văn bản nào dưới đây thuộc văn bản luật

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Văn phiên bản này tiếp sau đây nằm trong văn phiên bản luật

A. Luật

B. Điều lệ

C. Hiến chương

D. Công hàm

Chọn `:  mathcal B `

Văn phiên bản điều phụ thuộc văn phiên bản luật

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.7

37 vote

avatar

Xem thêm: hồi ức của một geisha

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

Mình gửi ạ

Văn phiên bản này tiếp sau đây nằm trong văn phiên bản luật

A. Luật

B. Điều lệ

C. Hiến chương

D. Công hàm

=>Văn phiên bản điều phụ thuộc văn phiên bản luật 

#NA #gthn #5sao

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

4.7

19 vote

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí

Xem thêm: ảnh con chuột