những bài toán lớp 2

Bài tập dượt Toán nâng lên lớp 2

Bạn đang xem: những bài toán lớp 2

80 bài xích Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 với khá đầy đủ những dạng bài xích tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp canh ty những em tự động rèn luyện và gia tăng lại kiến thức và kỹ năng tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn sẵn sàng cho những kì đua học viên chất lượng hiệu suất cao. Đồng thời đấy là tư liệu ôn hè môn Toán lớp 2 cho những em học viên. Sau trên đây mời mọc những em nằm trong tìm hiểu thêm và vận tải về cụ thể. Để thực hiện tăng những việc nâng lên không giống, mời mọc chúng ta nhập mục: Toán nâng lên lớp 2 của VnDoc.com.

I. 80 bài xích Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2

Bài 1: Tìm một số trong những, biết số tê liệt cùng theo với 12 thì vị 15 nằm trong 27?

Bài 2: Tìm một số trong những, biết 95 trừ lên đường số tê liệt thì vị 39 trừ lên đường 22?

Bài 3: Một mon nào là tê liệt sở hữu ngày công ty nhật là ngày 2 của mon tê liệt. Hỏi những ngày công ty nhật nhập mon này đó là những ngày nào?

Bài 4: Ba lên đường công tác làm việc xa cách nhập nhì tuần, tía lên đường hôm loại nhì ngày 5. Hỏi cho tới ngày bao nhiêu tía tiếp tục về? Ngày ấy là loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 5: Hồng sở hữu nhiều hơn thế Hà 10 viên bi, nếu như Hồng cho tới Hà 4 viên bi thì Hồng còn nhiều hơn thế Hà bao nhiêu viên bi?

Bài 6: Tìm y:

a) 36 + 65 = hắn + 22

b, 100 - 55 = hắn - 13

Bài 7: Viết những tổng sau trở thành tích:

a) 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 =

b) 4 + 4 + 12 + 8 =

c) 3 + 6 + 9 + 12 =

d) 65 + 93 + 35 + 7 =

Bài 8: Tìm một số trong những, hiểu được lấy số tê liệt nhân với 5 rồi trừ lên đường 12 thì vị 38?

Bài 9: Có một số trong những dầu, nếu như đựng nhập những can từng can 4l thì chính 6 can. Hỏi số dầu tê liệt nếu như đựng nhập những can, từng can 3l thì nên sử dụng toàn bộ từng nào can?

Bài 10: Mai rộng lớn Tùng 3 tuổi tác và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi tác. Đào nhiều hơn thế Mai 4 tuổi tác. Hỏi ai nhiều tuổi tác nhất? Ai không nhiều tuổi tác nhất, người nhiều tuổi tác nhất rộng lớn người không nhiều tuổi tác nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 11: Mai sở hữu 27 nhành hoa. Mai cho tới Hoà 5 nhành hoa. Hoà lại cho tới Hồng 3 nhành hoa. Lúc này thân phụ các bạn đều phải có số hoa cân nhau. Hỏi khi đầu Hoà và Hồng từng các bạn sở hữu từng nào bông hoa?

Bài 12: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 54?........................................

b) Từ 57 cho tới 163 sở hữu từng nào số sở hữu nhì chữ số?..............................................

c) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số to hơn 369?...........................................

Bài 13: Cho số 63. Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu?

a) Xoá vứt chữ số 3?..

b) Xoá vứt chữ số 6?

Bài 14: Cho số a sở hữu nhì chữ số:

a) Nếu chữ số hàng trăm ngắn hơn 3 thì số a giảm sút từng nào đơn vị?

b) Nếu chữ số hàng trăm gia tăng 4 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

c) Nếu chữ số hàng trăm tăng thêm một và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng giảm sút 1 thì số a gia tăng từng nào đơn vị?

Bài 15: Cho số 408:

a) Nếu chữ số hàng ngàn ngắn hơn (hay tăng thêm) 2 thì số tê liệt giảm sút hoặc gia tăng từng nào đơn vị?

b) Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như thay đổi khu vực chữ số 0 và chữ số 8 cho tới nhau?

