văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

Hiện ni, khối hệ thống văn bạn dạng quy phạm pháp lý của VN bao gồm những loại nào? Thanh Hào (Bình Thuận).

Bạn đang xem: văn bản quy phạm phap luật có mấy loại

Nội dung này được Ban Hỗ trợ PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP vấn đáp như sau:

26 loại văn bạn dạng quy phạm pháp luật

1. Hiến pháp của Quốc hội.

2. Sở luật của Quốc hội.

3. Luật của Quốc hội.

4. Nghị quyết của Quốc hội.

5. Pháp mệnh lệnh của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

6. Nghị quyết của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội.

7. Nghị quyết liên tịch đằm thắm Ủy ban thông thường vụ Quốc hội với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN.

8. Nghị quyết liên tịch đằm thắm Ủy ban thông thường vụ Quốc hội, nhà nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN.

9. Lệnh của Chủ tịch nước.

10. Quyết toan của Chủ tịch nước.

11. Nghị toan của nhà nước.

12. Nghị quyết liên tịch đằm thắm nhà nước với Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc VN.

13. Quyết toan của Thủ tướng mạo nhà nước.

14. Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án quần chúng. # vô thượng.

15. Thông tư của Chánh án Tòa án quần chúng. # vô thượng.

16. Thông tư của Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # vô thượng.

17. Thông tư của Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang cỗ.

18. Quyết toan của Tổng Kiểm toán sông núi.

Xem thêm: tạo chữ ký đẹp theo tên

19. Thông tư liên tịch đằm thắm Chánh án Tòa án quần chúng. # vô thượng, Viện trưởng Viện kiểm sát quần chúng. # vô thượng, Tổng Kiểm toán sông núi, Sở trưởng, Thủ trưởng phòng ban ngang cỗ.

20. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # cấp cho tỉnh.

21. Quyết toan của Ủy ban quần chúng. # cấp cho tỉnh.

22. Văn bạn dạng quy phạm pháp lý của cơ quan ban ngành khu vực ở đơn vị chức năng hành chủ yếu - tài chính quan trọng.

23. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # cấp cho thị xã.

24. Quyết toan của Ủy ban quần chúng. # cấp cho thị xã.

25. Nghị quyết của Hội đồng quần chúng. # cấp cho xã.

26. Quyết toan của Ủy ban quần chúng. # cấp cho xã.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 4 Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp lý 2015, đã và đang được sửa thay đổi, bổ sung cập nhật năm 2020 (sau phía trên gọi gọn gàng là Luật phát hành văn bạn dạng QPPL).

Toàn văn tệp tin word Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp lý và những Nghị triết lý dẫn ganh đua hành

Luật phát hành văn bạn dạng quy phạm pháp luật

Cách phân biệt văn bạn dạng quy phạm pháp lý qua quýt số, ký hiệu

Trong số những loại văn bạn dạng quy phạm pháp lý đem Quyết toan của Thủ tướng mạo nhà nước tuy nhiên ko cần ngẫu nhiên Quyết toan này của Thủ tướng mạo nhà nước cũng chính là văn bạn dạng quy phạm pháp lý (không chỉ Quyết toan của Thủ tướng mạo nhà nước tuy nhiên nhiều loại văn bạn dạng không giống cũng đều có đặc điểm tương tự). Ví dụ: Quyết toan 18/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng mạo nhà nước là văn bạn dạng quy phạm pháp lý, tuy nhiên Quyết toan 930/QĐ-TTg ngày 03/8/2022 của Thủ tướng mạo nhà nước ko cần là văn bạn dạng quy phạm pháp lý.

Do cơ, cần thiết coi số, ký hiệu của văn bạn dạng nhằm hiểu rằng nó liệu có phải là văn bạn dạng quy phạm pháp lý hay là không. Cụ thể như sau:

1. Số, ký hiệu của văn bạn dạng quy phạm pháp lý cần thể hiện nay rõ rệt số trật tự, năm phát hành, loại văn bạn dạng, phòng ban phát hành văn bạn dạng.

2. Việc viết số trật tự của văn bạn dạng quy phạm pháp lý cần theo dõi từng loại văn bạn dạng và năm phát hành. Luật, quyết nghị của Quốc hội, pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được viết số trật tự theo dõi từng loại văn bạn dạng và nhiệm kỳ của Quốc hội.

3. Số, ký hiệu của văn bạn dạng quy phạm pháp lý được bố trí như sau:

a) Số, ký hiệu của luật, quyết nghị của Quốc hội được bố trí theo dõi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của phòng ban phát hành văn bạn dạng và số khóa Quốc hội”.

b) Số, ký hiệu của pháp mệnh lệnh, quyết nghị của Ủy ban thông thường vụ Quốc hội được bố trí theo dõi trật tự như sau: “loại văn bản: số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của phòng ban phát hành văn bạn dạng và số khóa Quốc hội”.

c) Số, ký hiệu của những văn bạn dạng quy phạm pháp lý ko nằm trong tình huống quy toan bên trên điểm a và điểm b khoản này được bố trí theo dõi trật tự như sau: “số trật tự của văn bản/năm ban hành/tên viết lách tắt của loại văn bạn dạng - thương hiệu viết lách tắt của phòng ban phát hành văn bản”.

Nội dung nêu bên trên được địa thế căn cứ bên trên Điều 10 Luật phát hành văn bạn dạng QPPL.

Xem thêm: hình nền cầu thủ bóng đá