toán nâng cao lớp 1

Bài tập luyện Toán lớp 1 nâng cao

Bạn đang xem: toán nâng cao lớp 1

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp một là tư liệu luyện thi đua học viên chất lượng tốt lớp 1 môn Toán hoặc. Tài liệu bao hàm những bài xích tập luyện Toán lớp 1 nâng lên. Thầy cô và những bậc bố mẹ rất có thể tìm hiểu thêm nhằm mục tiêu hùn những em ôn tập luyện và gia tăng kiến thức và kỹ năng đang được học tập, tu dưỡng học viên tương đối tốt lớp 1.

1. Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 1

Câu 1: Hãy khoanh vô vần âm bịa trước đáp án đúng

5 + 0 +1 =

A. 6                             B. 7                               C. 8

1 + 4 + 9 =

A. 13                            B. 14                            C. 15

20 - 10 + 5 =

A. 13                             B. 14                            C. 15

40 - trăng tròn +10 =

A. 20                               B. 30                          C. 40

Câu 2: Hãy khoanh vô số lớn số 1, nhỏ nhất trong những số sau:

a. 40; 25; 37; 41; 45; 49; 87; 65; 98; 12; 59.

b. 56; 58;11; 30; 79; 97; 100; 15; 56; 43; 22.

Câu 3: Điền lốt X vô dù trống rỗng chỉ số hình vuông vắn ở hình bên?

4 hình vuông

5 hình vuông

6 hình vuông

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 4: Trên cành đem trăng tròn con cái chim đậu, tiếp sau đó có một chục con cái cất cánh cút. Hỏi bên trên cành sót lại từng nào con cái chim?

Hãy khoanh vô vần âm bịa trước đáp án đúng

A. 10 con cái chim.

B. trăng tròn con cái chim

C. 30 con cái chim.

Bài 5: Tìm 4 số không giống nhau nhưng mà Lúc nằm trong lại sở hữu sản phẩm là 12.

...........................................................................

Bài 6: Hoa nói: "Tết này chị bản thân đem số tuổi tác vì thế sản phẩm của tư số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại". Hỏi cho tới Tết, chị của Hoa từng nào tuổi?

Bài 7: Điền số phù hợp vô dù trống rỗng sao mang đến với những số theo đuổi mặt hàng ngang, cột dọc, đàng chéo cánh được sản phẩm vì thế 6.

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Bài 8: Số?

69 - 25 = 21 +                                    23 + 65 = 99 -

- 24 = 41 + 11                                    + 15 = 89 - 22

Bài 9:

a) Hà nghĩ về đi ra một trong những, lấy số cơ trừ 7 nằm trong 6 vì thế 19. Hỏi số Hà nghĩ về là bao nhiêu?

b) Tìm nhị chữ số sao mang đến Lúc nằm trong lại được sản phẩm vì thế 10 Lúc lấy số rộng lớn trừ số nhỏ bé cũng có thể có sản phẩm vì thế 10

Bài 10: Em chất vấn anh: "Anh trong năm này từng nào tuổi". Anh trả lời: "3 năm nữa thì tuổi tác của em vì thế tuổi tác của anh ý hiện tại nay". thạo rằng tuổi tác em lúc bấy giờ là 6 tuổi tác. Hãy tính coi trong năm này anh từng nào tuổi?

Bài 11: Tìm

- Số ngay lập tức trước của 15 là …

- Số ngay lập tức sau của 29 là …

- Số ngay lập tức sau của 33 là …

- Số ngay lập tức trước của 19 là …

- Số ngay lập tức sau của 90 là …

- Số ngay lập tức trước của 51 là …

Bài 12: Chú của Hà chất vấn chúng ta Hà “Năm ni con cháu học tập lớp bao nhiêu rồi?”. Hà đáp “Lấy số nhỏ nhất đem nhị chữ số trừ cút số lớn số 1 mang trong mình một chữ số thế ra lớp con cháu đang được học”. Vậy Hà học tập lớp mấy?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 13: Em của Ngọc trong năm này đem số tuổi tác vì thế sản phẩm của luật lệ nằm trong 5 số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại. Hỏi trong năm này em của Ngọc từng nào tuổi?

