mẫu công văn đề nghị

Mẫu Công văn ý kiến đề nghị là kiểu văn phiên bản hành chủ yếu thông thường được sử dụng trong số cơ sở Nhà nước, tổ chức triển khai, công ty nhằm ý kiến đề nghị đòi hỏi tiến hành những việc làm rõ ràng. Quý khách hàng hiểu rất có thể tìm hiểu thêm một trong những Mẫu Công văn ý kiến đề nghị phổ cập vô nội dung bài viết tiếp sau đây của LuatVietnam.

Bạn đang xem: mẫu công văn đề nghị

1. Khi nào là nên dùng cho tới Công văn đề nghị?

Theo Nghị toan 30/2020, Công văn thưa công cộng, Công văn ý kiến đề nghị thưa riêng biệt là một trong những trong số loại văn phiên bản hành chủ yếu. Văn phiên bản này được dùng nhiều trong số cơ sở Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức triển khai, công ty.

Theo cơ, Công văn ý kiến đề nghị được dùng Lúc những cơ sở, phần tử cấp cho bên dưới, gửi cấp cho bên trên hoặc cơ sở, phần tử ngang cấp cho hoặc cấp cho bên trên gửi cấp cho bên dưới nhằm ý kiến đề nghị, đòi hỏi cơ sở, phần tử cơ hỗ trợ những vấn đề, giải quyết và xử lý Công văn đem tương quan cho tới trách nhiệm, quyền hạn của tớ.

Mẫu Công văn ý kiến đề nghị được dùng đa số trong số nghành nghề, trong tương đối nhiều tình huống không giống nhau với mục tiêu không giống nhau.

Ngoài đi ra, Công văn ý kiến đề nghị được dùng trong số tổ chức triển khai, công ty còn được dùng để làm thể hiện tại những ước muốn hao hao yêu cầu của những cá thể hoặc tập dượt thể, hoặc ý kiến đề nghị đòi hỏi tiến hành những văn bản thoả thuận trong số những mặt mày.

Tóm lại, rất có thể hiểu Công văn ý kiến đề nghị đem tầm quan trọng như 1 “phương tiện phú tiếp” trong số những cơ sở, phần tử, tổ chức triển khai, doanh nghiệp… nhằm thông tin, thanh toán giao dịch hoặc đòi hỏi tiến hành một trong những việc làm nằm trong tính năng, nhiệm cụ của cơ sở cơ.

mau cong cầu xin de nghi

7 Mẫu Công văn ý kiến đề nghị được sử dụng phổ cập nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn ý kiến đề nghị được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn ý kiến đề nghị (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..


- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính ý kiến đề nghị (6):......................................

Rất mong chờ sẽ có được sự kiểm tra, quan hoài và giải quyết và xử lý ý kiến đề nghị bên trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

(1) Cơ quan lại cấp cho trên/Lãnh đạo công ty.

(2) Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những địa thế căn cứ nhằm tiến hành Công văn đề nghị

(4) Nêu nguyên do thực hiện Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị chức năng, chống ban đề nghị

(6) Nêu những ý kiến đề nghị bám theo từng ngôi trường hợp

2.2. Công văn ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán, ý kiến đề nghị đòi hỏi giao dịch thanh toán nợ quá hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

………., ngày ….. mon ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị giao dịch thanh toán thích hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ thích hợp đồng số ……/…… ký ngày …. mon …. năm …. thân mật Công ty ……………………. và Công ty ………………. về sự việc ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính độ quý hiếm quyết toán của thích hợp đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên phiên bản nghiệm thu sát hoạch hoàn thiện ……………………… ký ngày …. mon …. năm …;

- Căn cứ Biên phiên bản thanh lý thích hợp đồng số … / …….. ký ngày … mon … năm …. thân mật Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính cho tới thời gian lúc này, Công ty ………………. đang được tiến hành kết thúc trách móc nhiệm và nhiệm vụ của tớ hao hao hoàn thiện việc bh ……………. vâng lệnh hòa hợp những quy định nhưng mà nhị mặt mày đã ký kết kết vô thích hợp đồng số …. / …….. ký ngày …. mon …. năm ….

Theo quy định giao dịch thanh toán vô thích hợp đồng nêu bên trên (Bên A tiếp tục giao dịch thanh toán mang đến Mé B số chi phí ứng với …. % độ quý hiếm quyết toán thích hợp đồng sau khoản thời gian không còn thời hạn bảo hành), rõ ràng như sau:

- Giá trị thích hợp đồng và những phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Mé A đang được giao dịch thanh toán mang đến Mé B: …………………………. đồng

- Giá trị còn sót lại Mé A cần thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị bên trên đang được bao hàm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm thuê văn này ý kiến đề nghị Công ty …………….. giao dịch thanh toán mang đến Cửa Hàng chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) bám theo vấn đề thông tin tài khoản giao dịch thanh toán như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất mong chờ sự quan hoài giải quyết và xử lý của Quý Doanh Nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)


2.3. Công văn ý kiến đề nghị kết hợp, thích hợp tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị kết hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc những công ty không giống, tùy nằm trong vô quyền đòi hỏi những công ty đem sự kết hợp vô công việc]

Ngày .... mon .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên chống ban được đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] Cửa Hàng chúng tôi sẽ có được văn phiên bản số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] ý kiến đề nghị tiến hành việc làm .................. [Tên việc làm được đòi hỏi thực hiện].

Tuy nhiên, sau đó 1 thời hạn tiến hành, Cửa Hàng chúng tôi nhận ra thân mật ................. và .............. không tồn tại sự kết hợp vô quy trình tiến hành việc làm dẫn cho tới sản phẩm đạt được không giống như chờ mong.

Do vậy, Cửa Hàng chúng tôi thực hiện đơn này nhằm kính ý kiến đề nghị .................. [Tên công ty lớn, đơn vị chức năng đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] kiểm tra và đem giải pháp phối phù hợp với sinh hoạt ......................... của Phòng/Ban Cửa Hàng chúng tôi, rõ ràng như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị chức năng, phần tử, chống ban được đòi hỏi phối hợp] phối phù hợp với Phòng/Ban .............. [Tên chống ban] Cửa Hàng chúng tôi vô quy trình sẵn sàng, tiến hành việc làm ..................[Tên việc làm thực hiện] bám theo văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý vì thế thể hiện đề nghị

[Nêu những nguyên do thể hiện ý kiến đề nghị phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp tiến hành công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối thích hợp vô quy trình sẵn sàng [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối thích hợp vô quy trình tiến hành [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết trái khoáy đề ra [Nêu đòi hỏi sản phẩm cần thiết đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban Cửa Hàng chúng tôi kính gửi .......... [Tên cơ sở, đơn vị chức năng, chống ban được đòi hỏi phối hợp] kiểm tra ý kiến đề nghị bên trên. Kính mong chờ .......... đồng ý Công văn ý kiến đề nghị kết hợp này của Cửa Hàng chúng tôi và đem những hành vi kết hợp thực tiễn nhằm việc tiến hành công việc/nhiệm vụ........... được cắt cử của Phòng/Ban Cửa Hàng chúng tôi hoàn thiện chất lượng tốt đẹp nhất và thành công xuất sắc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

(Ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: lời chúc mừng sinh nhật con gái

2.4. Công văn ý kiến đề nghị ĐK thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin vận dụng nút lương bổng tối thiểu

và tự động thiết kế bảng lương bổng năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....


Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] xây dựng bám theo Giấy ghi nhận ĐK marketing số ..........vì thế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cấp cho ngày ..... mon ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện tại bám theo Nghị toan số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị toan tiên tiến nhất quy toan nút lương bổng ít nhất vùng của năm hiện tại tại] của nhà nước quy toan nút lương bổng ít nhất vùng so với người làm việc thao tác bám theo thích hợp đồng làm việc.

Căn cứ Quy toan hạng mục những địa phận vận dụng nút lương bổng tối thiếu thốn vùng.

Căn cứ những văn phiên bản tương quan.

Để đáp ứng quyền hạn cho tất cả những người làm việc thao tác vô công ty, Công ty ....................................... xin xỏ ĐK nút lương bổng ít nhất vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký địa thế căn cứ bám theo quy toan về nút lương bổng ít nhất vùng] Tính từ lúc ngày ...../...../ trăng tròn... và Công ty tự động thiết kế thang bảng lương bổng vận dụng mang đến toàn thể CBCNV vô Công ty.

Rất mong chờ sẽ có được sự tương hỗ và liên minh kể từ Quý Cơ quan lại.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người thay mặt bám theo PL ký thương hiệu, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.5. Công văn ý kiến đề nghị chốt tuột BHXH

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

---------------

Số:......................

................, ngày .... mon ... năm ........

Kính gửi: hướng dẫn hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số cai quản lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ sở bảo đảm xã hội kiểm tra, giải quyết và xử lý bám theo quy toan.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng góp lốt và ghi rõ rệt chúng ta tên)

2.6. Công văn ý kiến đề nghị hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tương hỗ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

........................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan lại cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên cơ sở phát hành Công văn/quyết định] về sự việc ............. [Tên việc làm, trách nhiệm cần thiết thực hiện]

- Căn cứ Biên phiên bản họp thống nhất về sự việc tiến hành ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị chức năng, chống ban phụ trách tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị chức năng, chống ban phụ trách tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao] thực hiện Công văn này ý kiến đề nghị ......................... [Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] tương hỗ ....................... [kinh phí, nhân sự....] nhằm .................... tiến hành.............. [nhiệm vụ, việc làm được giao] được thành công xuất sắc chất lượng tốt đẹp nhất.

Yêu cầu tương hỗ rõ ràng như sau: [Nêu cụ thể về đòi hỏi cần thiết hỗ trợ]

- Thời gian dối cần thiết hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số chi phí, trang vũ trang cần thiết hỗ trợ): .........................

Rất mong chờ sẽ có được sự kiểm tra và tương hỗ kể từ ................[Cơ quan lại cấp cho trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

2.7. Công văn ý kiến đề nghị ca tụng thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị ca tụng thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy toan xét ca tụng thưởng của ...........................[Tên cơ sở cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] phát hành ngày .... mon ..... năm ....

- Căn cứ sản phẩm công tác làm việc .................... [Công tác, trách nhiệm đang được thực hiện] của ............ [Đối tượng được ý kiến đề nghị ca tụng thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị chức năng, chống ban ý kiến đề nghị việc xét ca tụng thưởng] thực hiện Công văn này kính ý kiến đề nghị như sau:

- Xét ý kiến đề nghị tặng bởi vì ca tụng của [Cơ quan lại cấp cho trên/Doanh nghiệp] mang đến ...... [số lượng] tập dượt thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo).

- Xét ý kiến đề nghị tặng bởi vì ca tụng của [Cơ quan lại cấp cho trên/Doanh nghiệp] mang đến ...... [số lượng] tập dượt thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo) [Hoặc nếu như xét ý kiến đề nghị ca tụng thưởng mang đến cá thể thì nêu cụ thể chúng ta thương hiệu, dịch vụ, điểm công tác làm việc của cá thể được ý kiến đề nghị ca tụng thưởng] vì thế đang được đem kết quả chất lượng tốt vô công tác làm việc .......................... [Công tác, trách nhiệm đang được thực hiện] năm trăng tròn...

Rất mong chờ sẽ có được sự kiểm tra và quan hoài của ...............[Cơ quan lại cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] nhằm khích lệ công tác làm việc .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt ký, ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu và đóng góp dấu)

3. Lưu ý Lúc biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn ý kiến đề nghị cần thiết chú ý về một trong những nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ rệt nội dung đề nghị yếu tố gì; vẹn toàn nhân hoặc nguyên do gửi Công văn; ý kiến đề nghị thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có loại chữ “Kính mong chờ quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp mang đến Cửa Hàng chúng tôi được biết”)

- Công văn cần phải trình diễn một cơ hội ngắn ngủi gọn gàng, logic, triệu tập vô những yếu tố chủ yếu, yếu tố trọng tâm.

- Ghi rõ rệt thương hiệu, vấn đề tương tác của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể dự tính gửi Công văn.

- Tên, vấn đề tương tác của cơ sở, tổ chức triển khai, cá thể đem quyền và nhiệm vụ tương quan cho tới vụ việc được ý kiến đề nghị vô Công văn.

Trên đó là 07 Mẫu Công văn ý kiến đề nghị được sử dụng phổ cập nhất. Nếu đem vướng giắt không giống tương quan cho tới nghành nghề dạy dỗ, độc giả tương tác 1900.6192 và để được tương hỗ.

Xem thêm: chỉ số pci là gì