tiếng anh lớp 6 unit 7 project

Đề bài

How important is TV đồ sộ you?

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 6 unit 7 project

Work in groups. Interview your friends, using the questions below. Take notes of their answers and then report the results đồ sộ the class.

(Làm việc theo đòi group, dùng những thắc mắc bên dưới. Ghi chú lại câu vấn đáp của chúng ta và tiếp sau đó report thành quả đối với cả lớp.)

1. What vì thế you vì thế in your không tính tiền time?

(Bạn làm cái gi vô thời hạn rảnh?)

A. Going out. (Đi đùa.)

B. Reading books. (Đọc sách.)

C. Watching TV. (Xem TV.)

D. Other: (Khác)

2. Where vì thế you prefer đồ sộ get information from?

(Bạn mong muốn lấy vấn đề kể từ đâu?)

A. Books. (Sách.)

B. Friends. (Bạn bè.)

C. Television. (Vô tuyến.)

D. Other: (Khác)

3. How many hours a day vì thế you watch TV?

(Bạn coi TV từng nào giờ một ngày?)

A. One hour. (1 giờ.)

B. Two hours. (2 giờ.)

C. More phàn nàn two hours. (Nhiều rộng lớn 2 tiếng.)

D. Other: (Khác)

4. Why vì thế you watch TV? 

(Tại sao chúng ta coi TV?)

Xem thêm: bà bầu ăn cần tây được không

A. Because I have nothing else đồ sộ vì thế. (Bởi vì như thế tôi không tồn tại gì không giống nhằm thực hiện.)

B. Because my parents want u đồ sộ. (Vì cha mẹ tôi mong muốn tôi coi.)

C. Because I lượt thích it. (Vì tôi mến nó.)

D. Other: (Khác)

5. How long vì thế you think you can live without TV?

(Bạn suy nghĩ bản thân hoàn toàn có thể sinh sống được bao lâu không tồn tại TV?)

A. Just one day. (Chỉ một ngày.)

B. Up đồ sộ a week. (Tối nhiều một tuần.)

C. Up đồ sộ a month. (Lên cho tới một mon.)

D. Other: (Khác)

Lời giải chi tiết

1. Other: Surfing the Internet.

(Khác: Lướt mạng/ Internet)

2. Other: Internet.      

(Khác: Internet)

3. Other: Less phàn nàn one hour.

(Khác: Ít rộng lớn 1 giờ.)

4. Other: Because I have online lessons on TV.

(Khác: Vì tôi đem bài học kinh nghiệm trực tuyến bên trên TV.)

5. Other: I can completely live without TV.

(Khác: Tôi trọn vẹn hoàn toàn có thể sinh sống tuy nhiên ko cần thiết TV.)

Xem thêm: mụn bọc vùng kín

Hello everyone! I interviewed six members in my group and these are the results. In their không tính tiền time, Mai and Nam go out, Minh reads books, Trung and Phong watch TV, but Nhi surfs the Internet. Mai, Nam, Trung prefer đồ sộ get information from books, and Minh, Phong, Nhi prefer đồ sộ vì thế that from the Internet. All of them watch TV more phàn nàn two hours a day because they they lượt thích it. Mai and Nhi think they can live without TV up đồ sộ a month, but Nam, Minh , Trung, Phong think they can live without TV just one day.

Tạm dịch:

Xin kính chào toàn bộ từng người! Tôi đang được phỏng vấn sáu member vô group của tớ và đó là thành quả. Những khi rảnh rỗi, Mai và Nam đi dạo, Minh xem sách, Trung và Phong coi truyền hình, còn Nhi thì lướt mạng. Mai, Nam, Trung mến thám thính hiểu vấn đề kể từ sách và Minh, Phong, Nhi mến thám thính hiểu vấn đề kể từ Internet rộng lớn. Tất cả chúng ta coi TV rộng lớn nhị giờ một ngày vì như thế chúng ta mến nó. Mai và Nhi cho là chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống tuy nhiên không tồn tại TV cho tới một mon, tuy nhiên Nam, Minh, Trung, Phong cho là chúng ta hoàn toàn có thể sinh sống tuy nhiên không tồn tại TV duy nhất ngày.