Bài 16: a) Hai số sở hữu nhì chữ số sở hữu nằm trong chữ số hàng trăm nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng rộng lớn xoàng xĩnh nhau 7 thì nhì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

b) Hai số sở hữu nhì chữ số sở hữu nằm trong chữ số sản phẩm đơn vị chức năng nhưng mà chữ số hàng trăm rộng lớn xoàng xĩnh nhau 3 thì số tê liệt rộng lớn xoàng xĩnh nhau từng nào đơn vị?

Bài 17: Hãy ghi chép toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số nhưng mà Khi hiểu số tê liệt theo đòi trật tự kể từ ngược qua quýt nên hoặc kể từ nên qua quýt ngược thì độ quý hiếm số này vẫn ko thay cho đổi?

Bài 18: Hãy lần số sở hữu thân phụ chữ số nhưng mà hiệu của chữ số hàng ngàn và chữ số hàng trăm vị 0, còn hiệu của chữ số hàng trăm và chữ số sản phẩm đơn vị chức năng vị 9.

Bài 19: Hãy lần số sở hữu thân phụ chữ số nhưng mà chữ số hàng ngàn nhân với 3 được chữ số hàng trăm, chữ số hàng trăm nhân với 3 được chữ số sản phẩm đơn vị chức năng.

Bài 20: a) sành số ngay lập tức trước của a là 23, em hãy lần số ngay lập tức sau của a?

b) sành số ngay lập tức sau của b là 35,hãy lần số ngay lập tức trước của b?

c) sành số c không tồn tại số ngay lập tức trước, chất vấn c là số nào?

Bài 21: a) Viết toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số và bé thêm hơn 19?

b) Viết toàn bộ những số tròn trĩnh chục một vừa hai phải to hơn 41 một vừa hai phải bé thêm hơn 93?

c) Hãy lần nhì số ngay lập tức nhau, biết một số trong những sở hữu nhì chữ số, một số trong những sở hữu một chữ số?

Bài 22: a) Tìm những số to hơn 35 nhưng mà chữ số hàng trăm của chính nó bé thêm hơn 4.

b) Tìm những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 26 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?.

Bài 23: Tìm x:

a) 24 < x < 27

b) 36 < x + 1 < 39

c) x + trăng tròn < 51

d) 46 < x - 45 < 48

Bài 24: a) Để đặt số những trang của một cuốn sách từ một cho tới 19, tao nên sử dụng không còn từng nào số?

b) Để đặt số những trang của một cuốn sách kể từ 10 cho tới 25, tao nên sử dụng không còn từng nào số?

c) Để đặt số những trang của một cuốn sách kể từ 120 cho tới 129, tao nên sử dụng không còn từng nào số?

Bài 25: Quý Khách Bình vẫn sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: ; 2; 3;....;a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 26: Tìm chữ số x, biết:

a) 35x < 351 b) 207> x 70 c) 199 < xxx < 299

Bài 27: Em hãy ghi chép 18 trở thành tổng của những số hạng cân nhau (càng ghi chép được rất nhiều tổng càng tốt)

Bài 28: a)Tìm một số trong những sở hữu nhì chữ số và một số trong những sở hữu một chữ số sao cho tới tổng nhì số tê liệt vị 10.

b) Tìm một số trong những sở hữu nhì chữ số và một số trong những sở hữu một chữ số sao cho tới hiệu nhì số tê liệt vị 1.

Bài 29: a) Tổng lớn số 1 của nhì số sở hữu một chữ số là bao nhiêu?

b) Tổng nhỏ xíu nhất của số sở hữu một chữ số và số sở hữu nhì chữ số là bao nhiêu?

c) Hiệu lớn số 1 của số sở hữu nhì chữ số là bao nhiêu?

d) Hiệu nhỏ xíu nhất của số sở hữu nhì chữ số và số sở hữu một chữ số là bao nhiêu?

Bài 30: a) Tìm một số trong những, biết tổng của số tê liệt với 45 ngay số nhỏ xíu nhất sở hữu thân phụ chữ số?

b) Tìm một số trong những, biết hiệu của số tê liệt với 28 ngay số nhỏ xíu nhất có một chữ số?

c, Tìm một số trong những, biết hiệu của 89 với số tê liệt vị 15?

Bài 31: a) Tìm số bị trừ, biết tổng của số trừ và hiệu là 87.

b, Tìm số trừ, biết hiệu nhì số xoàng xĩnh số bị trừ là

c, Tìm số bị trừ, biết số bị trừ rộng lớn số trừ 24 và hiệu của nhì số ngay số trừ?