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Bài 14: Điền số phù hợp vô lốt *

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Bài 15: Lan chất vấn Hoa: “Năm ni chị chúng ta từng nào tuổi?” Hoa đáp: “Tuổi bản thân nhiều hơn thế 7 tuổi tác tuy nhiên thấp hơn 9 tuổi tác. Mình thông thường chị bản thân 2 tuổi tác.” Hỏi chị của khách hàng Hoa trong năm này từng nào tuổi?

Bài 16: Khoanh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng

a) Số 67 bao gồm có:

A. Sáu đơn vị chức năng bảy chục

B. Sáu mươi bảy chục

C. Sáu chục bảy đơn vị

b) Số ngay lập tức trước số 59 là số?

A. 58                       B. 60                             C. 61

c) Số những số đem nhị chữ số tính kể từ số 11 cho tới số 21 là:

A. 9                          B. 11                             C. 10

d) Tính kể từ số 30 cho tới số 60, số những số đem nhị chữ số giống như nhau là:

A. 2                          B. 3                                C. 4

e) Một số trừ cút 10 được 30. Số cơ là:

A. 40                         B. 20                               C. 10

Bài 17: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi”? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi tác. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?

2. Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 2

Câu 1: Điền số

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 2: Đúng: ghi Đ - Sai: ghi S vô dù trống

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

Câu 3: Tính

a, 10 – 6 + 2 = ..................                                c, 6 – 4 + 5 = ....................

b, 8 + 2 – 6 = ...................                                d, 10 – 7 + 6 = .....................

Câu 4: Đặt tính rồi tính

a, 1 4 + 3                             b, 7 + 11                          c, 19 - 6                            d, 18 - 7

Xem thêm: tạo chữ ký đẹp theo tên

Câu 5: Điền theo đuổi mẫu

10

1

2

4

9

7

5

Câu 6: Viết số phù hợp vô điểm trống

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1

a. Tại bảng bên trên đem từng nào số? (Có ....................... số)

b, Chữ số ở mặt hàng này giống như nhau trong những số:

- Tại nằm trong loại với số 10: (cùng đem chữ số ..................... ........là .........)

- Tại nằm trong cột với số 39: (cùng đem chữ số ... ........................ là .........)

- Tại thẳng hàng với số 39: (cùng đem chữ số ............. ........ ......là .........)

Câu 7: Hình vẽ tiếp sau đây có:

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1                         A                              B a, ...................... đoạn trực tiếp                                   		               	b,.................. hình tam giác

a, ...................... đoạn thẳng

b,.................. hình tam giác

Câu 8: Cành bên trên đem 10 con cái chim đang được đậu, cành bên dưới đem 5 con cái chim đang được đậu. Có 1 con cái chim ở cành bên trên hạ cánh đậu vô cành bên dưới. Hỏi cành bên trên còn bao nhiêu con cái chim? Cành bên dưới đem bao nhiêu con cái chim?

Câu 9: Hà và Lan hái được 18 hoa lá, riêng rẽ Hà hái được 7 hoa lá.

Hỏi Lan hái được từng nào bông hoa?

Câu 10: Hoa nói: “Tết này chị bản thân đem số tuổi tác vì thế sản phẩm của tư số không giống nhau nhỏ nhất nằm trong lại”. Hỏi cho tới Tết, chị của Hoa từng nào tuổi?

Câu 11: Hùng chất vấn Hà: “Năm ni chúng ta bao nhiêu tuổi” ? Hà đáp: Anh tôi vừa tròn trĩnh chục tuổi tác. Anh bản thân rộng lớn bản thân 4 tuổi”. Hỏi Hà bao nhiêu tuổi?

