ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Brom

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2 được VnDoc tổ hợp, biên soạn chỉ dẫn giải cụ thể thắc mắc hóa học làm mất đi color hỗn hợp brom. Cũng như thể hiện nội dung lý thuyết thắc mắc bài xích tập luyện tương quan cho tới những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom.

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2

A. Butan.

B. Benzen.

C. Metan.

D. Etilen.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Những hóa học nào là đem links π tầm thường bền vô phân tử đem tài năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Đáp án D

Những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Brom là

Anken, Ankin, Ankadien, … và những ăn ý hóa học tương tự động (Hợp hóa học hidrocabon ko no)

Xicloankan vòng mông cạnh

 Andehit và những ăn ý hóa học tương tự động đem group CHO như glucozo, fructozo, mantozo, HCOOR

Phenol, anilin, C6H5O-Na, C6H5O-R, C6H5-N(R1)-R2

Câu căn vặn áp dụng tương quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: ancol etylic, phenol, stiren, toluen, benzen. Số hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. 4.

B. 1.

C. 3.

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án D

Các hóa học làm mất đi color hỗn hợp nước brom là: phenol; stiren.

C6H5OH + 3Br2 → C6H2Br3OH + 3HBr
                                      ↓ trắng

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

Câu 2. Hỗn ăn ý khí nào là tại đây ko làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4?

A. SO2, CO2, H2

B. CO2, H2, CH4

C. C2H4, C2H6, C3H8

D. CH4, C2H4, N2

Xem đáp án

Đáp án B

Hỗn ăn ý khí làm mất đi color hỗn hợp brom và KMnO4: SO2, C3H8, C2H4

Phương trình phản xạ minh họa

SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2MnSO4 + K2SO4 + 2H2SO4

C3H8 + 2Br2 → C3H6Br2 + 2HBr

3C3H8 + 5KMnO4 + H2O → 3C3H7O2 + 5MnO2 + 5KOH

CH2=CH2 + 4H2O + 2KMnO4 → 3HO-CH2-CH2-OH + 2MnO2 + 2KOH

CH2 = CH2 + Br2 → Br - CH2 - CH2 - Br

Câu 3. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom

A. metylpropan

B. cacbon đioxit

Xem thêm: lời bài hát andree right hand em iu

C. butan

D. but-1-en

Xem đáp án

Đáp án D

Những hóa học nào là đem links π tầm thường bền vô phân tử đem tài năng làm mất đi color hỗn hợp Br2.

(trừ links pi trong khoảng benzen).

Vậy but-1-en làm mất đi color hỗn hợp brom.

Phương trình hóa học

CH2 = CH-CH2-CH3 + Br2 → CH2Br-CHBr-CH2-CH3

Câu 4. Nhận ấn định nào là tại đây sai?

A. Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

B. Benzen làm mất đi color hỗn hợp brom khi đem xúc tác bột Fe.

C. Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá buốt.

D. Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá buốt.

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng  Stiren làm mất đi color hỗn hợp brom ở ĐK thông thường.

C6H5-CH=CH2 + Br2 → C6H5-CHBr-CH2Br

B sai Vì benzen ko phản xạ với hỗn hợp brom (chỉ phản xạ với brom khan khi đem xúc tác bột sắt).

C đích Cumen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá buốt.

7C6H5CH(CH3)2 + 22KMnO4 → 9C6H5COOH + 22MnO2 + 22KOH + 4H2O

D đích Toluen làm mất đi color hỗn hợp dung dịch tím khi đun giá buốt.

C6H5CH3 + 2KMnO4 → C6H5COOK + KOH + 2MnO2+ H2O

Câu 5. Chất nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp brom ở sức nóng phỏng thường

A. Benzen

B. Toluen

C. Metan

D. Etilen

Xem đáp án

Đáp án D

Trong ĐK thông thường, etilen làm mất đi color hỗn hợp nước brom bởi một links tầm thường bền vô links song bị đứt đi ra và phân tử etilen phối kết hợp thêm 1 phân tử brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br=CH2Br

Câu 6. Dãy những hóa học đều làm mất đi color hỗn hợp nước brom là

A. C2H2, C6H6, CH4.

B. C2H2, CH4, C2H4.

C. C2H2, C2H4.

D. C2H2, H2, CH4.

---------------------------------------

Trên trên đây VnDoc.com vừa vặn ra mắt cho tới độc giả Tại ĐK thông thường hóa học nào là tại đây làm mất đi color hỗn hợp Br2, nội dung bài viết đang được gửi cho tới độc giả những nội dung về những hóa học làm mất đi color hỗn hợp Br2. Mong rằng qua quýt trên đây độc giả được thêm tư liệu ôn tập luyện môn Hóa học tập lớp 11 nhé. Mời độc giả nằm trong tìm hiểu thêm thêm thắt Trắc nghiệm Hóa học tập 11, Phương trình phản xạ Hóa học tập...

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm thêm thắt một trong những nội dung tư liệu liên quan:

Xem thêm: nail trắng sữa

  • Nhỏ nước brom vô hỗn hợp phenol xẩy ra hiện tượng lạ gì
  • Dẫn khí X vô nước brom thấy nước brom thất lạc color khí X là
  • Toluen đem làm mất đi color hỗn hợp brom không
  • Cho vài ba giọt nước brom vô hỗn hợp phenol nhấp lên xuống nhẹ nhõm thấy xuất hiện