tại sao mục tiêu asean lại nhấn mạnh đến sự ổn định

Đề bài

Tại sao tiềm năng của ASEAN lại nhấn mạnh vấn đề tới sự ổn định quyết định.

Bạn đang xem: tại sao mục tiêu asean lại nhấn mạnh đến sự ổn định

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phân tích.

Lời giải chi tiết

Mục xài của ASEAN nhẫn mạnh tới sự ổn định quyết định vì:

Xem thêm: soạn bài thực hành tiếng việt lớp 6 cánh diều

- Các nước Khu vực Đông Nam Á có không ít dân tộc bản địa, một vài dân tộc bản địa phân bổ rộng lớn, không tuân theo biên cương vương quốc, điều này thực hiện trở ngại vô quản ngại lí, ổn định quyết định chủ yếu trị, xã hội  ở từng nước.

- Là điểm giao phó bôi của đa số nền văn hóa truyền thống rộng lớn bên trên toàn cầu, những tôn giáo và phong tục tập luyện quán nhiều phong phú và đa dạng.

- Có sự tranh giành chấp, phức tạp về biên cương, hòn đảo, vùng hải dương (vấn đề hải dương Đông) tự nhiều vẹn toàn nhân nên yên cầu rất cần phải ổn định quyết định nhằm cải tiến và phát triển.

Xem thêm: al2so43 điện li

- Trong lịch sử dân tộc, những nước Khu vực Đông Nam Á từng bị cuộc chiến tranh xâm lăng, chủ yếu trị rơi rụng ổn định quyết định.

- Sự ổn định quyết định vô điểm sẽ không còn tạo ra cớ nhằm những gia thế bên phía ngoài can thiệp vô việc làm nội cỗ của điểm.

mamnonbanmaixanh.edu.vn