tiền lào đổi sang việt nam

Tỷ giá chỉ LAK bên trên những ngân hàng - Cập nhật khi 18:25:12 17/09/2023

Chuyển thay đổi Kip Lào (₭) (LAK) và VNĐ (VNĐ)

Tỷ giá chỉ Kip Lào (₭) thời điểm hôm nay là 1 LAK = 1,19 VND. Tỷ giá chỉ tầm LAK được xem kể từ tài liệu của 5 ngân hàng (*) với tương hỗ giao dịch thanh toán Kip Lào (₭).

Bạn đang xem: tiền lào đổi sang việt nam

(Tỷ giá chỉ Trung bình: 1 LAK = 1,19 VND, 18:25:12 17/09/2023)

(*) Các ngân hàng gồm những: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, MB, Sacombank, VietinBank, VRB.

Xem tăng đối chiếu tỷ giá chỉ LAK

Bảng tỷ giá chỉ Kip Lào (₭) (LAK) bên trên 5 ngân hàng

Cập nhật tỷ giá chỉ Kip Lào (₭) tiên tiến nhất hôm nay bên trên những ngân hàng.
Ở bảng đối chiếu tỷ giá chỉ bên dưới, độ quý hiếm màu xanh tiếp tục ứng với giá chỉ cao nhất; màu đỏ ứng với giá chỉ thấp nhất vô cột.

Xem tăng tóm lược tình hình tỷ giá chỉ LAK thời điểm hôm nay ở mặt mày dưới

Dựa vô bảng đối chiếu tỷ giá chỉ LAK bên trên 5 ngân hàng phía trên, Webgia.com nài tóm lược tỷ giá chỉ theo đòi 2 group chủ yếu như sau:

Ngân mặt hàng mua Kip Lào (₭) (LAK)

Xem thêm: hình ảnh cô gái đẹp

+ Không với ngân hàng này đang được mua sắm chi phí mặt mày Kip Lào (₭) với giá chỉ thấp nhất.

+ Ngân mặt hàng VietinBank đang được mua sắm giao dịch chuyển tiền Kip Lào (₭) với giá chỉ thấp nhất là: 1 LAK = 0,72 VND

+ Không với ngân hàng này đang được mua sắm chi phí mặt mày Kip Lào (₭) với giá chỉ cao nhất.

+ Ngân mặt hàng Sacombank đang được mua sắm giao dịch chuyển tiền Kip Lào (₭) với giá chỉ cao nhất là: 1 LAK = 1,08 VND

Ngân mặt hàng bán Kip Lào (₭) (LAK)

+ Ngân mặt hàng BIDV, VRB hiện tại đang bán chi phí mặt mày Kip Lào (₭) với giá chỉ thấp nhất là: 1 LAK = 1,28 VND

+ Ngân mặt hàng Sacombank hiện tại đang bán giao dịch chuyển tiền Kip Lào (₭) với giá chỉ thấp nhất là: 1 LAK = 1,38 VND

+ Ngân mặt hàng MB hiện tại đang bán chi phí mặt mày Kip Lào (₭) với giá chỉ cao nhất là: 1 LAK = 1,72 VND

+ Ngân mặt hàng Sacombank hiện tại đang bán giao dịch chuyển tiền Kip Lào (₭) với giá chỉ cao nhất là: 1 LAK = 1,38 VND

Tỷ giá chỉ Kip Lào - Tỷ giá chỉ LAK tiên tiến nhất thời điểm hôm nay 17/09/2023 - Web giá

4.0 bên trên 731 tấn công giá

Xem thêm: công thức tính hình thoi