ngày 26 tháng 3 là ngày gì

Cuối mon 3/1931, Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tập trung Hội nghị toàn thể đợt thứ hai bên dưới sự công ty tọa của Tổng Tắc thư Trần Phú.

Bạn đang xem: ngày 26 tháng 3 là ngày gì

Hội nghị tiếp tục đưa ra ra quyết định “Cần kíp tổ chức triển khai đi ra Cộng sản thanh niên Đoàn” và thông tư cho những tổ chức triển khai Đảng ở những khu vực quan hoài cho tới việc kiến tạo tổ chức triển khai Đoàn thanh niên. Hội nghị tiếp cận những ra quyết định tăng thêm ý nghĩa đặc biệt quan trọng giống như các cung cấp ủy Đảng kể từ Trung ương cho tới khu vực cần cử tức thì những ủy viên của Đảng phụ trách cứ công tác làm việc Đoàn.

Ngày 26/3 là ngày gì? - 1

Đoàn viên thanh niên Quảng Nam và TP. Đà Nẵng tổ chức triển khai Chương trình Tháng 3 biên thuỳ năm 2023.

Trước sự cách tân và phát triển vững mạnh của Đoàn bên trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở việt nam xuất hiện tại nhiều tổ chức triển khai Đoàn hạ tầng với mức 1.500 đoàn viên và một vài khu vực đã tạo nên tổ chức triển khai Đoàn kể từ xã, thị xã cho tới hạ tầng. Sự cách tân và phát triển vững mạnh của Đoàn tiếp tục thỏa mãn nhu cầu kịp lúc những yên cầu cung cấp bách của trào lưu thanh niên việt nam.

Được Sở Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ được cho phép, theo gót ý kiến đề nghị của Trung ương Đoàn Thanh niên Lao động VN, Đại hội cả nước đợt loại 3 họp từ thời điểm ngày 22 - 25/3/1961 tiếp tục ra quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày vô thời hạn cuối của Hội nghị Trung ương Đảng đợt thứ hai, dành riêng nhằm trao đổi và ra quyết định những yếu tố cực kỳ cần thiết so với công tác làm việc thanh niên) thực hiện ngày xây dựng Đoàn.

Vì vậy, ngày 26/3 mỗi năm trở nên ngày kỷ niệm Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

Từ ngày 26/3/1931 đến giờ, nhằm phù phù hợp với đòi hỏi trọng trách của từng thời kỳ cách mệnh, Đoàn tiếp tục thay tên qua không ít lần:

Xem thêm: tả cảnh trường em trước giờ học

- Từ năm 1931 cho tới năm 1936 lấy thương hiệu Đoàn TNCS VN, Đoàn TNCS Đông Dương

- Từ năm 1937 cho tới năm 1939 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Dân công ty Đông Dương

- Từ mon 11/1939 cho tới năm 1941 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

- Từ mon 5/1941 cho tới năm 1956 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên cứu vớt quốc Việt Nam

- Từ ngày 25/10/1956 cho tới năm 1970 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

- Từ mon 2/1970 cho tới năm 11/1976 lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên Lao Động Hồ Chí Minh

- Từ mon 12 năm 1976 đến giờ lấy thương hiệu Đoàn Thanh niên nằm trong sản Sài Gòn.

CHÂU THƯ

Xem thêm: cơ quan sinh sản của thực vật có hoa