toán 10 sách mới

Bản kiểu mẫu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo VN. Nhóm người sáng tác biên soạn Hà Hu...

Bạn đang xem: toán 10 sách mới

Bản kiểu mẫu sách giáo khoa Toán 10 Tập 1 nằm trong Sở sách Kết nối trí thức với cuộc sống thường ngày - Nhà xuất bạn dạng giáo dục và đào tạo VN.

Nhóm người sáng tác biên soạn

Hà Huy Khoái (Tổng công ty biên)

Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng công ty biên)

Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Bìa sách Toán 10 mới

Xem thêm: Học cách buộc dây giày Vans chuẩn phong cách theo Trending


Mục lục sách Toán 10 mới

Tập 1 Toán 10 KNTT với 5 chương:

  1. Mệnh đề và Tập hợp
  2. Bất phương trình và hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn
  3. Hệ thức lượng vô tam giác
  4. Vectơ
  5. Các số liệu đặc thù của kiểu mẫu số liệu ko ghép nhóm

Ngoài đi ra còn tồn tại phần Hoạt động thực hành thực tế thưởng thức.

File PDF sách Toán 10 KNTT Tập 1


[Download ##download##]

Theo NXBGD. Người đăng: Mr. Math.

Xem tiếp: Toán 10 Tập 2 KNTT

Xem thêm: lời bài hát andree right hand em iu