toán 10 bài 1 mệnh đề chân trời sáng tạo

Lý thuyết Mệnh đề1. Mệnh đề 2. Mệnh đề chứa chấp biến 3. Mệnh đề phủ định Xem cụ thể Câu căn vặn mục 2 trang 8, 9Xét câu “n phân chia không còn mang đến 5” (n là số tự động nhiên). a) cũng có thể xác định câu bên trên là trúng hoặc sai không? Với từng mệnh đề chứa chấp biến hóa sau, tìm hiểu những độ quý hiếm của biến hóa nhằm có được một mệnh đề trúng và một mệnh đề sai. Xem điều giải

Câu căn vặn mục 3 trang 9, 10

Xét những cặp mệnh đề ở nằm trong dòng sản phẩm của bảng (có nhị cột Phường và Phường ngang) sau đây: Phát biểu mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề sau. Xét tính trúng sai của từng mệnh đề và mệnh đề phủ quyết định của chính nó. a) Paris là thủ đô của nước Anh

Xem điều giải

Câu căn vặn mục 4 trang 10, 11, 12Xét nhị mệnh đề sau: (1) Nếu ABC là tam giác đều thì nó là tam giác cân Xét nhị mệnh đề: P: “Hai tam giác ABC và A’B’C’ bởi vì nhau”. Q: “Hai tam giác ABC và A’B’C’ sở hữu diện tích S bởi vì nhau”. Xem điều giải

Câu căn vặn mục 5 trang 12, 13

Xét nhị mệnh đề dạng Phường suy rời khỏi Q sau: “Nếu ABC là tam giác đều thì nó sở hữu nhị góc bởi vì 60”; “Nếu a = 2 thì a^2 - 4 = 0”. Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình vuông”; Q: “Tứ giác ABCD là hình chữ nhật sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc với nhau”.

Xem điều giải

Câu căn vặn mục 6 trang 13, 14Sử dụng kí hiệu với từng, tồn tạ nhằm viết lách những mệnh đề sau: a) Mọi số thực cùng theo với số đối của chính nó đều bởi vì 0 b) Có một vài đương nhiên tuy nhiên bình phương bởi vì 9. Xét tính trúng sai và viết lách mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề sau: Xem điều giải Bài 2 trang 14Xét tính trúng sai của những mệnh đề sau và tuyên bố mệnh đề phủ quyết định của bọn chúng. a) 2020 phân chia không còn mang đến 3 b) pi 3,15 c) Nước tớ lúc này sở hữu 5 TP. Hồ Chí Minh trực nằm trong TW. d) Tam giác sở hữu nhị góc bởi vì 45 là tam giác vuông cân nặng. Xem điều giải

Bài 3 trang 14

Xét nhị mệnh đề: P: “Tứ giác ABCD là hình bình hành”. Q: “Tứ giác ABCD sở hữu hai tuyến phố chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng đường”.

Xem điều giải

Bài 4 trang 15Cho những quyết định lí: P: “Nếu nhị tam giác cân nhau thì diện tích S của bọn chúng bởi vì nhau”. Q: “Nếu a b + c” (a,b,c nằm trong R). a) Chỉ rời khỏi fake thiết và tóm lại của từng quyết định lí. b) Phát biểu lại từng quyết định lí đang được mang đến, dùng thuật ngữ “điều khiếu nại cần” hoặc “điều khiếu nại đủ”. c) Mệnh đề hòn đảo của từng quyết định lí cơ sở hữu là quyết định lí không? Xem điều giải Bài 6 trang 15Cho những mệnh đề sau: P: “Giá trị vô cùng của từng số thực đều to hơn hoặc bởi vì chủ yếu nó” Q: “Có số đương nhiên sao mang đến bình phương của chính nó bởi vì 10” Xem điều giải

Bài 7 trang 15

Xét tính trúng sai và viết lách mệnh đề phủ quyết định của những mệnh đề sau đây:

Xem điều giải