tiếng anh 6 tập 2 trang 40

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 6 tập 2 trang 40

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Listen and repeat the words/ phrases in the box. Then put them in the appropriate columns. You may use some more than vãn once.

(Nghe và tái diễn những kể từ / cụm kể từ nhập vỏ hộp. Sau cơ đặt nó nhập những cột phù hợp. Quý Khách hoàn toàn có thể dùng một vài rộng lớn một chuyến.)

electric cooker    dishwasher     washing machine     wireless TV     fridge     electric người hâm mộ     computer     smart clock

living room

bedroom

kitchen

 -

 - 

 -

 -

 - 

 -

Phương pháp giải:

- electric cooker: nồi cơm trắng điện

- dishwasher: máy cọ chén

- washing machine: máy giặt

- wireless TV: TV ko dây

- fridge: tủ lạnh

- electric fan: quạt máy

- computer: máy vi tính

- smart clock: đồng hồ thời trang thông minh

- living room: chống khách

- bedroom: chống ngủ

- kitchen: ngôi nhà bếp

Lời giải chi tiết:

living room

(phòng khách)

bedroom

(phòng ngủ)

kitchen

(nhà bếp)

wireless TV 

electric fan

smart clock

computer

wireless TV

smart clock

electric fan

electric cooker

dishwasher

fridge

washing machine

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Match the appliances in A with what they can help us to tát bởi in B.

(Ghép những khí giới ở A với những gì bọn chúng hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta thực hiện ở B.)

A

B

 1. electric cooker (nồi cơm trắng điện)

 2. dishwasher (máy cọ chén)

 3. fridge (tủ lạnh)

 4. washing machine (máy giặt)

 5. computer (máy vi tính)

 a. receive and send emails (nhận và gửi email)

 b. keep food fresh (giữ đồ ăn thức uống tươi)

 c. cook rice (nấu cơm)

 d. wash and dry dishes (rửa và vệ sinh thô chén đĩa)

 e. wash and dry clothes (giặt và thực hiện thô quần áo)

Lời giải chi tiết:

1. c

2. d

Xem thêm: soạn văn 7 thực hành tiếng việt trang 34

3. b

4. e

5. a

1 - c: electric cooker - cook rice (nồi cơm trắng năng lượng điện - nấu cơm)

2 - d: dishwasher - wash and dry dishes (máy cọ chén - rửa và vệ sinh thô chén đĩa)

3 - b: fridge - keep food fresh (tủ giá buốt - giữ đồ ăn thức uống tươi)

4 - d: washing machine - wash and dry clothes (máy giặt - giặt và thực hiện thô quần áo)

5 - a: computer - receive and send emails (máy vi tính - nhận và gửi email)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Work in pairs. Ask and answer questions about appliances, using the information in 2.

(Làm việc theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp thắc mắc về những khí giới, dùng vấn đề nhập 2.)

Example:

A: What can an electric cooker help us to tát do?

(Nồi cơm trắng năng lượng điện hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us to tát cook rice.

(Nó hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta nấu nướng cơm trắng.)

Lời giải chi tiết:

A: What can a dishwasher help us to tát do?

(Máy cọ chén hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us to tát wash and dry dishes.

(Nó hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta cọ và thực hiện thô chén đĩa.)

A: What can a fridge help us to tát do?

(Tủ giá buốt hoàn toàn có thể gom tất cả chúng ta thực hiện gì?)

B: It can help us keep food fresh.

(Nó hoàn toàn có thể gom công ty chúng tôi lưu giữ đồ ăn thức uống tươi tắn.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

Stress in two-syllable words

(Trọng âm của những kể từ sở hữu nhị âm tiết)

4. Listen and repeat the words.

(Lắng nghe và tái diễn những kể từ.)

‘picture  ‘robot  ‘bedroom ‘kitchen
 ‘housework ‘palace ‘village   ‘mountains

Phương pháp giải:

- picture: bức tranh

- robot: người máy

- bedroom: chống ngủ

- kitchen: ngôi nhà bếp

- housework: việc nhà

- palace: cung điện

- village: ngôi làng

- mountains: núi

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat the sentences. Pay attention to tát the stress of the underlined words.

(Nghe và tái diễn những câu. Chú ý cho tới trọng âm của những kể từ được gạch men chân.)

1. The picture is on the wall of the bedroom.

(Bức giành bên trên tường của buồng nghỉ.)

2. The robot helps mạ to tát bởi the housework.

(Người máy gom tôi thao tác làm việc ngôi nhà.)

3. There's a very big kitchen in the palace.

(Có một ngôi nhà nhà bếp rất rộng nhập hoàng cung.)

4. Their village is in the mountains.

(Ngôi thôn của mình phía trên núi.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Xem thêm: soạn hiền tài là nguyên khí quốc gia

6. 

7. 

8.