nhiệt độ nóng chảy của muối

Lời giải Câu căn vặn 6 trang 54 Hóa học tập 10 sách Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Hóa học tập lớp 10.

Giải Hóa 10 Bài 11 - Kết nối tri thức: Liên kết ion

Bạn đang xem: nhiệt độ nóng chảy của muối

Câu căn vặn 6 trang 54 Hóa học tập 10: a) Vì sao muối hạt ăn sở hữu nhiệt độ nhiệt độ chảy cao (801oC)?

b) Hợp hóa học ion dẫn năng lượng điện vô tình huống nào? Vì sao?

Lời giải:

a) Muối ăn là hóa học ion, Một trong những ion sở hữu lực bú tĩnh năng lượng điện cực mạnh nên những ăn ý hóa học ion khó khăn rét chảy nhiệt nhiệt độ chảy cao (801oC)

b) Các ăn ý hóa học ion ở hiện trạng rét chảy hoặc hỗn hợp tiếp tục dẫn năng lượng điện, vì:

- Khi rét chảy hoặc tan nội địa, những ion bị tách ngoài màng lưới tinh nghịch thể, hoạt động khá tự tại và là tác nhân dẫn năng lượng điện.

- Tại hiện trạng rắn, những ion ko dịch chuyển tự tại được nên ăn ý hóa học ion ko dẫn năng lượng điện.

Xem tăng điều giải bài xích luyện Hóa học tập lớp 10 Kết nối học thức với cuộc sống đời thường hoặc, cụ thể khác:

Xem thêm: bài tập về từ trường

Mở đầu trang 51 Hóa học tập 10: Hợp hóa học NaCl rét chảy ở nhiệt độ chừng cao và sở hữu năng lực dẫn năng lượng điện Lúc rét chảy...

Câu căn vặn 1 trang 52 Hóa học tập 10: Hoàn trở nên những sơ loại tạo ra trở nên ion sau...

Câu căn vặn 2 trang 52 Hóa học tập 10: Viết thông số kỹ thuật electron của những ion K+, Mg2+, F-, S2-...

Câu căn vặn 3 trang 52 Hóa học tập 10: Vì sao một ion O2- phối hợp được với nhị ion Li+...

Câu căn vặn 4 trang 52 Hóa học tập 10: Cho những ion Na+, Mg2+, O2-, Cl-. Những ion nào là hoàn toàn có thể kết phù hợp với nhau tạo ra trở nên links ion...

Câu căn vặn 5 trang 52 Hóa học tập 10: Mô miêu tả sự tạo ra trở nên links ion vô...

Xem thêm: thu hoạch sản phẩm trồng trọt

Hoạt động trang 53 Hóa học tập 10: Lắp ráp quy mô tinh nghịch thể NaCl...

Hoạt động trang 54 Hóa học tập 10: Thử tính dẫn năng lượng điện của ăn ý hóa học...

Em hoàn toàn có thể trang 54 Hóa học tập 10: Giải mến một trong những đặc thù đặc thù của ăn ý hóa học ion và một trong những phần mềm...