tiếng anh 10 review 3 trang 96Lời giải bài xích tập dượt Review 3 lớp 10 Language trang 96, 97 vô Review 3 Tiếng Anh 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 10 Review 3.

Tiếng Anh 10 Review 3 Language (trang 96, 97) - Tiếng Anh 10 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 10 review 3 trang 96

PRONUNCIATION

(trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Read the following sentences. Underline the stressed words in each sentence, then mark the stressed syllables in these words. Listen and kiểm tra (Đọc những câu sau. Gạch chân những kể từ được nhấn trọng âm trong những câu, tiếp sau đó ghi lại những âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi kể từ này. Nghe và kiểm tra)

Bài nghe:

1. Our responsibility is vĩ đại help the children in remote areas.

2. Viet Nam is an active thành viên of many international organisations.

3. Our company has gained economic benefits from selling local products.

4. There are many new learning activities at schools now.

Lời giải:

1. Our responsi’bility is vĩ đại help the ‘children in re’mote areas.

2. Viet Nam is an ‘active ‘member of many inter’national organi’sations.

Quảng cáo

3. Our ‘company has gained eco’nomic ‘benefits from ‘selling ‘local ‘products.

4. There are many new learning activities at schools now.

Hướng dẫn dịch:

1. Trách nhiệm của Cửa Hàng chúng tôi là hỗ trợ trẻ nhỏ vùng thâm thúy vùng xa cách.

2. nước Việt Nam là member tích vô cùng của đa số tổ chức triển khai quốc tế.

3. Công ty Cửa Hàng chúng tôi vẫn chiếm được quyền lợi tài chính từ những việc phân phối những thành phầm địa hạt.

4. Có thật nhiều sinh hoạt tiếp thu kiến thức mới mẻ bên trên những ngôi trường học tập lúc này.

VOCABULARY

1 (trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Match the words that go together. (Nối những kể từ lên đường cùng nhau.)

Quảng cáo

Tiếng Anh 10 Review 3 Language (trang 96, 97) | Tiếng Anh 10 Global Success

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. equal opportunities = thời cơ bình đẳng

2. traditional method = cách thức truyền thống

3. face-to-face learning = học tập trực tiếp

4. economic growth = phát triển kinh tế

Quảng cáo

2 (trang 96 Tiếng Anh 10 Global Success): Complete the sentences with the correct size of the words in brackets (Hoàn trở nên những câu với dạng đích thị của những kể từ vô ngoặc)

1. Men and women should be treated _______ at work. (equal)

2. Joining international _______ will bring many benefits vĩ đại a country. (organise)

3. More men are now taking jobs _______ done by women. (tradition)

4. _______ gives girls the opportunity vĩ đại have a better life. (educate)

Lời giải:

1. equally 2. organisations 3. traditionally 4. Education

Giải thích:

equal (adj): vô tư => equally (adv): một cơ hội công bằng

organise (v): tổ chức triển khai => organisation (n): tổ chức

tradition (n): truyền thống lịch sử => traditionally (adv): theo dõi truyền thống

educate (v): dạy dỗ => education (n): sự giáo dục

Hướng dẫn dịch:

1. Nam giới và phụ nữ giới nên được xử thế đồng đẳng bên trên điểm thao tác.

2. Gia nhập những tổ chức triển khai quốc tế tiếp tục mang đến nhiều quyền lợi cho 1 vương quốc.

3. Ngày ni, càng ngày càng có không ít phái nam nhận những việc làm bởi phụ nữ giới tuân theo truyền thống lịch sử.

4. Giáo dục đào tạo mang tới cho những cô nàng thời cơ với cuộc sống thường ngày đảm bảo chất lượng đẹp tuyệt vời hơn.

GRAMMAR

1 (trang 97 Tiếng Anh 10 Global Success): Choose the best relative pronoun vĩ đại complete each sentence. (Chọn đại kể từ kha khá tốt nhất có thể nhằm triển khai xong từng câu.)

1. He bought all the books ______ he needs for his English course.

A. that                              B. who                              C. whose

2. This computer, ______ I often use vĩ đại learn English, is a birthday present from my father.

Xem thêm: cách xác định nhóm máu tại nhà

A. which                           B. that                              C. whose

3. I lượt thích working with classmates ______ are responsible and creative.

A. whose                          B. which                           C. who

4. Nam, ______ father is a famous surgeon, wants vĩ đại go vĩ đại medical school.

A. which                           B. whose                          C. who

Lời giải:

Hướng dẫn dịch:

1. Anh ấy vẫn mua sắm toàn bộ những cuốn sách tuy nhiên anh ấy nên cho khóa huấn luyện và đào tạo giờ Anh của tớ.

2. Chiếc PC này, tuy nhiên tôi thông thường dùng để làm học tập giờ Anh, là vàng sinh nhật của thân phụ tôi.

3. Tôi quí thao tác với chúng ta nằm trong lớp, những người dân với trách móc nhiệm và phát minh.

4. Nam, với thân phụ là 1 trong chưng sĩ phẫu thuật phổ biến, ham muốn tới trường hắn khoa.

2 (trang 97 Tiếng Anh 10 Global Success): Rewrite the sentences using comparative and superlative adjectives or the passive voice ưithout changing their meanings (Viết lại những câu bằng phương pháp dùng những tính kể từ đối chiếu và đối chiếu nhất hoặc giọng tiêu cực tuy nhiên bất biến nghĩa của chúng)

1. The United Nations is the largest international organisation.

No international organisation _______________________ the United Nations

2. We can’t accept your application today.

Your application __________________________________ today.

3. Viet Nam wasn’t as active as it is now in the region.

Now Viet Nam __________________ in the region phàn nàn it was in the past.

4. I have never taken such an interesting online course.

This is __________________________ I have ever taken.

5. They should provide more job opportunities for women in mountainous areas.

More jobs opportunities _____________ in mountainous areas.

Lời giải:

1. is larger than

2. can’t be accepted

3. is more active

4. the most interesting online course

5. should be provided for women

Hướng dẫn dịch:

A. Câu gốc

1. Liên phù hợp quốc là tổ chức triển khai quốc tế lớn số 1.

2. Chúng tôi ko thể đồng ý đơn ĐK của khách hàng ngày hôm nay.

3. nước Việt Nam ko linh động như lúc này vô điểm.

4. Tôi ko khi nào nhập cuộc một khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến thú vị như thế.

5. Họ nên cung ứng nhiều thời cơ việc thực hiện rộng lớn cho tới phụ nữ giới miền núi.

B. Câu mới

1. Không với tổ chức triển khai quốc tế nào là to hơn Liên phù hợp quốc.

2. Không thể đồng ý đơn ĐK của khách hàng ngày hôm nay.

3. Hiện nước Việt Nam đang được sinh hoạt tích vô cùng rộng lớn vô điểm đối với trước đó.

4. Đây là khóa huấn luyện và đào tạo trực tuyến thú vị nhất tuy nhiên tôi từng nhập cuộc.

5. Cần cung ứng nhiều thời cơ việc thực hiện rộng lớn cho tới phụ nữ giới miền núi.

Xem thêm thắt tiếng giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 10 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Unit 7: Viet Nam And Internatioanl Organisations
 • Unit 8: New Ways To Learn
 • Unit 9: Protecting The Environment
 • Unit 10: Ecotourism
 • Review 4

Đã với tiếng giải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề thi đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: loại nhân tố nào sau đây chi phối tính hướng sáng dương của cây

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


review-3.jspGiải bài xích tập dượt lớp 10 sách mới mẻ những môn học