ở gần trái đất trọng lực không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

04/07/2022 7,892

B. Chiều kể từ bên trên xuống bên dưới.

Bạn đang xem: ở gần trái đất trọng lực không có đặc điểm nào sau đây

C. Điểm bịa đặt bên trên trọng tâm của vật.

D. Cả A, B, C.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án trúng là: D.

Trọng lực với quánh điểm:

- Phương trực tiếp đứng

- Chiều kể từ bên trên xuống bên dưới.

- Điểm bịa đặt bên trên trọng tâm của vật.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật lượng trăng tròn kilogam thì với trọng lượng ngay gần vị độ quý hiếm này sau đây?

A. P.. = 2 N.

B. P.. = 200 N.

C. P.. = 2000 N.

D. P.. = trăng tròn N.

Câu 2:

Một chão treo chỉ Chịu được trương lực số lượng giới hạn là 10 N, người tao treo một vật lượng 2 kilogam vào một trong những đầu chão. Hỏi chão với bị đứt không? Lấy \[{\rm{g = 10 m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\].

A. chão không trở nên đứt.

B. chão bị đứt.

C. còn tùy theo độ cao thấp của vật.

D. ko xác lập được.

Câu 3:

Trọng lực là

A. Lực bú vì thế Trái Đất tính năng lên vật.

Xem thêm: ý nghĩa và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai

B. Lực thú vị vì thế Trái Đất tính năng lên vật.

C. Lực tạo ra vận tốc rơi tự tại mang đến vật.

D. Cả A, B, C.

Câu 4:

Một vật lượng 10 kilogam được treo trực tiếp đứng vị một sợi chão, vật ở tình trạng cân đối. Tính kích cỡ trương lực tính năng vô vật. Lấy \[{\rm{g = 10 m/}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}\].

A. 100 N.

B. 10 N.

C. 150 N.

D. 200 N.

Câu 5:

Đơn vị của trương lực là gì?

A. Niuton (N)

B. Kilogam (Kg)

C. Lít (l)

D. Mét (m)

Câu 6:

Lực căng chão với Điểm sáng này sau đây?

A. Điểm đặt tại nhị đầu chão, vị trí xúc tiếp với vật.

B. Phương trùng với phương sợi chão.

C. Chiều luôn luôn hướng về phía thân ái sợi chão.

Xem thêm: ktpl lớp 10 chân trời sáng tạo

D. Cả A, B và C.