trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36km/h

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Bạn đang xem: trên đoàn tàu đang chạy thẳng với vận tốc trung bình 36km/h

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì thế những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Giải mến quá trình giải:

Gọi tàu là (t), mặt mày đàng là (d), quý khách là (k)

Chọn chiều dương là chiều hoạt động của đoàn tàu

→ $v_{td}=36 \ km/h=10 \ m/s; v_{kt}=1 \ m/s$

Áp dụng công thức nằm trong véc tơ vận tốc tức thời, tao có:

Xem thêm: công thức lewis của hclo

`\vec{v}_{kd}=\vec{v}_{kt}+\vec{v}_{td}`

⇒ $v_{kd}=v_{kt}+v_{td}=1+10=11 \ (m/s)$

Vậy vận tốc của quý khách so với mặt mày đàng là `11` m/s

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: bài cốm vòng

4.5

4 vote