ước của 35

  • doquangtai2k9

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Bạn đang xem: ước của 35

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vị những Chuyên Viên, nhà giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Giải quí quá trình giải:

` Ư(35)={+-1;+-5;+-7;+-35}`

Xem thêm: quan hệ an toàn trước hôn nhân

Hãy gom người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

4

Xem thêm: vai trò của dòng biển

3 vote

  • hertCảm ơn 2

Đăng nhập nhằm căn vặn chi tiết