sách kiểm tra mù màu
Sách kiểm tra thong manh color Ishihara gói gọn chắc hẳn rằng, gọn gàng nhẹ nhõm thuận tiện khi vận gửi.

Sau đấy là một bài bác test giản dị đánh giá thong manh color Ishihara. Rất giản dị chúng ta chỉ việc nhìn thấy số mặt mày trong những hình tròn trụ. Mỗi hình chúng ta coi trong vòng 5s tiếp sau đó đối chiếu với thành quả nhằm đánh giá coi đôi mắt của mình với chất lượng tốt hay là không.

Bạn đang xem: sách kiểm tra mù màu

Tấm số 1:

 • Tất cả người xem tiếp tục bắt gặp một vài 12, bao hàm cả những người dân bị thong manh color trọn vẹn - Nếu ai cơ bảo rằng chúng ta hoàn toàn có thể bắt gặp một chiếc gì cơ, hoặc bắt gặp một chiếc gì cơ không giống - chúng ta đang được xạo chúng ta :)

Tấm số 2:

 • Nếu coi thấy số 8: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu coi thấy số 3: là kẻ bị thong manh red color.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 3:

 • Nếu nhìn thấy số 29: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 70: là kẻ bị thong manh red color và xanh lơ lục.
 • Không thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 4:

 • Nếu bắt gặp số 5: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nếu bắt gặp số 2: là kẻ bị thong manh red color và xanh lơ lục.
 • Nếu ko thấy số gì: là kẻ bị thong manh color toàn cỗ.

Tấm số 5:

 • Nhìn thấy số 3: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 5: là kẻ bị thong manh red color và xanh lơ lục.
 • Không thấy số gì: hầu như là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 6:

 • Nhìn thấy số 15: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 17: là kẻ bị thong manh red color và xanh lơ lục.
 • Không thấy số gì: hầu như là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 7:

 • Nhìn thấy số 74: là người dân có cảm giác của mắt color thông thường.
 • Nhìn thấy số 21: là kẻ bị thong manh red color và xanh lơ lục.
 • Không thấy số gì: hầu như là kẻ bị thong manh màu

Tấm số 8:

Xem thêm: fe no3 3 nhiệt độ

 • Nhìn thấy số 6: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 9


 

 • Nhìn thấy số 45: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 10

 • Nhìn thấy số 5: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 11

 • Nhìn thấy số 7: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 12

 • Nhìn thấy số 16: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 13

 • Nhìn thấy số 73: là người dân có cảm giác của mắt color bình thường
 • Không thấy gì: Phần rộng lớn người thong manh color ko thể rất rõ số lượng này

Tấm số 14

Xem thêm: sau khi chọc trứng nên ăn gì

 • Không với gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh color trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số này.
 • Nhìn thấy số 5: là người bị thong manh red color và xanh lơ lục

Tấm số 15

 • Không với gì: Những người dân có thị giác thông thường hoặc thong manh color trọn vẹn ko thể bắt gặp ngẫu nhiên số này.
 • Nhìn thấy số 45: là người bị thong manh red color và xanh lơ lục

Tấm số 16

 • Nhìn thấy số 26: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 6, số 2 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 6 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 lờ mờ lờ mờ.
 • Nhìn thấy số 2, số 6 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 6 lờ mờ lờ mờ.

Tấm số 17

 • Nhìn thấy số 42: Những người dân có thị giác bình thường 
 • Nhìn thấy số 2, số 4 mờ: người bị thong manh red color ( protanopia ) tiếp tục bắt gặp số 2 còn người bị thong manh red color nhẹ nhõm ( prontanomaly ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 4 lờ mờ lờ mờ.
 • Nhìn thấy số 4, số 2 mờ: người bị thong manh greed color lục ( deuteranopia ) tiếp tục bắt gặp số 4 còn là một người bị thong manh greed color lục nhẹ nhõm ( deuteranopia ) hoàn toàn có thể bắt gặp số 2 lờ mờ lờ mờ.