viết phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm a 1 2

Câu hỏi

Pham Trong Bach

Phương trình chủ yếu tắc của parabol trải qua điểm A(1;2) là:

Bạn đang xem: viết phương trình chính tắc của parabol đi qua điểm a 1 2

A.  y 2  = 4x

B.  y 2  = 2x

C.  y 2  = -2x

D.  y 2  = -4x

Nguyễn Vũ Minh Thư

15 mon 8 2021 khi 11:04

Giúp vợi người xem, bản thân cần thiết gấpbài 1. : Viết phương trình Parabol (P): yx2 -bx +c khi biết: a) (P) trải qua 3 điểm A(0;-1) , B(1;-1) và C(-1;1).b) (P) trải qua điểm A(8;0) và với đỉnh I(6; 12)  bài 2. Viết phương trình Parabol (P) khi biết:a) (P) trải qua 3 điểm A(1;0) , B(-1;6) và C(3;2).b) (P) trải qua điểm A(2;3) và với đỉnh I(1, frac{7}{2}) .c) (P) trải qua điểm B(0;8) và với đỉnh I (3,-1).d) (P) trải qua O(0;0) và với đỉnh I (3, frac{-9}{2}) .bài bác 3.Vẽ đồ dùng thị và lập bảng biến hóa thiên của hàm sốa) nó x2-2x e)...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

11 mon 6 2018 khi 13:19

Giao điểm của parabol y   =   x 2   +   4 x   -   6 và đường thẳng liền mạch nó = 2x + 2 là:

    A. (2; 6) và (3; 8)          B. (-4; -6) và (1; -1)

    C. (1; -1) và (2; 6)          D. (-4; -6) và (2; 6)

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Phương trình đường thẳng liền mạch tuy vậy song với đường thẳng liền mạch nó = -2x + 21 và trải qua điểm P(3; 10)

Giải sách bài bác luyện Toán 10 | Giải sbt Toán 10

A. nó = 2x + 7          B. nó = -2x + 16

    C. nó = 3x - 2          D. nó = -2x + 3

Xem chi tiết

11.Đỗ Duy Hoàng

cặp số (-1;2) là nghiệm của bất phương trình này sau đây?

a) 2x - nó +3 > 0                           c) x - nó - 15 < 0

b) -x + 2 + 2(y - 2) < 2(2 - x)         d) 3(x - 1) + 4(y - 2) < 5x - 3

Xem chi tiết

Sus :)

24 mon 6 2021 khi 17:39

Xem thêm: cách xử lý nước vào tai

Tìm Parabol y = ax2 - 4x + c, hiểu được Parabol : 

Đi qua quýt nhị điểm A(1; -2) và B(2; 3).          

Có đỉnh I(-2; -2).

Có hoành phỏng đỉnh là -3 và trải qua điểm P(-2; 1).

Có trục đối xứng là đường thẳng liền mạch x = 2 và rời trục hoành bên trên điểm (3; 0).

Xem chi tiết

Truong Tuan Dat

30 mon 8 2019 khi 12:22

lập phương trình Parabol đối xứng (P):y=x^2-4x+3 

a,qua quýt đường thẳng liền mạch x=1

b,qua quýt đường thẳng liền mạch y=1

Xem chi tiết

Pham Trong Bach

Biết parabol (P): nó = a x 2 + 2x + 5 trải qua điểm A (2; 1). Giá trị của a là:

A. a = -5

B. a = -2

C. a = 2

D. Một đáp án khác

Xem chi tiết

Trần Gia Long

Đường trực tiếp d đi qua điểm M(1, 2) và tuy vậy song với đường trực tiếp delta: 2x+3y-12=0 với phương trình tổng quát lác là: 
a. 4x+6y+1=0              b.2x+3y-8=0
c. 4x-3y-8=0                c. 2x+3y+8=0

Xem chi tiết

Ta Sagi

4 mon 12 2019 khi 13:57

Câu 1: 

a. X/ định pt của parabol (P): y= a2 + bx + c (a\(\ne\)0) biết (P) có đỉnh I(2;5) và (P) đi qua điểm A (1:4)

Xem thêm: nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng

b. Tìm điều khiếu nại của m để đường trực tiếp (d): y= -mx + 2019 rời parabool (P): y= x2 - 4x + 3 bên trên 2 điểm phân biệt.

Mn gom bản thân câu nào được câu đấy ạ, nhất là câu b mình đang tắc (ko làm được)

Xem chi tiết