tìm tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn

Câu hỏi:

30/10/2020 1,094

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Gọi A là tập kết những số ngẫu nhiên ko to hơn 5, B là tập kết những số ngẫu nhiên to hơn 3 và nhỏ rộng lớn 10.

a) Viết những tập kết A và B bằng cơ hội liệt kê những thành phần.

b) Viết tập kết C các số nằm trong A mà ko nằm trong B.

c) Viết tập kết D các số nằm trong B mà ko nằm trong A.

Câu 2:

Đọc những số:  XII, XXXIVMDXI

Viết những số sau vày những chữ số La Mã: 126, 615, 3293

Câu 3:

Hãy viết lách những tập kết sau

a) Các mon dương lịch với 31 ngày.

Xem thêm: bài 4 hóa 10 chân trời sáng tạo

b) Các vần âm vô cụm kể từ “CON NGOAN – TRÒ GIỎI”

c) Các số ngẫu nhiên to hơn 9 và nhỏ rộng lớn 20

Câu 4:

Cho nhì tập kết A và B. A là tập kết những số ngẫu nhiên nhỏ rộng lớn 4B=xN|2<x<5

a) Viết tập kết A và B theo cơ hội liệt kê phần tử

b) Viết những tập luyện hợp: C=x|xA,xBD=x|xA,xBE=xN|xA,xB,x<9.

c) Viết những tập kết bao gồm nhì thành phần, một thành phần nằm trong A, một thành phần nằm trong B.

Câu 5:

Hàng ngày bác bỏ An đi làm việc nên trải qua cầu X, hiểu được với tứ tuyến phố kể từ mái ấm bác bỏ cho tới cầu X và với phụ vương tuyến phố nhằm cút kể từ cầu X cho tới cơ sở bác bỏ. Hãy viết lách rập ăn ý những tuyến phố cút kể từ mái ấm bác bỏ An cho tới cơ quan

Câu 6:

Viết tập kết những số ngẫu nhiên với 2 chữ số sao mang lại trong những số:

a) Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng gấp 2 phiên chữ số mặt hàng chục

Xem thêm: mổ nội soi bao lâu thì lành

b) Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng nhỏ rộng lớn chữ số hàng trăm là 4.

c) Chữ số mặt hàng đơn vị chức năng to hơn chữ số hàng trăm.