tìm tọa độ điểm d sao cho abcd là hình bình hành

Câu hỏi:

18/06/2019 84,423

A. D( -12; 5).

Bạn đang xem: tìm tọa độ điểm d sao cho abcd là hình bình hành

Đáp án chủ yếu xác

Chọn A.

Gọi tọa chừng của D(x;y)

Khi đó ADx+2;yBC-10;5

Ta có: tứ giác ABCD là hình bình hành khi BC=AD

x+2=-10y=5x=-12y=5

Vậy tọa chừng của D là: D(-12;5)

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong hệ tọa chừng Oxy mang đến tam giác ABC với  A(3 ; 5) ; B( 1 ;2) và C( 5 ;2). Tìm tọa chừng trọng tâm G  của tam giác ABC ?

A. G( -9 ; -9)

B. G92;92

C. G( 3 ;3)

D. G(9 ; 9)

Câu 2:

Cho A(1;2) ; B( -2; 6).  Điểm M bên trên trục Oy sao mang đến phụ vương điểm A; B; M trực tiếp sản phẩm thì tọa chừng điểm M là:

A.(0; -103

B. (0; 103

C.( 0; 10) 

D.( -10; 0) 

Câu 3:

Trong mặt mày phẳng lì Oxy, cho những điểm A(1;3) và B( 4;0). Tọa chừng điểm M thỏa 3AM+AB=0

A. M(4; 0)

Xem thêm: tiếng anh 10 global success unit 1 project

B. M(0; 4)

C. M(5;3)

D. M(2; 8)

Câu 4:

Trong mặt mày phẳng lì tọa chừng Oxy mang đến A(5;2) ; B( 10; 8) .Tọa chừng của vectơ AB là:

A. (2; 4).

B. ( 5; 6).

C. (15; 10).

D. (50; 6).

Câu 5:

Cho a=3;-4b=-1;2 Tọa chừng của vectơ a+b là:

A. ( 4; -2)

B. (4; -6)

C. (-4; 6)

D. ( 2; -2)

Câu 6:

Cho nhị điểm A(1; 0) và B( 0 ;-2). Vec tơ đối của vectơ AB có tọa chừng là:

A. (-1; 2).

B. (-1; -2).

C. (1;2).

Xem thêm: bài toán so sánh lớp 1

D. (1; -2).