Bài 32: Một xe hơi chở khách hàng ngừng bên trên bến đỗ. Có 8 người xuống xe pháo và 5 người lên xe pháo. Xe nối tiếp chạy, thời điểm này bên trên xe pháo sở hữu toàn bộ 50 khách hàng. Hỏi trước lúc xe pháo tạm dừng bến đỗ tê liệt, bên trên xe pháo sở hữu từng nào hành khách?

Bài 33: Gói kẹo chanh và gói kẹo dừa sở hữu toàn bộ 258 loại kẹo. Riêng gói kẹo chanh sở hữu 118 loại.

Hỏi:

 • Gói kẹo dừa sở hữu từng nào loại kẹo?
 • Phải ngắn hơn ở gói kẹo chanh từng nào loại kẹo nhằm số kẹo ở nhì gói vị nhau?

Bài 34: Hai team bóng bàn, từng team sở hữu 3 người đùa đấu bóng bàn cùng nhau. Mỗi người của team này đều đấu một ván với từng người của team tê liệt. Hỏi sở hữu toàn bộ từng nào ván đấu?

Bài 35: Mai cao hơn nữa Hoa 2cm. Bình thấp rộng lớn Mai 3 centimet. Hỏi ai cao nhất; ai thấp nhất? Hoa cao hơn nữa Bình bao nhiêu xăng ti mét?

Bài 36: Con ngỗng khối lượng 11kg. Con ngỗng khối lượng rộng lớn con cái vịt 8 kilogam. Con gà khối lượng thấp hơn con cái vịt 2 kilogam. Hỏi con cái ngỗng khối lượng rộng lớn con kê bao nhiêu kg?

Bài 37: Mẹ nhằm nhì đĩa đựng số cam cân nhau lên bàn. Quý Khách Mai lấy kể từ đĩa ở bên phải 3 ngược vứt sang trọng đĩa phía bên trái. Hỏi giờ đây đĩa mặt mày nào là nhiều cam rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu quả?

Bài 38: Thúng đựng cam sở hữu 68 ngược, thúng đựng quýt sở hữu 95 ngược. Mẹ vẫn bán tốt ông tơ số cam và một số trong những quýt cân nhau. Hỏi trong những thúng, số cam còn sót lại thấp hơn hoặc số quýt còn sót lại không nhiều hơn? thấp hơn từng nào quả?

Bài 39: Đào sở hữu thấp hơn Mận 4 nhãn vở. Mẹ cho tới Đào tăng 9 nhãn vở. Hỏi giờ đây ai nhiều nhãn vở rộng lớn và nhiều hơn thế bao nhiêu cái?

Bài 40: Cô giáo mua sắm cho tới lớp một số trong những gói bánh và một số trong những gói kẹo, toàn bộ là 45 gói. Sau tê liệt thầy giáo mang ra 6 gói bánh nhằm thay đổi lấy 10 gói kẹo. Hỏi thời điểm này cả bánh và kẹo thầy giáo sở hữu toàn bộ từng nào gói?

Bài 41: Hai lớp 2A và 2B được lên đường thăm hỏi đền rồng Cổ Loa, dự tính từng lớp một đoàn. Để tạo thành nhì đoàn sở hữu số người cân nhau, thầy giáo gửi 6 thiếu nữ ở lớp 2A sang trọng lớp 2B và gửi 4 các bạn phái mạnh ở lớp 2B sang trọng lớp 2A. Lúc này từng đoàn sở hữu 32 các bạn. Hỏi khi đầu từng lớp sở hữu từng nào học tập sinh?

Bài 42: Trên bến bãi cỏ sở hữu 15 con cái trườn. Số trườn nhiều hơn thế số trâu là 10 con cái. Số chiên ngay số trườn và trâu nằm trong lại. Hỏi trê bến bãi cỏ sở hữu từng nào con cái cừu? từng nào con cái trâu? Tất cả sở hữu từng nào con?

Bài 43: Một thúng đựng 56 ngược một vừa hai phải trứng gà một vừa hai phải trứng vịt. Mẹ vẫn cung cấp 25 ngược trứng gà, nhập thúng còn 12 ngược trứng gà nữa. Hỏi khi đầu nhập thúng sở hữu từng nào ngược trứng từng loại?

