mẫu đề nghị thanh toán

Khi tiến hành những hoạt động và sinh hoạt công cộng vì thế luyện thể thì đột biến ngân sách của đơn vị chức năng, ban ngành, công ty là vấn đề thế tất ví như việc sắm sửa trang vũ trang, văn chống phẩm, lên đường công tác làm việc,... Trong tình huống này giấy kiến nghị thanh toán là 1 trong những sách vở và giấy tờ vô nằm trong hữu dụng gom người làm việc hoàn toàn có thể nhận lại những khoản phí đang được giao dịch kể từ đơn vị chức năng, ban ngành, công ty. 

Bạn đang xem: mẫu đề nghị thanh toán

Cùng tìm hiểu hiểu cụ thể về giấy kiến nghị thanh toán qua loa nội dung bài viết sau đây của Kế Toán Lê Ánh nhé!

1. Giấy Đề Nghị Thanh Toán Là Gì?

Giấy kiến nghị thanh toán được hiểu là 1 trong những loại sách vở và giấy tờ được cá thể dùng nhập tình huống mong muốn ban ngành, đơn vị chức năng, công ty giao dịch lại những khoản chi phí đang được chi tuy nhiên không được giao dịch hoặc là những khoản ứng trước.

2. Giấy Đề Nghị Thanh Toán Có Phải Chứng Từ Không?

Theo quy lăm le hiện nay hành nhập toàn bộ những văn bạn dạng nằm trong nghành nghề dịch vụ thuế thì giấy má kiến nghị giao dịch ko nên là 1 trong những loại triệu chứng kể từ.

giấy kiến nghị giao dịch là gì

»»» Khóa Học Kế Toán Online - Tương Tác Trực Tiếp Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

3. Khi Nào Thì Cần Dùng Tới Giấy Đề Nghị Thanh Toán?

Trong những tình huống tại đây tiếp tục nhớ dùng cho tới giấy má kiến nghị thanh toán:

- Thứ nhất là tình huống người làm việc đang được chi trả những khoản phí tuy nhiên không được giao dịch lại hoặc tạm thời ứng

- Thứ hai là nhằm tổ hợp những khoản đang được chi tất nhiên triệu chứng kể từ (nếu có)

- Thứ ba là dùng để làm giấy tờ thủ tục giao dịch, ghi buột kế toán tài chính và địa thế căn cứ giao dịch.

4. Quy Trình Thanh Toán Trong Kế Toán Như Thế Nào?

Để giao dịch nhập kế toán tài chính tiếp tục nên tiến hành theo gót tiến độ sau đây:

- Bước 1 là lập phiếu kiến nghị thanh toán: Người làm việc mong muốn giao dịch khoản đang được chi cần được sẵn sàng rất đầy đủ cỗ triệu chứng kể từ kiến nghị giao dịch bao gồm:

+ Phiếu kiến nghị thanh toán

+ Các triệu chứng kể từ gốc kèm cặp 1 bạn dạng sao của hóa đơn, biên bạn dạng gửi gắm nhận,...

+ Hợp đồng

+ Các triệu chứng kể từ không giống đi kèm theo (nếu có)

Người làm việc sau khoản thời gian lập phiếu kiến nghị giao dịch hoàn thành nên lấy mang lại quản lý và vận hành duyệt (lưu ý nhập bại nên ghi rõ rệt số chi phí đang được ứng trước nếu như có) và gửi mang lại thành phần kế toán tài chính phiếu kiến nghị giao dịch sau khoản thời gian được duyệt tất nhiên những triệu chứng kể từ phía trên.

- Bước 2 là tiêu thụ và đánh giá chừng xác thực của triệu chứng kể từ giao dịch. Kế toán sở hữu trọng trách đánh giá tính pháp luật của những sách vở và giấy tờ, nếu như đáp ứng một cách đầy đủ ĐK thì tiếp tục đem lên kế toán tài chính trưởng duyệt ký còn còn nếu không thì trả về người làm việc và sở hữu ghi rõ rệt nguyên do trả trả.

- Cách 3 là duyệt kiến nghị thanh toán: Phiếu kiến nghị giao dịch sau khoản thời gian đang được kết toán trưởng duyệt thì vẫn phải trải qua giám đốc. Tại công đoạn này còn nếu không được giám đốc duyệt, kế toán tài chính tiếp tục ghi rõ rệt nguyên do và trả trả phiếu cho những người làm việc mong muốn giao dịch. Nếu được trải qua thì kế toán tài chính tiếp tục nhờ vào phiếu kiến nghị giao dịch đang được duyệt nhằm lập phiếu và hoạnh họe toán.

- Cách 4 là lập phiếu chi và ủy nhiệm chi. Tại công đoạn này kế toán tài chính tiếp tục lập phiếu và ủy nhiệm chi để lấy lên kế toán tài chính trưởng ký duyệt, giám đốc ký duyệt rồi gửi phiếu chi cho tới thủ quỹ nhằm nhận chi phí, và sau cùng kế toán tài chính tiếp tục giao dịch đem chi phí cho tới ngân hàng.

- Bước 5 là thu và chi chi phí. Căn cứ nhập phiếu thu, chi đang được duyệt kế toán tài chính tiếp tục tiến hành việc thu, chi và ghi nhập buột sách.

+ Phiếu thu và phiếu chi được lập 3 liên bao gồm sở hữu thủ quỹ, kế toán tài chính và người thanh toán

+ Có ủy nhiệm chi đang được ký và đóng góp dấu

+ Kế toán của ngân hàng tiếp tục đem ủy nhiệm chi cho tới ngân hàng nhằm tổ chức thanh toán

+ Ngân mặt hàng tiếp tục báo nợ nhập tài khoản

+ Kế toán lập phiếu báo nợ

- Cách 6 là đối soát, đánh giá số liệu và tiến hành report. Kế toán công ty nên so sánh buột sách với thủ quỹ trải qua buột quỹ và nên đánh dấu triệu chứng kể từ đang được so sánh. Kế toán của ngân hàng cũng nên so sánh lại với buột phụ ngân hàng. Thủ quỹ sở hữu trọng trách report tồn quỹ thường ngày lên giám đốc và kế toán tài chính trưởng theo gót đòi hỏi.

- Bước 7 là đánh dấu làm hồ sơ. Tại công đoạn này kế toán tài chính sở hữu trách cứ nhiệm đánh dấu hóa đơn và những triệu chứng kể từ tương quan cho tới việc thanh toán

5. Trách Nhiệm Viết Giấy Đề Nghị Thanh Toán Là Của Ai?

Người làm việc đang được tiến hành đầu tư chi tiêu những khoản với mục tiêu công cộng của doanh nghiệp lớn tuy nhiên không được trả trả lại số chi phí đang được chi tiếp tục là kẻ ghi chép giấy má kiến nghị giao dịch.

»»» Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp - Học THỰC CHIẾN Cùng Kế Toán Trưởng Trên 15 Năm Kinh Nghiệm

6. Nội Dung Cần Có Trong Giấy Đề Nghị Thanh Toán?

Nội dung chủ yếu của giấy má kiến nghị giao dịch tiếp tục bao gồm những mục sau:

- Tên đơn vị chức năng, ban ngành, công ty và thành phần kiến nghị thanh toán

- Họ và thương hiệu, thành phần đang được thao tác của những người ghi chép giấy má kiến nghị thanh toán

- Tổng số chi phí kiến nghị giao dịch bằng văn bản và số

- Số lượng triệu chứng kể từ gốc kèm cặp bạn dạng sao của hóa đơn triệu chứng từ

7. Các Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán

7.1. Mẫu kiến nghị giao dịch theo gót Thông tư 200

Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch Mẫu số 05-TT

Đơn vị: …….....................

Bộ phận: …….....................

Mẫu số: 05-TT

(Ban hành theo gót Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Sở trưởng BTC)

                                                GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày ... mon ... năm....

Kính gửi: ................................................................................

Họ và thương hiệu người kiến nghị thanh toán:...............................................................................

Bộ phận (hoặc địa chỉ):..................................................................................................

Nội dung thanh toán:.....................................................................................................

Số tiền:.............................................................. (Viết bởi vì chữ):..................................

....................................................................................................................................

(Kèm theo:.............................................................. triệu chứng kể từ gốc).

Người kiến nghị thanh toán

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

7.2. Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch theo gót Thông tư 133

Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch theo gót thông tư 133

Đơn vị: .........................

Địa chỉ: ........................

Mẫu số 05 - TT

(Ban hành theo gót Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Sở Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày.....tháng.....năm.....

Kính gửi:..................................................................................................................

Họ và thương hiệu người kiến nghị thanh toán:...........................................................................

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):.............................................................................................

Nội dung thanh toán:.................................................................................................

Số tiền: ........................... (Viết bởi vì chữ):...............................................................

(Kèm theo gót ........................... triệu chứng kể từ gốc)

Người kiến nghị thanh toán

(Ký, bọn họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, bọn họ tên)

Người duyệt

(Ký, bọn họ tên)

7.3. Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch theo gót thông tư 107

Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch theo gót Thông tư 107 

Đơn vị: …………………….

Mã QHNS: ………………..

Mẫu số: C42-BB

Xem thêm: tập làm văn lớp 5 tả mẹ

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Sở Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày…..tháng ……năm………

- Họ và thương hiệu người thanh toán:....................................................................

- Sở phận (hoặc địa chỉ):..............................................................

- Số chi phí ứng trước được giao dịch theo gót bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số chi phí tạm thời ứng

1. Số ứng trước những kỳ trước ko chi hết

2. Số ứng trước kỳ này:

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- Phiếu chi số………………. ngày ……………..

- ….

II. Số chi phí kiến nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……………số…………….. ngày……………….

2 ……………………………………………………………….

III. Số quá ứng trước kiến nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu thốn kiến nghị chi bửa sung

 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, bọn họ tên)

7.4. Mẫu giấy má kiến nghị giao dịch theo gót thông tư 79

ĐƠN VỊ: …………………

Mã QHNS:……………….

Mẫu số: C43-BB

(Ban hành tất nhiên Thông tư số 79/2019/TT-BTC ngày 14/11/2019 của Sở Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG

Ngày ….. tháng ……. năm ……

- Họ thương hiệu người thanh toán: ……………………………………………………………….

- Sở phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………………………….

- Đề nghị giao dịch ứng trước theo gót bảng bên dưới đây:

Diễn giải

Số tiền

A

1

I. Số chi phí tạm thời ứng

1. Số ứng trước những kỳ trước ko chi hết

2. Số ứng trước kỳ này:

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- Phiếu chi số …………. ngày ………

- …

II. Số chi phí kiến nghị thanh toán

1. Chứng từ: ……….. số………. ngày………….

2. ……………………………………………………

III. Số quá ứng trước kiến nghị nộp trả lại

IV. Số thiếu thốn kiến nghị chi bửa sung

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, bọn họ tên)

KẾ TOÁN THANH TOÁN

(Ký, bọn họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký, bọn họ tên)

Link download: Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán

8. Cách Viết Giấy Đề Nghị Thanh Toán

Người ghi chép giấy má kiến nghị giao dịch cần được ghi rõ rệt rất đầy đủ những mục như sau:

- Tại góc phía bên trái của giấy má nên ghi rõ rệt thương hiệu đơn vị chức năng, thành phần. Giấy kiến nghị thanh toán tự người kiến nghị giao dịch ghi chép nên ghi rõ rệt gửi giám đốc công ty hoặc người xét duyệt chi, bọn họ và thương hiệu, địa điểm của đơn vị chức năng, thành phần cùng theo với số chi phí kiến nghị giao dịch (viết bằng văn bản và số)

- Nội dung thanh toán: Người kiến nghị giao dịch ghi rõ rệt nội dung kiến nghị thanh toán

- Giấy kiến nghị thanh toán nên ghi rõ rệt con số triệu chứng kể từ bạn dạng gốc lắp đặt kèm cặp bạn dạng sao

Sau Lúc mua sắm và chọn lựa hoặc sau khoản thời gian đầu tư chi tiêu mang lại những trọng trách được gửi gắm, người mua sắm và chọn lựa hoặc đầu tư chi tiêu lập giấy má kiến nghị giao dịch.

Giấy kiến nghị giao dịch được đem mang lại kế toán trưởng soát xét và ghi chủ ý kiến nghị giám đốc công ty (Hoặc người được ủy quyền) duyệt chi.

Căn cứ ra quyết định của giám đốc, kế toán tài chính lập phiếu chi tất nhiên giấy má kiến nghị giao dịch và đem mang lại thủ quỹ thực hiện giấy tờ thủ tục xuất quỹ.

9. Các Văn Bản Cùng Lĩnh Vực

- Giấy kiến nghị tạm thời ứng

- Giấy kiến nghị giao dịch công nợ

- Giấy kiến nghị thay thế sửa chữa tài sản

- Giấy kiến nghị thay thế sửa chữa hạ tầng vật chất

Xem thêm:

  • Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Kế Toán Trưởng Mới Nhất
  • Mẫu Công Văn Giải Trình Thuế Mới Nhất
  • Tổng Hợp Mẫu Giấy Đề Nghị Tạm Ứng Mới Nhất
  • Tổng Hợp Mẫu Phiếu Thu Mới Nhất
  • Mẫu Phiếu Chi Mới Nhất - Cách Viết Phiếu Chi Và Những Lưu Ý
  • Mẫu Sổ Quỹ Tiền Mặt - Hướng Dẫn Cách Ghi Sổ Quỹ Tiền Mặt

Trên đấy là toàn bộ những vấn đề cụ thể về giấy kiến nghị thanh toán nhưng mà Kế Toán Lê Ánh mong muốn share cho tới các bạn. Cảm ơn chúng ta đang được theo gót dõi nội dung bài viết, kỳ vọng nội dung bài viết tiện ích mang lại tiếp thu kiến thức và việc làm của chúng ta.

Nếu như bạn thích nhập cuộc các khóa học tập nối tiếp toán của trung tâm Lê Ánh thì hoàn toàn có thể contact đường dây nóng tư vấn: 0904 848 855/ Mrs Lê Ánh

Ngoài các khóa học tập nối tiếp toán thì trung tâm Lê Ánh còn cung ứng các khóa học tập xuất nhập khẩu online - offline, khóa học tập chủ yếu nhân sự chất lượng tốt nhất có thể lúc này.

Xem thêm: ảnh nền chất