tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổ hợp chung những học viên rèn luyện những dạng bài bác tính thời gian nhanh kể từ cơ bạn dạng cho tới nâng lên.

Bản quyền thuộc sở hữu VnDoc.
Nghiêm cấm từng kiểu dáng sao chép nhằm mục tiêu mục tiêu thương nghiệp.

1) Thế nào là là tính bằng phương pháp thuận tiện nhất?

+ Trong những vấn đề tính độ quý hiếm của biểu thức, những em học viên tiếp tục bắt gặp nhiều vấn đề phức tạp và nên tiến hành đo lường và tính toán nhiều bước. Bởi vậy tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất sẽ hỗ trợ những em đo lường và tính toán sao mang đến hợp lý và phải chăng và nhận được sản phẩm sớm nhất.

+ Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất là sự việc vận dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, … nhập việc giải vấn đề tính độ quý hiếm của biểu thức một cơ hội thời gian nhanh, hợp lý và phải chăng và đúng mực nhất.

2) Các phương pháp tính độ quý hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận tiện nhất

Dạng 1: Nhóm những số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) là những số tròn trặn chục, tròn trặn trăm, tròn trặn ngàn,…

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

Lời giải:

a) 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b) 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257

Dạng 2: Vận dụng những đặc thù của quy tắc nằm trong, quy tắc nhân, quy tắc trừ, quy tắc chia

• Nhân một vài với 1 tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một vài với 1 hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân chia cho 1 số: (a + b) : c = a : c + b : c

• Một số trừ cút một tổng: a – (b + c) = a – b – c

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 326 x 728 + 326 x 272

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

c) 4 x 125 x 25 x 8

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

Lời giải:

a) 326 x 728 + 326 x 272

= 326 x (728 + 272) = 326 x 1000 = 326000

b) 2009 x 867 + 2009 x 133

= 2009 x (867 + 133) = 2009 x 1000 = 2009000

c) 4 x 125 x 25 x 8

= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000

d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= (2 x 50) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

Dạng 3: Vận dụng những đặc thù với những số quánh biệt

Các đặc thù bại liệt là:

• 0 nhân với 1 số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho 1 số: 0 : a = 0

• 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một vài mang đến 1: a : 1 = a

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

Lời giải:

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2) = 1235 x 6789 x (630 – 630) = 1235 x 6789 x 0 = 0

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức sở hữu phân số

• Nhóm những phân số nhập biểu thức trở nên từng group sở hữu tổng (hoặc hiệu) bởi vì 1 hoặc 0

• Vận dụng đặc thù của 4 quy tắc tính nhằm tách, ghép ở tử số hoặc ở khuôn mẫu số nhằm mục tiêu đưa đến quá số tương đương nhau ở cả khuôn mẫu số và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

• Phép với những số tương đương nhau được màn trình diễn bởi vì quy tắc nhân

Ví dụ: Tính độ quý hiếm của biểu thức:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}}

Lời giải:

a) \frac{2}{3} \times \frac{4}{9} + \frac{2}{3} \times \frac{5}{9} = \frac{2}{3} \times \left( {\frac{4}{9} + \frac{5}{9}} \right) = \frac{2}{3} \times 1 = \frac{2}{3}

b) \frac{5}{9}:\frac{4}{7} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \frac{5}{9} \times \frac{7}{4} + \frac{{13}}{9} \times \frac{7}{4} = \left( {\frac{5}{9} + \frac{{13}}{9}} \right) \times \frac{7}{4} = 1 \times \frac{7}{4} = \frac{7}{4}

c) \frac{{399 \times 45 + 55 \times 399}}{{1995 \times 1996 - 1991 \times 1995}} = \frac{{399 \times \left( {45 + 55} \right)}}{{1995 \times \left( {1996 - 1991} \right)}}

Xem thêm: hình nền cảnh đẹp

= \frac{{399 \times 100}}{{1995 \times 5}} = \frac{{399 \times 25 \times 4}}{{399 \times 5 \times 5}} = 4

3) Bài thói quen bằng phương pháp thuận tiện nhất lớp 4

Bài 1: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

b) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

c) 2376 + 3425 – 376 – 425

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

d) 1327 x 524 – 524 x 327

Bài 3: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

b) 25 x trăng tròn x 125 x 8 – 8 x trăng tròn x 5 x 125

c) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

d) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 4: 

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 123 x 3 + 123 x 7

b) 45 x 17 - 45 x 9

c) 235 x 2 + 235 x 3 + 235 x 5

d) 102 x 18 - 102 x 6 - 102 x 2

e) 203 + 203 x 12 - 203 x 3

f) 37 x 28 + 37 x 72

g) 52 x 48 - 52 x 28

h) 120 x 4 +120 x 5 +120

i) 230 x 123 - 230 x 22 - 230

j) 135 x 37 - 135 + 135 x 64

Bài 5: Tính nhanh:

8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

6 x 1235 x trăng tròn – 5 x 235 x 24

(145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

54 x 47 – 47 x 53 – trăng tròn – 27

326 x 728 + 327 x 272

2008 x 867 + 2009 x 133

1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

(m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{3}{5} + \frac{{18}}{9} + \frac{4}{{10}}

b) \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{12}}{{18}} + \frac{{32}}{{16}} \times \frac{{24}}{{18}}

c) 2018 \times \left( {\frac{1}{2} + \frac{{1212}}{{2424}}} \right)

d) \frac{9}{{30}} + \frac{9}{{70}} + \frac{9}{{126}}

Bài 7: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) \frac{{1995 \times 1993 - 18}}{{1975 \times 1993 \times 1994}}

b) \frac{{1996 \times 1995 - 996}}{{1000 + 1996 - 1994}}

Bài 8

Cho A = 2009 x 425

B = 575 x 2009

Không tính A và B, em hãy tính thời gian nhanh sản phẩm của A – B ?

Hi vọng tư liệu này chung những em học viên tự động gia tăng kỹ năng và kiến thức, rèn luyện và nâng lên cơ hội giải bài bác tập dượt Toán lớp 4, rưa rứa chung những thầy cô được thêm tư liệu đi ra đề rèn luyện mang đến học viên. Mời những em với những thầy cô xem thêm.

---------------------------------------------------------------

Ngoài Bài tập dượt Toán lớp 4: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất, mời mọc những em học viên và quý thầy cô xem thêm tăng Đề ganh đua học tập kì môn Toán lớp 4 theo dõi Thông tư 22, Sở đề ganh đua thân thích học tập kì lớp 4, .... nhưng mà công ty chúng tôi vẫn thuế tầm và tinh lọc. Với phiếu bài bác tập dượt này sẽ hỗ trợ những em tập luyện tăng kĩ năng giải đề và thực hiện bài bác chất lượng rộng lớn. Chúc những em học hành tốt!

Xem thêm: phân tích đất nước 9 câu đầu