Bài 44: Năm ni con cái 8 tuổi tác, u 32 tuổi tác. Hỏi trước đó hai năm tuổi tác u cùng theo với tuổi tác con cái là bao nhiêu?

Bài 45: Hiện ni Mai 7 tuổi tác, Hoa 10 tuổi tác, Hồng 9 tuổi tác. Đến Khi Quý Khách Mai vị tuổi tác các bạn Hồng lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của thân phụ các bạn là bao nhiêu?

Bài 46: Mai rộng lớn Tùng 2 tuổi tác và xoàng xĩnh Hải 2 tuổi tác. Đào rộng lớn Mai 3 tuổi tác. Hỏi ai nhiều tuổi tác nhất? Ai không nhiều tuổi tác nhất? Người nhiều tuổi tác nhất rộng lớn người không nhiều tuổi tác nhất là bao nhiêu tuổi?

Bài 47: Hôm ni là loại nhì ngày 4 mon 5. Như vậy còn cơ hội ngày sinh nhật của Minh 10 ngày nữa. Hỏi sinh nhật của Minh là ngày bao nhiêu của mon 5, vào trong ngày loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 48: Năm ni kỉ niệm ngày quốc tế làm việc 1 - 5 nhập loại tư. Em sở hữu biết trong năm này kỉ niệm ngày xây dựng Đội 15 - 5, kỉ niệm ngày sinh nhật Bác 19 - 5 nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 49: Quý Khách Mai mong muốn biết ngày khai trường năm học tập 5 - 9 là nhập loại bao nhiêu. Quý Khách Lan lại cho biết thêm " ngày 25 -9 là nhập loại hai". Em hoàn toàn có thể giúp cho bạn Mai biết ngày khai trường là loại bao nhiêu nhập tuần không?

Bài 50: Quý Khách Mận về quê thăm hỏi bà. Quý Khách Mận được ở với bà một vừa hai phải chính một tuần và ngày 6 ngày. Tính đi ra các bạn Mận chỉ ở trong nhà bà có một công ty nhật thôi. Hỏi các bạn Mận cho tới ngôi nhà bà nhập loại bao nhiêu nhập tuần?

Bài 51: Tìm 2 số sở hữu tích vị 12 và số rộng lớn cấp 3 phiên số bé?

Bài 52: Đôi thỏ ngôi nhà Thu đẻ được 6 con cái. Vậy chuồng thỏ ngôi nhà Thu sở hữu từng nào song tai thỏ, từng nào chân thỏ?

Bài 53: Hà sở hữu 40 viên bi màu xanh da trời và đỏ lòm. Hà cho tới Tú 15 viên bi xanh rờn thì Hà còn sót lại 8 viên bi xanh rờn.Hỏi Hà còn từng nào viên bi đỏ?

Bài 54: Tìm hiệu thân ái số chẵn lớn số 1 sở hữu nhì chữ số và số lẻ nhỏ xíu nhất sở hữu một chữ số?

Bài 55: Thầy giáo sở hữu 45 quyển vở, thầy thưởng cho tới 6 học viên, từng các bạn 4 quyển. Hỏi sau khoản thời gian thưởng thầy còn sót lại bao nhiêu quyển?

Bài 56: Nếu Nam cho tới Hà 4 viên bi thì số bi của 2 các bạn cân nhau, và từng các bạn sở hữu 18 viên bi. Hỏi trước lúc cho tới Nam sở hữu từng nào viên bi? Hà sở hữu từng nào viên bi?

Bài 57: Trong một luật lệ trừ sở hữu hiệu ngay số trừ và số bị trừ rộng lớn số trừ 27 đơn vị chức năng. Hỏi số bị trừ tiếp tục vị bao nhiêu? Hãy ghi chép luật lệ trừ đó?

Bài 58: Viết tiếp 3 số phù hợp nhập sản phẩm sau: 0 ; 1 ; 1; 2 ;4 ;7;…..; …..; …..

Bài 59: Từ 9h sáng sủa cho tới 3h chiều, kim nhiều năm và kim cộc bắt gặp nhau bao nhiêu lần?

Bài 60: Hiệu 2 số là số lẻ nhỏ nhất sở hữu 2 chữ số. sành số trừ vị hiệu số. Tìm số bị trừ?

