tam giác abc có góc b bằng 60 độ góc c bằng 45 độ và ab = 5 tính độ dài cạnh ac

Câu hỏi:

18/06/2019 116,726

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Chọn D.

Theo toan lí hàm sin, tao có

Suy ra: 

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tam giác ABC sở hữu BC = 10 và góc A = 300. Tính nửa đường kính của lối tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. 4

B. 5

C. 8

D. 10

Câu 2:

Tam giác ABC sở hữu AB = 3; AC = 6 và góc A = 600. Tính nửa đường kính của lối tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác ABC.

A. 2

B. 3

C. 5

D. 6

Câu 3:

Tam giác ABC sở hữu AB = 4; BC = 6 và AC=27. Điểm M nằm trong đoạn BC sao cho tới MC = 2MB. Tính phỏng lâu năm cạnh AM.

A. 4

Xem thêm: bài tập toán lớp 4 trang 63

B. 3

C. 23

D.Đáp án khác

Câu 4:

Cho hình thoi ABCD cạnh vì như thế 1 và sở hữu góc BAD = 600. Tính phỏng lâu năm cạnh AC.

A. 3

B. 2

C. 1

D. 2

Câu 5:

Trong mặt mày phẳng lì tọa phỏng Oxy; cho nhì vectơ a4;3b1;7. Tính góc thân thiết nhì vectơ đó?

A. 300

B. 600

C. 450

D. 900

Câu 6:

Cho tam giác ABC sở hữu A(1; -1) ; B(3; -3)  và C(6; 0). Diện tích tam giác ABC là:

A. 12

B. 6

C. 62

D. 9

Xem thêm: on tập các phép tính lớp 3