trong dao động điều hòa của chất điểm chất điểm đổi chiều chuyển động khi lực tác dụng lên chất điểm

Câu hỏi:

11/10/2019 145,147

C. lực kéo về có tính rộng lớn cực lớn.

Đáp án chủ yếu xác

D. lực kéo về có tính rộng lớn đặc biệt tè.

Đáp án C

Trong xê dịch điều tiết, hóa học điểm thay đổi chiều vận động bên trên địa điểm biên phỏng cực lớn. Tại phía trên phỏng chênh chếch đối với tâm của xê dịch lớn số 1 nên lực kéo về F = kx = kA = max. Do cơ, lực kéo về đạt cực lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi một vật xê dịch điều tiết, vận động của vật từ vựng trí biên về địa điểm cân đối là đem động

A. nhanh chóng dần dần đều.

B. đủng đỉnh dần dần đều.

C. nhanh chóng dần dần.

D. đủng đỉnh dần dần.

Câu 2:

Một vật nhỏ xê dịch điều tiết bám theo một trục cố định và thắt chặt. Phát biểu này tại đây đúng?

A. Quỹ đạo vận động của vật là 1 lối hình sin.

B. Lực kéo về thuộc tính nhập vật ko thay đổi.

C. Li phỏng của vật tỉ trọng với thời hạn xê dịch.

D. Quỹ đạo vận động của vật là 1 đoạn trực tiếp.

Câu 3:

Chọn Tóm lại đúng vào khi nói đến xê dịch điều hoà của con cái nhấp lên xuống xoắn ốc.

A. Vận tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

Xem thêm: cách xác định nhóm máu tại nhà

B. Quỹ đạo là 1 đoạn trực tiếp.

C. Gia tốc tỉ trọng thuận với thời hạn.

D. Quỹ đạo là 1 lối hình sin.

Câu 4:

Năng lượng của một vật xê dịch điều hòa

A. biến hóa thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì bởi chu kì xê dịch của vật.

B. bởi động năng của vật Khi biến hóa thiên.

C. biến hóa thiên tuần trả bám theo thời hạn với chu kì bởi nửa chu kì xê dịch của vật.

D. bởi động năng của vật Khi vật qua loa địa điểm cân đối.

Câu 5:

Dao mô tơ học tập thay đổi chiều khi

A. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt đại

B. Lực thuộc tính thay đổi chiều

C. Lực thuộc tính có tính rộng lớn đặc biệt tiểu 

D. Lực thuộc tính bởi không

Câu 6:

Một vật xê dịch điểu hòa Khi đang được vận động từ vựng trí cân đối cho tới địa điểm biên âm thì

A. vectơ véc tơ vận tốc tức thời ngược hướng với vectơ vận tốc.

B. kích thước véc tơ vận tốc tức thời và kích thước vận tốc nằm trong tách.

C. véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong có mức giá trị âm.

Xem thêm: loại nhân tố nào sau đây chi phối tính hướng sáng dương của cây

D. kích thước véc tơ vận tốc tức thời và vận tốc nằm trong tăng.