Bài 61: Số kẹo của Lan là số nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số giống như nhau. Lan cho tới Hoa số kẹo là số chẵn nhỏ nhất sở hữu nhì chữ số. Hỏi Lan còn từng nào loại kẹo?

Bài 62: Có nhì thùng đựng dầu, thùng loại nhất chứa chấp 55 lít dầu. Nếu sụp kể từ thùng loại nhất sang trọng thùng loại nhì 13 lít dầu thì số dầu nhì thùng cân nhau. Hỏi khi đầu thùng loại nhì chứa chấp từng nào lít dầu?

Bài 63: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số to hơn 27?....................................

b) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số bé thêm hơn 534?..................................................

c) Từ 68 cho tới 179 sở hữu từng nào số sở hữu thân phụ chữ số?..............................................

Bài 64: Tìm toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 27 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 3?.................................................................................................

Bài 65: Tìm x:

a) 45 < x - 13 < 47

b) 57 > x + 24 > 55

Bài 66: Cho số 346.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như hạn chế chữ số hàng ngàn lên đường 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng trăm tăng 5 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 67: Để đặt số trang của một cuốn sách dày 17 trang thì tao nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 68: Để đặt số trang một cuốn sách kể từ 134 cho tới 143, tao nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 69: Quý Khách An sử dụng không còn 27 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 70: Hoà sở hữu nhiều hơn thế Bình 19 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì giờ đây Hoà còn nhiều hơn thế Bình bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 71: a) Có từng nào số sở hữu nhì chữ số to hơn 34?....................................

b) Có từng nào số sở hữu thân phụ chữ số bé thêm hơn 425?..................................................

c) Từ 68 cho tới 279 sở hữu từng nào số sở hữu thân phụ chữ số?..............................................

Bài 72: Tìm toàn bộ những số sở hữu nhì chữ số bé thêm hơn 24 nhưng mà chữ số sản phẩm đơn vị chức năng của chính nó to hơn 4?

Bài 73: Tìm x:

a) 48< x - 13<50

Xem thêm: micon

b) 67 > x + 24 > 65

Bài 74: Cho số 572.

 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như tăng chữ số hàng ngàn lên 2 đơn vị?.......................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như hạn chế chữ số hàng trăm lên đường 4 đơn vị?................
 • Số tê liệt thay cho thay đổi thế nào là nếu như xoá chữ số sản phẩm đơn vị?..........................................

Bài 75: Để đặt số trang của một cuốn sách dày 19 trang thì tao nên sử dụng không còn từng nào chữ số?.

Bài 76: Để đặt số trang một cuốn sách kể từ 124 cho tới 122, tao nên sử dụng không còn từng nào chữ số?

Bài 77: Quý Khách An sử dụng không còn 29 chữ số nhằm ghi chép những số ngay lập tức nhau trở thành một sản phẩm số liên tiếp: 1 ; 2 ; 3 ;…….; a. Hỏi a là số nào? (a là số sau cuối của sản phẩm số)

Bài 78: Hoà sở hữu nhiều hơn thế Bình 15 viên bi. Hỏi nếu như Hoà cho tới Bình 9 viên thì giờ đây Bình tiếp tục nhiều hơn thế Hoà bao nhiêu viên bi? (Vẽ sơ đồ vật nhằm giải)

Bài 79: a) Có từng nào số sở hữu 2 chữ số nhưng mà tổng những chữ số của số tê liệt vị 12?.

b, Có từng nào số sở hữu 2 chữ số nhưng mà hiệu những chữ số của số tê liệt vị 5?

Bài 80: Có từng nào số sở hữu 2 chữ số nhưng mà tích những chữ số vị 6?