Câu 12: Điền số phù hợp vô điểm trống: 86; 15; 64; 26; 42; 37; ……..; ……..

3. Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1 - Đề 3

Phần I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đích.

Câu 1: 8 nhỏ nhiều hơn số này trong những số sau?

A. 8

B. 6

C. 9

D. 7

Câu 2: Điền số này vô điểm chấm vô luật lệ tính để sở hữu 4 + .... = 10

A. 4

B. 6

C. 5

D. 3

Câu 3: Có: 5 kê. Thêm: 4 kê. Có vớ cả: ..... con cái gà?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

Câu 4: Phép tính này sau đấy là đúng?

A. 8 – 2 =10

B. 8 + 2 = 10

C. 5 + 3 = 9

D. 9 – 4 = 4

Câu 5: Cho luật lệ tính: 7 + 2 … 9 - 1

Dấu phù hợp nhằm điền vô điểm chấm là

A. >

B. <

C. =

D. +

Câu 6: Kết trái khoáy của luật lệ tính 2 + 6 – 4 là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Phần II. Tự luận

Câu 7: Viết những số 3; 8; 7; 6; 1; 0; 9.

Theo trật tự kể từ nhỏ bé cho tới lớn: ……………………………………………

Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: ……………………………………………

Câu 8: Mẹ phân tách kẹo mang đến nhị đồng đội. Em được 8 loại kẹo, anh được thấp hơn em 3 loại kẹo. Hỏi anh được bao nhiêu loại kẹo?

Trả lời: Anh được u phân tách cho….loại kẹo.

Tham khảo thêm:

 • Toán lớp 1 nâng lên chương 1: Đếm và những dạng số
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 2: Nhập môn luật lệ cộng
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 3: Thực hành khả năng cộng
 • Toán lớp 1 nâng lên chương 4: Phép cộng

Bài tập luyện tự động luyện nâng lên lớp 1

Bài 1. Tìm nhị số nhưng mà Lúc nằm trong lại thì thông qua số nhỏ nhất đem 2 chữ số. Nếu lấy số rộng lớn trừ cút số nhỏ bé thì sản phẩm cũng thông qua số nhỏ nhất đem 2 chữ số.

Bài 2. Toàn đem một trong những bi xanh rớt và đỏ chót. thạo rằng số bi của Toàn nhỏ nhiều hơn 10. Số bi đỏ chót nhiều hơn thế số bi xanh rớt là 7. Hãy tính coi Toàn đem từng nào bi xanh rớt, từng nào bi đỏ?

Bài 3. Nếu u mang đến Dũng thêm thắt 3 viên kẹo thì Dũng đem toàn bộ 10 viên kẹo. Hỏi Dũng đem toàn bộ từng nào viên kẹo?

Bài 4. Lan mang đến Hồng 5 cuốn sách, Lan sót lại 12 cuốn sách. Hỏi khi đầu Lan đem từng nào quyển sách?

Bài 5. Có 3 loại bi màu xanh lá cây, đỏ chót, vàng đựng vào bên trong túi. thạo rằng toàn cỗ số bi vào bên trong túi nhiều hơn thế tổng số bi đỏ chót và bi vàng là 5 viên. Số bi xanh rớt thấp hơn số bi vàng là 3 viên và nhiều hơn thế số bi đỏ chót là 4 viên. Hỏi vào bên trong túi đem từng nào viên bi?

...............

Đề ôn tập luyện môn Toán nâng lên lớp 1 giành riêng cho những em học viên tìm hiểu thêm. Bên cạnh đó, chúng ta tìm hiểu thêm rèn luyện, gia tăng những dạng bài xích tập luyện Toán 1 nhằm sẵn sàng mang đến bài xích thi đua cuối học tập kì 2 lớp 1 được VnDoc thuế tầm, tinh lọc cụ thể và liên tiếp update cho những thầy cô, những bậc bố mẹ mang đến con em của mình bản thân ôn tập luyện.

Xem thêm: hình xe tăng