viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: viết tất cả các số có sáu chữ số và có tổng các chữ số là 2

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Giải mến quá trình giải:
`2 = 2 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 1 + 0 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 1 + 0 + 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 1+ 0 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 1 + 0`
`= 1 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1`

⇒ Có `6` số với sáu chữ số với tổng những chữ số vì thế `2` là:
`200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Đáp số: Có `6` số là `200000; 110000; 101000; 100100; 100010; 100001`

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

1 vote

Xem thêm: nhiễm sắc thể xxy là trai hay gái

avatar

Đáp án:

Giải mến quá trình giải:

 Các số với 6 chữ số với tổng những chữ số vì thế 2 là 

 100001

 100010

 100100

 101000

 110000

 200000

Hãy canh ty quý khách biết câu vấn đáp này thế nào?

Xem thêm: tập đọc lớp 4 trang 36

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí