một khẩu súng có khối lượng 4kg

Câu hỏi:

03/08/2019 67,782

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật sở hữu lượng 1kg rơi tự tại xuống khu đất trong tầm thời hạn 0,5s. Độ đổi thay thiên động lượng của vật trong tầm thời hạn bại liệt. Cho g = 9,8 m/s2

A. 10 kilogam. ms-1

B. 5,12 kilogam. m/s

C. 4,9kgm/s

D. 0,5 kilogam. m. s-1

Câu 2:

Một xe hơi sở hữu hiệu suất của mô tơ 100kW đang hoạt động bên trên lối với véc tơ vận tốc tức thời 72 km/h. Lực kéo của mô tơ khi bại liệt là:

A. 1000 N

B. 5000 N

C. 1479 N 

D. 500 N

Câu 3:

Một ngược bóng lượng m đang được cất cánh ngang với véc tơ vận tốc tức thời v thì đập nhập 1 bức tường chắn và nhảy quay về cùng theo với véc tơ vận tốc tức thời. Độ đổi thay thiên động lượng của ngược bóng là từng nào ? biết chiều dương kể từ tường hướng ra phía.

A. -mv

B. - 2mv

C. mv

Xem thêm: bài toán so sánh lớp 1

D. 2mv

Câu 4:

Cho một vật sở hữu lượng 2kg rơi tự tại. Tính công của trọng tải nhập giây loại năm. Lấy g = 10m/s2

A. 450 J

B. 600 J

C. 1800 J

D. 900 J

Câu 5:

Một vật đang được đứng yên ổn thì thuộc tính một lực F ko thay đổi thực hiện vật chính thức hoạt động và đạt được véc tơ vận tốc tức thời v sau thời điểm lên đường dược quãng lối là s. Nếu tăng lực thuộc tính lên 9 đợt thì véc tơ vận tốc tức thời vật tiếp tục đạt được từng nào khi nằm trong lên đường được quãng lối s.

A. 3 v

B. 3v

C. 6v

D. 9v

Câu 6:

Cho một máy cất cánh lên trực tiếp sở hữu lượng 8.103 kilogam, sau thời hạn 2 phút máy cất cánh lên được phỏng cao là 2000 m. Tính công của mô tơ nhập tình huống máy cất cánh lên trực tiếp thời gian nhanh dần dần đều. Lấy g = 10 m/s2.

A. 2,486.108 J.

B. 1,644.108 J.

C. 3,234.108 J.

Xem thêm: cách chia hai số

D. 4.108 J.