toán lớp 4 trang 100 101

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 100 101

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập địa điểm chấm : 

Phương pháp giải:

Áp dụng cơ hội quy đổi :

1km2 = 1 000 000m;    

1m2 = 100dm;              1dm2 = 100cm2

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính diện tích S khu đất nền hình chữ nhật, biết :

a) Chiều lâu năm 5km, chiều rộng lớn 4km;

b) Chiều lâu năm 8000m, chiều rộng lớn 2km.

Phương pháp giải:

Muốn tính diện tích S khu đất nền hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích khu đất nền này đó là :         

          5 × 4 = trăng tròn (km2)      

b) Đổi :  8000m = 8km 

    Diện tích khu đất nền này đó là :         

          8 × 2 = 16 (km2)

                  Đáp số: a) 20km2.

                              b) 16km2.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

 Cho biết diện tích S của thân phụ thành phố Hồ Chí Minh (theo số liệu năm 2002) là:

         Hà Nội : 921km2

         Đà Nẵng : 1255km2

        TP. Hồ Chí Minh: 2095km2

a) So sánh diện tích S của: Thành Phố Hà Nội và Đà Nẵng; TP. Đà Nẵng và Thành phố Xì Gòn, Thành phố Xì Gòn và Thành Phố Hà Nội.

b) Thành phố này đem diện tích S rộng lớn nhất? Thành phố này đem diện tích S bé xíu nhất?

Xem thêm: fecl2+h20

Phương pháp giải:

So sánh những số đo diện tích S (có nằm trong đơn vị chức năng đo) tương tự động như đối chiếu nhì số ngẫu nhiên.

Lời giải chi tiết:

a) Diện tích của Thành Phố Hà Nội bé nhiều hơn diện tích S TP. Đà Nẵng (vì 921km< 1255km2).

    Diện tích của TP. Đà Nẵng bé nhiều hơn diện tích S của Thành phố Xì Gòn (vì 1255km< 2095km2) .

    Diện tích của Thành phố Xì Gòn to hơn diện tích S của Thành Phố Hà Nội (vì 2095km > 921km2)

b) Thành phố Xì Gòn đem diện tích S lớn số 1. Thành phố Thành Phố Hà Nội đem diện tích S bé xíu nhất.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một khu đất nền hình chữ nhật đem chiều lâu năm 3km, chiều rộng lớn vị \( \dfrac{1}{3}\) chiều lâu năm. Tính diện tích S khu đất nền cơ.

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn khu đất nền tao lấy chiều lâu năm khu đất nền mang đến cho 3.

- Tính diện tích khu đất nền hình chữ nhật tao lấy chiều lâu năm nhân với chiều rộng lớn (cùng đơn vị chức năng đo).

Lời giải chi tiết:

Chiều rộng lớn của khu đất nền cơ là: 

3 : 3 = 1 (km)

Diện tích khu đất nền này đó là : 

× 1 = 3 (km2

                  Đáp số : 3km2. 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

 Cho biết tỷ lệ dân sinh chỉ số dân tầm sinh sinh sống bên trên diện tích S 1km2. Biểu trang bị sau đây nói đến tỷ lệ dân sinh của thân phụ thành phố Hồ Chí Minh rộng lớn (theo số liệu 1999) 

Dựa nhập biểu trang bị bên trên hãy vấn đáp những thắc mắc sau :

a) Thành phố này đem tỷ lệ dân sinh lớn số 1 ? 

b) Mật chừng dân sinh ở thành phố Hồ Chí Minh Xì Gòn vội vàng khoảng chừng bao nhiêu phen tỷ lệ dân sinh ở Hải Phòng Đất Cảng ?

Phương pháp giải:

Quan sát kĩ biểu trang bị tiếp tục mang đến nhằm xác lập tỷ lệ dân sinh của những thành phố Hồ Chí Minh, tiếp sau đó đối chiếu nhằm lần thành phố Hồ Chí Minh đem tỷ lệ dân sinh lớn số 1.

Để biết mật chừng dân sinh ở Thành phố Xì Gòn vội vàng từng nào phen tỷ lệ dân sinh ở Hải Phòng Đất Cảng tao lấy mật chừng dân sinh ở Thành phố Xì Gòn phân chia mang đến tỷ lệ dân sinh ở Hải Phòng Đất Cảng.

Lời giải chi tiết:

a) Thành Phố Hà Nội là thành phố Hồ Chí Minh đem tỷ lệ dân sinh lớn số 1 (2952 người/km2).

    b) Quan sát biểu trang bị tao thấy:

Xem thêm: soạn văn lớp 10 tập 1

Cột ứng với TP. Xì Gòn cao khoảng chừng ngay gần 8 dù.

Cột ứng với Hải Phòng Đất Cảng cao khoảng chừng ngay gần 4 dù.

Vậy TP. Xì Gòn đem tỷ lệ dân sinh vội vàng khoảng chừng 2 lần tỷ lệ dân sinh ở Hải Phòng Đất Cảng.