phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

Câu hỏi:

13/10/2019 152,126

A. Cơ năng của xấp xỉ rời dần dần theo đuổi thời gian

Bạn đang xem: phát biểu sai khi nói về dao động tắt dần

B. Biên phỏng xấp xỉ tắt dần dần rời dần dần đều theo đuổi thời gian

Đáp án chủ yếu xác

C. Nguyên nhân tắt dần dần xấp xỉ là vì lực cản

D. Dao động tắt dần dần ko nên khi này cũng có thể có hại

Đáp án B

sai vì như thế biên phỏng xấp xỉ tắt dần dần chỉ giảm dần theo đuổi thời hạn,không rời dần dần đều theo thời gian

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật xấp xỉ tắt dần dần sở hữu những đại lượng này tại đây rời liên tiếp theo đuổi thời gian?

A. Biên phỏng và cơ năng.

B. Li phỏng và vận tốc.

C. Biên phỏng và vận tốc.

D. Biên phỏng và vận tốc.

Câu 2:

Khi nói tới xấp xỉ chống bức, tuyên bố này sau đó là đúng?

A. Dao động của con cái nhấp lên xuống đồng hồ đeo tay là xấp xỉ chống bức.

B. Biên phỏng của xấp xỉ chống bức là biên phỏng của lực chống bức. 

C. Dao động chống bức sở hữu biên phỏng ko thay đổi và sở hữu tần số vị tần số của lực chống bức.

D. Dao động chống bức sở hữu tần số nhỏ rộng lớn tần số của lực chống bức.

Câu 3:

Một vật xấp xỉ điều hoà bên trên trục Ox xung quanh địa điểm thăng bằng O. Vectơ vận tốc của vật

A. luôn khuynh hướng về địa điểm thăng bằng.

Xem thêm: phi kim mạnh nhất trong bảng tuần hoàn

B. có kích cỡ tỉ lệ thành phần nghịch tặc với kích cỡ li phỏng của vật.

C. có kích cỡ tỉ lệ thành phần thuận với kích cỡ véc tơ vận tốc tức thời của vật.

D. luôn hướng ra phía xa vời địa điểm thăng bằng.

Câu 4:

Khi nói tới xấp xỉ cơ tắt dần dần của một vật, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Li phỏng của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

B. Gia tốc cùa vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn, 

C. Vận tốc của vật luôn luôn rời dần dần theo đuổi thời hạn.

D. Biên phỏng xấp xỉ rời dần dần theo đuổi thời hạn.

Câu 5:

Một hóa học điểm sở hữu lượng m đang được xấp xỉ điều tiết. Khi hóa học điểm sở hữu véc tơ vận tốc tức thời v thì động năng của chính nó là

A.mv2

B. mv22

C.vm2

D.vm22

Câu 6:

Dao động của một vật bên dưới ứng dụng của một nước ngoài lực tuần trả gọi là dao động

A. tự tự.

B. duy trì.

C. cưỡng bức.

Xem thêm: các hình khối trụ

D. tắt dần dần.