một dây đàn hồi ab dài 60cm

Câu hỏi:

22/05/2020 50,204

Một thừng đàn hồi AB nhiều năm 60 centimet với đầu B cố định và thắt chặt, đầu A giắt vào trong 1 nhánh âm bôi đang được xê dịch với tần số f = 50 Hz. Khi âm bôi rung rinh, bên trên thừng với sóng giới hạn với 3 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên thừng là: 

Bạn đang xem: một dây đàn hồi ab dài 60cm

C. v = đôi mươi m/s

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tại nhị điểm A và B bên trên mặt mũi nước với nhị mối cung cấp phối hợp nằm trong xê dịch với phương trình u = Acos100πt (cm). Tốc độc truyền sóng bên trên mặt mũi nước là v = 40 cm/s. Xét điểm M bên trên mặt mũi nước với AM = 9 centimet và BM = 7 centimet. Hai xê dịch bên trên M bởi nhị sóng kể từ A và kể từ B truyền cho tới với trộn dao động:

A. Ngược trộn nhau

B. Vuông trộn nhau

C. Cùng trộn nhau

D. Lệch trộn nhau 450

Câu 2:

Một thừng AB nhị đầu cố định và thắt chặt. Khi thừng rung rinh với tần số f thì bên trên thừng với 4 bó sóng. Khi tần số gia tăng 10 Hz thì bên trên thừng với 5 bó sóng, véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên thừng là 10 m/s. Chiều nhiều năm và tần số rung rinh của thừng là:

A. l = 50 centimet, f = 40 Hz

B. l = 40 centimet, f = 50 Hz

C. l = 5 centimet,   f = 50 Hz

D. l = 50 centimet, f = 50 Hz

Câu 3:

Trên mặt mũi thông thoáng của hóa học lỏng với nhị mối cung cấp phối hợp A, B với phương trình xê dịch là: uA=uB=2cos10πt(cm) . Vận tốc truyền sóng là 3m/s. Phương trình sóng bên trên M cơ hội A, B một khoảng tầm thứu tự d1 = 15cm; d2 = 20cm là:

A.u=2cosπ2cos(10πt7π12)(cm)

B.u=23cos(10πt7π6)(cm)

Xem thêm: cấu tạo số lớp 4

C.u=4cosπ12cos(10πt+7π12)(cm)

D.u=cosπ12cos(10πt7π12)(cm)

Câu 4:

Trên thừng AB nhiều năm 2 m với sóng giới hạn với nhị bụng sóng, đầu A nối với mối cung cấp xê dịch (coi là một trong những nút sóng), đầu B cố định và thắt chặt. Tìm tần số xê dịch của mối cung cấp, biết véc tơ vận tốc tức thời sóng bên trên thừng là 200 m/s:

A. 25 Hz

B. 200 Hz

C. 50 Hz

D. 100 Hz

Câu 5:

Một sợi thừng đàn hồi có tính nhiều năm AB = 80 centimet, đầu B lưu giữ cố định và thắt chặt, đầu A gắn cần thiết rung rinh xê dịch điều hoà với tần số 50 Hz theo đuổi phương vuông góc với AB. Trên thừng với cùng 1 sóng giới hạn với 4 bụng sóng, coi A, B là nhị nút sóng. Tốc phỏng truyền sóng bên trên thừng là:

A. 20 m/s

B. 10 m/s

C. 5 m/s

D. 40 m/s

Câu 6:

Một sợi thừng CD nhiều năm 1 m, đầu C cố định và thắt chặt, đầu D gắn kèm với cần thiết rung rinh với tần sồ thay cho thay đổi được. D được xem là nút sóng. Ban đầu bên trên thừng với sóng giới hạn. Khi tần số gia tăng đôi mươi Hz thì số nút bên trên thừng gia tăng 7 nút. Sau khoảng tầm thời hạn vì chưng từng nào sóng hành động tự nhiên kể từ C truyền không còn một đợt chiều nhiều năm sợi thừng

A. 0,175 s

B. 0,07 s

C. 0,5 s

Xem thêm: bài 2 biểu đồ hình quạt tròn

D. 1,2 s