số la mã xv

Số La Mã từ một cho tới 30

Chuyên mục: Kiến thức tổng hợp

Học toán lớp 3 số La mã con cái được thám thính hiểu những chữ số đặc trưng. Sau đó là kỹ năng và kiến thức trọng tâm kèm cặp bài xích tập dượt vận dụng, con cái rất có thể tìm hiểu thêm.

Học toán lớp 3 thích nghi chữ số La mã con cái được thám thính hiểu những chữ số đặc trưng. Con rất cần phải ghi ghi nhớ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI nhằm kể từ ê biết áp dụng nhập thực tiễn như biết kiểm tra ngày giờ, khắc ghi mục lục…1. Giới thiệu về bài học kinh nghiệm thích nghi với chữ số La mã

Bạn đang xem: số la mã xv

1.1 Chữ số La mã là gì?

Chữ số La mã là khối hệ thống chữ số đặc trưng, lúc bấy giờ được dùng trong: những bảng tổng hợp được khắc số, mặt mũi đồng hồ thời trang, những mục lục chính…

Ví dụ:

Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã:

 Mặt đồng hồ thời trang những chữ số La mã

Các chữ số La mã thông thường sử dụng là:

I : một

V : năm

X : mười

1.2 Các chữ số La mã kể từ I cho tới XXI

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI

2. Cách hiểu chữ số La mã

2.1 Giới thiệu số La mã

Chữ số La mã

Giá trị

I

1

II

2

III

3

IV

4

V

5

VI

6

VII

7

VIII

8

IX

9

X

Xem thêm: bài 27 vẽ hai đường thẳng vuông góc

10

XI

11

XII

12

XIII

13

XIV

14

XV

15

XVI

16

XVII

17

XVIII

18

XIX

19

XX

Xem thêm: uống d3 k2 khi nào

20

XXI

21

2.2 Cách hiểu chữ số La mã

Cách hiểu chữ số La mã như là với cơ hội hiểu những số lượng ngẫu nhiên.

Ví dụ:

III có mức giá trị là 3, hiểu là ba

IX có mức giá trị là 9, hiểu là chín

XX có mức giá trị là trăng tròn, hiểu là nhì mươi

XIX có mức giá trị là 19, hiểu là mươi chín

2.3 Quy tắc ghi chép chữ số La mã.

2.3.1. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi phải

2.3.2. Quy tắc chữ số La mã thêm nữa mặt mũi trái

2.4 Những cảnh báo khi tham gia học toán lớp 3 thích nghi với chữ số La mã

Học sinh lưu ý và hiểu rõ những chữ số la mã kể từ I cho tới XXI 

Phân biệt rõ ràng những kí tự động dễ dẫn đến lầm lẫn theo gót thói quen thuộc như: VI, IV; với IX những em rất đơn giản sai sót theo gót quán tính chủ quan Lúc ghi chép VIII, những em tiếp tục lại tăng I nhập nhằm trở thành VIIII như vậy là sai

3. Bài tập dượt thích nghi với chữ số La mã

Để học tập đảm bảo chất lượng phần chữ số La mã này, những em cần thiết với mọi chữ số La mã, biết phương pháp hiểu một cơ hội thành thục, thông thường xuyên thực hiện bài xích tập dượt. Từ ê biết phương pháp phần mềm nhập vào thực tiễn cuộc sống đời thường như biết phương pháp hiểu đồng hồ thời trang bằng văn bản số la mã, bịa những mục lục chủ yếu nhập vở ghi chép.

Sau đó là một số trong những việc nhằm những bố mẹ, học viên nằm trong rèn luyện, tham ô khảo: 

3.1. Bài tập

Bài 1

Đọc những chữ số La mã sau: 

I, III, VII, XIV, XII, XIX, XXI 

Bài 2

Sắp xếp chữ số La mã theo gót trật tự kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn và kể từ rộng lớn xuống bé: 

I, VII, IX, XI, V, IV, II, XVIII 

Bài 3

Viết những số kể từ 10 cho tới 21 bằng văn bản số La mã 

Bài 4

Đồng hồ nước chỉ bao nhiêu giờ?

Bài 5

Thực hiện tại những luật lệ tính sau: 

X - IV = ? 

XX - IX = ? 

XIX - IX = ? 

IV + V = ? 

V + IX = ? 

3.2. Đáp án

Bài 1 

Cách hiểu chữ số La mã là: 

I: có mức giá trị = 1 nên hiểu là một 

III: có mức giá trị = 3 nên hiểu là ba 

VII: có mức giá trị = 7 nên hiểu là bảy 

XIV: có mức giá trị = 14 nên hiểu là mươi bốn 

XII: có mức giá trị = 12 nên hiểu là mươi hai 

XIX: có mức giá trị = 19 nên hiểu là mươi chín

XXI: có mức giá trị = 21 nên hiểu là nhì mươi mốt 

Bài 2 

Thứ tự động bố trí kể từ nhỏ nhắn cho tới rộng lớn là: 

I, II, IV, V, VII, IX, XI, XVIII 

Thứ tự động bố trí kể từ rộng lớn xuống nhỏ nhắn là: 

XVIII, XI, IX, VII, V, IV, II, I 

Bài 3

Cách ghi chép chữ số la mã kể từ 10 cho tới 21 là: 

10 ghi chép là X 

11 ghi chép là XI 

12 ghi chép là XII 

13 ghi chép là XIII 

14 ghi chép là XIV 

15 ghi chép là XV 

16 ghi chép là XVI 

17 ghi chép là XVII 

18 ghi chép là XVIII 

19 ghi chép là XIX 

20 ghi chép là XX 

21 ghi chép là XXI 

Bài 4 

Đồng hồ nước A chỉ: mươi nhì giờ kém cỏi 5 phút 

Đồng hồ nước B chỉ: mươi nhì giờ mươi lăm phút 

Đồng hồ nước C chỉ: thân phụ giờ đúng 

Bài 5: 

X - IV = VI

Vì: X = 10, IV=4, tuy nhiên 10 - 4 = 6, 6 ghi chép chữ số La mã là VI 

XX - IX = XI

Vì: XX = trăng tròn, IX = 9, tuy nhiên trăng tròn - 9 = 11, 11 ghi chép chữ số La mã là XI 

IV + V = IX

Vì: IV = 4, V = 5, tuy nhiên 4 + 5 = 9, 9 ghi chép chữ số La mã là IX 

V + IX = XIV

Vì: V = 5, IX = 9, tuy nhiên 5 + 9 = 14, 14 ghi chép chữ số La mã là XIV