truy vấn cơ sở dữ liệu là

Câu hỏi:

14/01/2022 35,075

Bạn đang xem: truy vấn cơ sở dữ liệu là

A. Là một đối tượng người sử dụng đem năng lực tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan tiền hệ 

C. Là một dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan tiền hệ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Truy vấn hạ tầng tài liệu là truy vấn tế bào miêu tả những tài liệu và thiết đặt điều những tiêu chuẩn nhằm hệ cai quản trị CSDL tương thích. Nói cách tiếp, cơ là 1 dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL mối liên hệ.

Đáp án: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan tiền hệ? 

A. Sắp xếp những phiên bản ghi 

B. Thêm phiên bản ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ dài rộng của trường 

B. Tạo links trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và chỉ định và hướng dẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một số trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

Xem thêm: cúng thái tuế vào ngày nào

C. Liệt kê luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu (Form) là: 

A. Tạo report đo đếm số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang lại bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối liên hệ tớ triển khai theo lần lượt công việc sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể dẫn đến chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một số trong những ngôi trường nhập một bảng 

C. Các hệ cai quản trị CSDL mối liên hệ được cho phép dẫn đến những biểu kiểu nhằm coi những phiên bản ghi 

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

Xem thêm: hnay ngày bao nhiêu âm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK