trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

Câu hỏi:

17/07/2022 17,753

Đáp án thực sự D

Bạn đang xem: trong thí nghiệm giao thoa sóng ở mặt chất lỏng

λ=vf=2,5cm

Trong thử nghiệm về uỷ thác trét sóng ở mặt mày hóa học lỏng, nhị mối cung cấp phối kết hợp bịa bên trên A và B xa nhau chừng 16 centimet (ảnh 1)

Bậc uỷ thác trét bên trên A và N: kA=AB0λ=1602,5=6,4kN=NBNAλ=413452,5=2,19.

Trên AN sở hữu những cực lớn ứng với k = 3; 4; 5; 6

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy đang được xê dịch điều tiết bám theo phương ở ngang. Mốc thế năng ở địa điểm thăng bằng. thạo động năng cực lớn của con cái nhấp lên xuống là 120 mJ, lực kéo về cực lớn tính năng lên vật nhỏ của con cái nhấp lên xuống là 6 N. Khi vật qua chuyện địa điểm sở hữu li chừng 3 centimet thì động năng của con cái nhấp lên xuống có mức giá trị là

A. 7,5 mJ.                   

B. 67,5 mJ.                 

C. 52,5 mJ.                 

D. 112,5 mJ.

Câu 2:

Trong thử nghiệm uỷ thác trét sóng ở mặt mày hóa học lỏng, nhị mối cung cấp phối kết hợp bịa bên trên AB, xê dịch nằm trong trộn bám theo phương trực tiếp đứng. Trên đoạn trực tiếp AB để ý thấy số điểm cực lớn uỷ thác trét nhiều hơn thế nữa số điểm rất rất tè uỷ thác trét. Tại mặt mày hóa học lỏng, bên trên lối tròn xoe 2 lần bán kính AB, điểm rất rất tè uỷ thác trét ngay sát A nhất cơ hội A một quãng 1,4 cm, điểm rất rất tè uỷ thác trét xa vời A nhất cơ hội A một quãng 8,4 cm. Trên đoạn trực tiếp AB hoàn toàn có thể sở hữu ít nhất từng nào điểm cực lớn uỷ thác thoa?

A. 5.           

B. 3.           

C. 7.           

D. 9.

Câu 3:

Một hệ đang được xê dịch tắt dần dần. Cơ năng của hệ

A. là đại lượng ko thay đổi.

B. tách dần dần bám theo thời hạn.

C. tăng dần dần rồi tách dần dần bám theo thời hạn.

Xem thêm: các hình khối trụ

D. tăng dần dần bám theo thời hạn.

Câu 4:

Hình mặt mày tế bào miêu tả một hệ bao gồm nhị con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá bán G. Các lốc xoáy nhẹ nhàng k1k2 có tính cứng thứu tự là 64 N/m24 N/m. Các vật nhỏ m1m2 sở hữu lượng thứu tự là 256 g96 g. Đưa nhị vật cho tới những địa điểm sao cho tất cả nhị lốc xoáy nằm trong dãn 10 cm rồi thả nhẹ nhàng m1 nhằm m1 xê dịch điều tiết. Sau Lúc thả  mộ̣t khoảng chừng thời hạn  thì thả nhẹ nhàng m2 nhằm m2 xê dịch điều tiết. thạo rằng G được gắn kèm với sàn, G không trở nên trượt bên trên sàn Lúc hiệp lực của những lực đàn hồi cùa nhị lốc xoáy tính năng nhập G có tính rộng lớn ko vượt lên trên vượt 5,6 N. Lấy π2=10. Giá trị lớn số 1 của Δt để G ko lúc nào bị trượt bên trên sàn là

Hình mặt mày tế bào miêu tả một hệ bao gồm nhị con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang, đồng trục nằm trong được gắn nhập giá bán G (ảnh 1)

A. 215 s .      

B. 16 s .        

C. 115 s .

D. 130 s .

Câu 5:

Một con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều nhiều năm ko thay đổi đang được xê dịch điều tiết. Nếu ở điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g1=9,68 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là T1 = 2 s. Nếu ở điểm sở hữu tốc độ trọng ngôi trường g2=9,86 m/s2 thì chu kì xê dịch của con cái nhấp lên xuống là T2. Giá trị T2

A. 2,02 s.                    

B. 1,98 s.                     

C. 2,04 s.                     

D. 1,96 s.

Câu 6:

Một sợi thừng mượt, căng ngang, chiều nhiều năm l , sở hữu nhị đầu cố định và thắt chặt. Trên thừng đang sẵn có sóng ngừng với 3 nút sóng (kể cả nhị đầu dây). Sóng truyền bên trên thừng sở hữu bước sóng là . Giá trị của l  

A. 60 cm.                    

B. 90 cm.                    

C. 120 cm.                  

Xem thêm: đặt câu với từ trắng tinh

D. 30 cm.