II. Bài Toán tự động luyện giành cho HSG lớp 2

1. Bài toán tính tuổi tác giành cho HSG lớp 2

Câu 1: Hiện ni tía Lan 38 tuổi tác còn ông nội Lan 64 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của ông nội Lan và tía Lan Khi tuổi tác ông nội Lan vị tuổi tác tía Lan hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của tía Lan và ông nội Lan Khi tuổi tác tía Lan vị tuổi tác ông nội Lan lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 2: Hiện ni Nam 15 tuổi tác, tía Nam 42 tuổi tác. Tuổi của ông nội Nam vị tổng số tuổi tác của 2 tía con cái Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi tác của ông nội Nam hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 3: Hiện ni anh 21 tuổi tác, em 15 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Khi tuổi tác em vị tuổi tác anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Khi tê liệt là:……tuổi

Câu 4: Năm ni Hoa 6 tuổi tác. Mẹ Hoa rộng lớn Hoa 26 tuổi tác. Hỏi Khi tuổi tác Hoa vị tuổi tác u lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hoa là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hoa khi tê liệt là:……tuổi

Câu 5: Hiện ni con cái 8 tuổi tác, u 33 tuổi tác. Vậy tổng số tuổi tác của nhì u con cái sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 6: Khi con cái 8 tuổi tác thì u 35 tuổi tác. Tính tổng số tuổi tác 2 u con cái Khi con cái trăng tròn tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Khi con cái trăng tròn tuổi tác là:……tuổi

Câu 7: Năm ni Hà 6 tuổi tác, An 7 tuổi tác, Tâm 9 tuổi tác. Vậy cho tới Khi tuổi tác Hà vị tuổi tác của Tâm lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của 3 các bạn là ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 8: Năm ni, An xoàng xĩnh ông số tuổi tác ngay số lớn số 1 sở hữu nhì chữ số nhưng mà tích nhì chữ số của chính nó vị 16. Vậy 8 năm tiếp theo, An xoàng xĩnh ông ……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 9: Hiện ni tuổi tác của tía em là 40 tuổi tác còn tuổi tác của bà nội em là 60 tuổi tác. Hỏi Khi tuổi tác bà nội em vị tuổi tác tía hiện tại lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của tía em và bà nội em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của tía em và bà nội em Khi tê liệt là:……tuổi

Câu 10: Hiện ni Minh 10 tuổi tác, u Minh 30 tuổi tác. Tuổi bà nước ngoài Minh vị tổng số tuổi tác của 2 u con cái Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi tác của bà nước ngoài Minh hiện tại nay?

Trả lời: Tuổi của bà nước ngoài Minh lúc bấy giờ là:……tuổi

Câu 11: Hiện ni anh 22 tuổi tác, em 18 tuổi tác. Hãy tính tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Khi tuổi tác em vị tuổi tác anh hiện tại nay?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì đồng đội Khi tê liệt là:……tuổi

Câu 12: Năm ni Hà 8 tuổi tác. Mẹ Hà rộng lớn Hà 25 tuổi tác. Hỏi Khi tuổi tác Hà vị tuổi tác u lúc bấy giờ thì khi tê liệt tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Hà Khi tê liệt là:……tuổi

Câu 13: Hiện ni con cái 10 tuổi tác, u 32 tuổi tác. Vậy tổng số tuổi tác của nhì u con cái sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Trả lời: …………..

Câu 14: Khi con cái 5 tuổi tác thì u 31 tuổi tác. Tính tổng số tuổi tác 2 u con cái Khi con cái 15 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của nhì u con cái Khi con cái 15 tuổi tác là:……tuổi

Câu 15: Năm ni Minh 7 tuổi tác, em gái Minh 4 tuổi tác, anh trai Minh 10 tuổi tác. Hỏi Khi tuổi tác Minh vị tuổi tác anh trai Minh lúc bấy giờ thì tổng số tuổi tác của thân phụ đồng đội là từng nào tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi tác của thân phụ đồng đội Khi tê liệt là:……tuổi

2. Đáp án Bài toán tính tuổi tác giành cho HSG lớp 2

Câu 1: 50                Câu 6: 67                Câu 11: 48

Câu 2: 73                Câu 7: 31                Câu 12: 91

Câu 3: 48                Câu 8: 82                Câu 13: 52

Câu 4: 90                Câu 9: 60                Câu 14: 56

Câu 5: 49                Câu 10: 50               Câu 15: 30

3. Đề ôn đua học viên chất lượng Toán lớp 2

Thời gian dối thực hiện bài: 60 phút

Bài 1.

Tính nhanh:

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

Bài 2.

Tìm x:

a) x = 35 – 17

b) x + 5 – 17 = 35

Bài 3.

Cho tư chữ số: 2, 3, 4, 5.

