toán 6 bài tập cuối chương 2

Bình chọn:

4.2 bên trên 289 phiếu

Bạn đang xem: toán 6 bài tập cuối chương 2

Bài 2.53 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1Tìm x nằm trong {50; 108, 189, 1234; 2 019; 2 020} sao cho: a) x – 12 phân chia không còn cho tới 2; b) x – 27 phân chia không còn cho tới 3; c) x + đôi mươi phân chia không còn cho tới 5; d) x + 36 phân chia không còn cho tới 9. Xem điều giải

Bài 2.54 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1

Thực hiện nay phép tắc tính sau rồi phân tách thành phẩm đi ra quá số vẹn toàn tố: a) 14^2 + 5^2 + 2^2; b) 400 : 5 + 40

Xem điều giải

Bài 2.55 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1Tìm ƯCLN và BCNN của: a) 21 và 98; b) 36 và 54. Xem điều giải

Bài 2.56 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1

Các phân số sau vẫn chính là phân số tối giản chưa? Nếu ko, hãy rút gọn gàng về phân số tối giản.

Xem điều giải

Bài 2.57 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1Thực hiện nay phép tắc tính: a) 5/12+3/16; b) 4/15-2/9 Xem điều giải

Bài 2.58 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1

Xem thêm: đồ vật có dạng khối trụ

Có 12 trái ngược cam, 18 trái ngược xoài và 30 trái ngược bơ. Mẹ ham muốn Mai chia đều cho các phía từng loại vàng cơ vô những túi vàng sao cho từng túi đều phải có cả cam, xoài và bơ. Hỏi Mai hoàn toàn có thể phân chia được rất nhiều nhất là bao nhiêu túi quả?

Xem điều giải

Bài 2.59 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1Bác Nam lăm le kì 3 mon một chuyến thay cho dầu, 6 mon một chuyến xoay lốp xe cộ xe hơi của tớ. Hỏi nếu như bác bỏ ấy thực hiện nhì việc cơ đồng thời vô tháng bốn trong năm này, thì chuyến sớm nhất tiếp theo sau bác bỏ ấy tiếp tục nằm trong thực hiện nhì việc cơ vô mon nào? Xem điều giải Bài 2.61 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1 tường nhì số 3^a. 5^2 và 3^3.5^b với ƯCLN là 3^3.5^2 và BCNN là 3^4 .5^3. Tìm a và b. Xem điều giải

Bài 2.62 trang 56 SGK Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống luyện 1

Bài toán cổ: Bác cơ chăn vịt không giống thường Buộc tiếp cận được chẵn sản phẩm mới mẻ ra Hàng 2 xếp thấy ko vừa Hàng 3 xếp vẫn tồn tại quá một con Hàng 4 xếp vẫn ko tròn Hàng 5 xếp thiếu hụt một con cái mới mẻ đầy Xếp trở thành sản phẩm 7, rất đẹp thay Vịt bao nhiêu? Tính được tức thì mới mẻ tài. (Biết số vịt chưa tới 200 con).

Xem điều giải

Lý thuyết bài xích luyện cuối chương IILý thuyết bài xích luyện cuối chương II Xem cụ thể