nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua

Câu hỏi:

02/08/2019 36,614

A. Sự khuếch giã của CO2 vào lá cây

Bạn đang xem: nhiệt độ ảnh hưởng đến quang hợp chủ yếu thông qua

B. Các phản xạ enzim nhập quang quẻ hợp

Đáp án chủ yếu xác

C. Sự hít vào khả năng chiếu sáng của diệp lục

D. Quá trình quang quẻ phân li nước

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giai đoạn quang quẻ ăn ý thực sự tạo ra C6H12O6 sao ở cây mía là?

A. Quang phân li nước       

B. Chu trình Canvin

C. Pha sáng       

D. Pha tối

Câu 2:

Trong ống hấp thụ của động vật hoang dã nhai lại, trở thành xenlulozơ của tế bào thực vật?

A. Không được hấp thụ nên được đánh tan nhờ teo bóp mạnh mẽ của dạ dày

B. Được nước miếng thủy phân trở thành những bộ phận đơn giản

C. Được hấp thụ chất hóa học nhờ những enzim tiết rời khỏi kể từ ống chi tiêu hóa

D. Được hấp thụ nhờ vi loại vật nằm trong sinh nhập mạch tràng và dạ dày

Câu 3:

Nhận toan nào là sau đấy là ko đích về tầm quan trọng của quy trình bay tương đối nước qua chuyện lá?

A. Là động lực đầu bên trên chung mút hút nước và muối hạt khoáng

B. Giúp khí ko cởi, CO2 khuếch giã nhập vào nhập cuộc quang quẻ hợp

Xem thêm: câu tục ngữ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy nói về truyền thống nào

C. Giúp hạ nhiệt chừng bên trên mặt phẳng lá

D. Là động lực chủ yếu của loại mạch rây

Câu 4:

Ông hấp thụ của động vật hoang dã ăn thực vật dài ra hơn nữa của động vật hoang dã ăn thịt vì như thế thực phẩm của chúng?

A. Khó hấp thụ rộng lớn, khó khăn hít vào, nghèo khổ dinh thự dưỡng

B. Đầy đầy đủ dưỡng chất hơn

C. Dễ hấp thụ hơn

D. Dễ hấp thụ

Câu 5:

Biện pháp chuyên môn nhằm tăng diện tích S lá là?

A. Tưới nhiều nước và bọn nhiều thành phần vi lượng cho tới cây

B. Bón nhiều phân bón chung cỗ lá trị triển

C. Bón phân, tưới nước phải chăng, tiến hành chuyên môn che chở phù phù hợp với loại và loài cây trồng

D. Sử dụng kinh nghiệm che chở phải chăng so với từng loại, loài cây trồng

Câu 6:

Tuần trả kín tiến bộ hóa rộng lớn tuần trả hở ở điểm nào là sau đây?

(1) Cấu tạo nên hệ tim mạch phức tạp và trả chỉnh

(2) Tốc chừng tiết chảy nhanh chóng hơn

(3) Điều hòa và phân phối tiết cho tới những phòng ban nhanh chóng hơn

Phương án vấn đáp đích là?

A. 1 và 2       

B. 2 và 3

C. 1       

Xem thêm: giải tin học 11

D. 1, 2 và 3