Hãy ghi chép những số sở hữu nhì chữ số được kết cấu kể từ tư chữ số vẫn cho tới.

Bài 4.

Mẹ rộng lớn Lan 25 tuổi tác, tía rộng lớn u 6 tuổi tác. Hỏi tuổi tác của Lan là từng nào, hiểu được tuổi tác té là 46?

Bài 5.

Điền số giống như nhau nhập khu vực chấm sao cho:

a) …… +….. +….. + … = 60

b) …….+….. +…… – ….. = 60

4. Đáp án Đề đua học viên chất lượng Toán 2

Bài 1.

a) 9 + 13 + 15 + 7 + 25 + 31

= (9 + 31) + (13 + 7) + (15 + 25)

= 40 + trăng tròn + 40 = 100

b) 32 – 15 + 18 – 5 + 20

= (32 + 18) + (20 – 15 – 5)

= 50 + 0

= 50

Bài 2.

a) x = 35 – 17

x = 35 – 17

x = 18

b) x + 5 – 17 = 35

x = 35 – 5 +17

x = 47

Bài 3.

Các số sở hữu nhì chữ số được kết cấu kể từ tư chữ số 2,3,4,5 là:

22; 23; 24; 25; 32; 33; 34; 35; 42; 43; 44; 45; 52; 53; 54; 55.

Bài 4.

Tuổi của u Lan là:

46 – 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Lan là:

40 – 25 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 5.

a) 15 + 15 + 15 + 15 = 60

b) 30 + 30 + 30 – 30 = 60

Toán thách thức nâng lên lớp 2:

Bài 1:

a. Tìm 2 số sở hữu tổng và hiệu đều vị 95.

b. Tìm 2 số sở hữu tích và thương đều vị 5.

Bài 2: Nhà Hoa sở hữu số gà và số thỏ cân nhau. Tìm số gà và số thỏ ngôi nhà Hoa. sành tổng số chân gà và chân thỏ là 42 chân.

Bài 3: Ba các bạn Lan, Mai, Phượng sở hữu trồng 3 cây lan, mai, phượng nhập vườn ngôi trường. Quý Khách trồng cây mai rằng với các bạn Lan: “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Hỏi các bạn nào là tê liệt trồng cây nào?

Đáp án:

Bài 1:

a. 2 số này đó là 0 và 95 vì như thế 95 + 0 = 95; 95 – 0 = 95

b. 2 số tê liệt là một trong những và 5 vì như thế 5 × 1 = 5; 5 :1 = 5

Bài 2:

Vì số gà ngay số thỏ nên tao group 1 con cái thỏ + 1 con kê nhập 1 nhóm

Vậy 1 group sở hữu số chân gà và chân thỏ là: 2 + 4 = 6 (chân)

42 : 6 = 7 (nhóm)

Vì từng group có một con kê và 1 con cái thỏ nên 7 group sở hữu 7 con kê và 7 con cái thỏ

Đáp số: gà: 7 con

Thỏ: 7 con

Bài 3:

Dựa nhập lời nói của chúng ta trồng cây mai rằng với các bạn Lan “Chúng tao không tồn tại ai trồng cây trùng với thương hiệu của tớ cả”. Suy đi ra các bạn Lan ko trồng cây mai và ko trồng cây lan, vậy các bạn Lan trồng cây phượng.

Bạn Mai ko trồng cây mai và ko trồng cây phượng vậy các bạn Mai trồng cây lan.

Còn các bạn Phượng trồng cây mai

Đáp án:

 • Lan trồng cây phượng
 • Mai trồng cây lan
 • Phượng trồng cây mai

..............................

Ngoài 80 bài xích Toán ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 bên trên. Các chúng ta có thể vận tải về 100 việc ôn luyện học viên chất lượng lớp 2 bao hàm những việc hoặc và khó khăn canh ty những em học viên ôn tập dượt, tập luyện gia tăng tài năng giải những dạng bài xích Toán. Đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho những thầy cô tìm hiểu thêm cho tới học viên ôn luyện.

Xem thêm: hnay ngày bao nhiêu âm

 • Bài tập dượt toán lớp 2 cơ bạn dạng và nâng cao
 • Bài tập dượt toán nâng lên lớp 2
 • Bài tập dượt toán lớp 2: Phép trừ sở hữu nhớ