xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống bị xử lý thế nào?

Bạn đang xem: xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống bị xử lý thế nào?

Về yếu tố này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

Người với hành động xúc phạm danh dự, phẩm giá hoặc sỉ nhục người không giống hoàn toàn có thể bị xử trị vi phạm hành chủ yếu hoặc nặng trĩu rộng lớn hoàn toàn có thể bị truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự, rõ ràng như sau:

1. Xử trị vi phạm hành chủ yếu người xúc phạm danh dự, phẩm giá người khác

Căn cứ Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP, người dân có hành động xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác tuy nhiên không đến nấc truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự hoàn toàn có thể bị trị vi phạm hành chủ yếu với những nấc trị như sau:

- Đối với những người thực hành công vụ: 

Phạt chi phí kể từ 4.000.000 đồng cho tới 6.000.000 đồng so với người dân có lời nói trình bày, hành vi rình rập đe dọa, thoá mạ, xúc phạm danh dự, phẩm giá người thực hành công vụ (điểm b khoản 2 Điều 21 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP);

- Đối với member nhập gia đình:

+ Phạt chi phí kể từ 5.000.000 đồng cho tới 10.000.000 đồng so với hành động thoá mạ, chì tách, xúc phạm danh dự, phẩm giá member mái ấm gia đình.

+ Phạt chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới trăng tròn.000.000 đồng so với một trong mỗi hành động sau đây:

Tiết lộ hoặc vạc giã tư liệu, tư liệu nằm trong kín đời tư của member mái ấm gia đình nhằm mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm;

Sử dụng những phương tiện đi lại vấn đề nhằm mục đích xúc phạm danh dự, phẩm giá member gia đình;

Phổ biến hóa, vạc giã tờ rơi, nội dung bài viết, hình hình ảnh nhằm mục đích xúc phạm danh dự, phẩm giá của nàn nhân.

(Căn cứ Điều 54 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP)

- Đối với những tình huống khác:

Xem thêm: hồi ức của một geisha

Phạt chi phí kể từ 2.000.000 đồng cho tới 3.000.000 đồng so với người dân có hành động khiêu khích, trêu chòng, xúc phạm, thoá mạ, hạ nhục danh dự, phẩm giá của những người không giống. (Điều 7 Nghị tấp tểnh 144/2021/NĐ-CP)

2. Xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống hoàn toàn có thể bị truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự

Người với hành động xúc phạm danh dự, phẩm giá người không giống hoàn toàn có thể bị truy cứu vớt trách móc nhiệm hình sự với những tội danh sau đây:

2.1. Tội sỉ nhục người khác

Căn cứ Điều 155 Sở luật Hình sự năm ngoái (sửa thay đổi năm 2017), người nào là xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự của những người không giống, thì bị trị cảnh cáo, trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 30.000.000 đồng hoặc trị tôn tạo ko giam cầm cho tới 03 năm.

Mức trị tối nhiều với tội danh này là trị tù kể từ 02 năm cho tới 05 năm. Bên cạnh đó, người tội phạm còn hoàn toàn có thể bị cấm đảm nhận phục vụ, cấm hành nghề ngỗng hoặc thực hiện việc làm chắc chắn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

2.2 Xúc phạm người không giống hoàn toàn có thể bị xử lý theo đòi tội vu khống

Theo quy tấp tểnh bên trên Điều Điều 156 Sở luật Hình sự năm ngoái (sửa thay đổi năm 2017), người dân có hành động bịa bịa đặt hoặc loan truyền những điều thấu hiểu là sai thực sự nhằm mục đích xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự hoặc tạo ra thiệt kinh hồn cho tới quyền, quyền lợi hợp lí của những người không giống hoàn toàn có thể bị truy cứu vớt TNHS về tội vu oan giáng họa.

Mức trị thấp nhất với tội danh này là bị trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng, trị tôn tạo ko giam cầm cho tới 02 năm hoặc trị tù kể từ 03 mon cho tới 01 năm. 

Mức trị tối đa hoàn toàn có thể lên đến mức 07 năm tù giam cầm. Bên cạnh đó, người tội phạm còn hoàn toàn có thể bị trị chi phí kể từ 10.000.000 đồng cho tới 50.000.000 đồng, cấm đảm nhận phục vụ, cấm hành nghề ngỗng hoặc thực hiện việc làm chắc chắn kể từ 01 năm cho tới 05 năm.

2.3 Xúc phạm người không giống nhập một trong những tình huống đặc biệt

- Xúc phạm danh dự, phẩm giá người dân có thẩm quyền tổ chức tố tụng hoặc người nhập cuộc phiên tòa:

Người nào tại phiên tòa xét xử, phiên họp nhưng mà thóa mạ, xúc phạm nguy hiểm danh dự, phẩm giá của Thẩm phán, Hội thẩm, người dân có thẩm quyền tổ chức tố tụng không giống hoặc người nhập cuộc phiên tòa xét xử, phiên họp thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, trị cải tạo ko giam cầm giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

Mức trị tối nhiều là trị tù từ 01 năm đến 03 năm so với tội danh này. (Điều 391 Sở luật Hình sự)

- Xúc phạm danh dự, phẩm giá đồng group nhập quy trình công tác:

Điều 397 Sở luật Hình sự quy tấp tểnh người nào là nhập mối liên hệ công tác làm việc nhưng mà xúc phạm nguy hiểm phẩm giá, danh dự đồng group, thì bị trị tôn tạo ko giam cầm cho tới 02 năm hoặc trị tù kể từ 03 mon cho tới 02 năm.

Mức trị tối đa là trị tù kể từ 02 năm cho tới 05 năm.

Xem thêm: lớp avatar nhóm ngầu

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi dành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng giắt, vui sướng lòng gửi về E-Mail [email protected].