unit 5 listening lop 10Lời giải bài xích tập luyện Unit 5 lớp 10 Listening trang 57 nhập Unit 5: Inventions Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập luyện Tiếng Anh 10 Unit 5.

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 5 listening lop 10

1 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the words in the box. (Hoàn trở nên những câu với những kể từ nhập vỏ hộp.)

1. Press the _________to start the device.

2. There is a dirty ______on your điện thoại thông minh. Wipe it away.

3. You need lớn __________your mobile phone. The battery is very low.

Lời giải:

1. button

2. stain

3. charge

Hướng dẫn dịch:

1. Nhấn nút nhằm phát động vũ trang.

2. Có một vết dơ bên trên điện thoại cảm ứng mưu trí của khách hàng. Xóa tinh khiết nó chuồn.

3. Quý Khách cần thiết sạc điện thoại cảm ứng địa hình của tớ. Sạc Pin cực kỳ yếu ớt.

2 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen lớn a conversation about RoboVacuum. Fill in each gap in the 3 diagram below with ONE word. (Nghe cuộc nói chuyện về RoboVacuum. Điền vào cụ thể từng khoảng tầm trống không nhập 3 sơ thiết bị tiếp sau đây vị MỘT kể từ.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

1. room 2. stains 3. stop

Nội dung bài xích nghe:

Part 1.

Salesman: Good morning, madam. Can I help you?

Woman: Yes, please. What is this device?

Quảng cáo

Salesman: Well, that is the most helpful invention in the world: The RoboVacuum - a vacuum cleaner!

Woman: Thanks, but we already have a vacuum cleaner at trang chủ.

Salesman: Well, it's not just any vacuum cleaner you've seen before. Its ] smart robot and

can bởi many things. Why don't you try this? First, place the vacuum cleaner on the floor.

Woman: Like this?

Salesman: Yes. Second, press the Clean button on the left if you want RoboVacuum lớn clean the whole room. Or you can press the Extra clean button on the right if you want lớn remove dirty stains.

Woman: What about this button under the name RoboVacuum?

Salesman: It's the Start button. Press it lớn start or stop the device. Try it! (Device-running sounds)

Woman: Wow. Amazing!

Part 2.

Salesman: Using RoboVacuum is a wonderful way lớn clean your house, but avoid using it on wet floors or it won't run rẩy.

Woman: I see.

Salesman: Don't use it for more than thở an hour either, or it will overheat and break down.

Quảng cáo

Woman: OK.

Salesman: Finally, you'll need lớn charge your RoboVacuum for five hours before you can use it.

Woman: Five hours?

Salesman: Yes, and RoboVacuum will become your best helper in your house!

Hướng dẫn dịch:

Phần 1.

Người buôn bán hàng: Chào buổi sớm, thưa bà. Tôi rất có thể canh ty bạn?

Người phụ nữ: Vâng, thực hiện ơn. Thiết bị này là gì?

Xem thêm: bài tập một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Người buôn bán hàng: Chà, này là phát minh sáng tạo hữu ích nhất bên trên thế giới: RoboVacuum - một cái máy bú bụi!

Người phụ nữ: Cảm ơn, tuy nhiên Cửa Hàng chúng tôi vẫn sở hữu máy bú lớp bụi trong nhà.

Người buôn bán hàng: Chà, nó không chỉ có là ngẫu nhiên máy bú lớp bụi này các bạn từng thấy trước đó. Robot mưu trí của chính nó và

có thể thực hiện nhiều loại. Tại sao các bạn ko test điều này? Thứ nhất, đặt điều máy bú lớp bụi bên trên sàn mái ấm.

Người phụ nữ: Như thế này?

Nhân viên buôn bán hàng: Vâng. Thứ nhị, nhấn nút Clean ở phía trái nếu như mình thích RoboVacuum làm sạch sẽ toàn cỗ căn chống. Hoặc bạn cũng có thể nhấn nút Extra clean ở phía bên phải nếu như muốn tẩy vết dơ.

Người phụ nữ: Còn nút này bên dưới thương hiệu RoboVacuum?

Người buôn bán hàng: Đó là nút Bắt đầu. Nhấn nó nhằm phát động hoặc giới hạn vũ trang. Thử nó! (Âm thanh chạy thiết bị)

Người phụ nữ: Chà. Thật kinh ngạc!

Phần 2.

Nhân viên buôn bán hàng: Sử dụng RoboVacuum là một trong những cơ hội ấn tượng nhằm dọn dẹp và sắp xếp mái ấm cửa ngõ của khách hàng, tuy nhiên rời dùng nó bên trên sàn ẩm nếu như không nó sẽ không còn chạy.

Người phụ nữ: Tôi hiểu rồi.

Nhân viên buôn bán hàng: Đừng dùng nó vượt lên trên một giờ, nếu như không nó sẽ bị vượt lên trên rét và hư đốn.

Người phụ nữ: Được rồi.

Nhân viên buôn bán hàng: Cuối nằm trong, các bạn sẽ cần thiết sạc RoboVacuum nhập năm giờ trước lúc rất có thể dùng.

Người phụ nữ: Năm giờ?

Nhân viên buôn bán hàng: Vâng, và RoboVacuum tiếp tục trở nên người trợ canh ty ý hợp tâm đầu nhất nhập ngôi nhà đất của bạn!

3 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): Listen again. Put a tick (V) next lớn the correct way and a cross (X) next lớn the wrong way lớn use RoboVacuum (Nghe lại. Đánh vết (V) ở bên cạnh cơ hội đích và vết gạch ốp chéo cánh (X) ở bên cạnh cơ hội dùng RoboVacuum sai)

Bài nghe:

Tiếng Anh 10 Unit 5 Listening (trang 57) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

4 (trang 57 Tiếng Anh 10 Global Success): What other buttons bởi you want RoboVacuum lớn have? Add them lớn the picture below and tell your friends about them. (Bạn mong muốn RoboVacuum sở hữu những nút này khác? Thêm nó vào hình hình ảnh bên dưới và phát biểu với bè bạn của khách hàng về bọn chúng.)

Gợi ý:

I want my RoboVacuum lớn have a Timer button on the top. First, you press it. Then, you mix the time by pressing the minutes and seconds buttons on the right.

Hướng dẫn dịch:

Tôi mong muốn RoboVacuum của tớ sở hữu nút Hẹn giờ phía trên nằm trong. Thứ nhất, các bạn nhấn nó. Sau cơ, các bạn thiết lập thời hạn bằng phương pháp nhấn nút phút và giây phía bên phải.

Xem thêm thắt điều giải bài xích tập luyện Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Từ vựng Unit 5 lớp 10

 • Getting Started (trang 52, 53)

 • Language (trang 53, 54)

 • Reading (trang 55)

 • Speaking (trang 56)

 • Writing (trang 58)

 • Communication and Culture (trang 59, 60)

 • Looking Back (trang 60)

 • Project (trang 61)

Đã sở hữu điều giải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: đặt câu với từ trắng tinh

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-5-inventions.jspGiải bài xích tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học