làm tròn số hàng nghìn


a) Làm tròn trĩnh những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn. Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cà phê

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn số hàng nghìn

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn trĩnh những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới sản phẩm ngàn.

b) Làm tròn trĩnh những số 82 134, 55 712, 46 000 cho tới hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn trĩnh cho tới sản phẩm nghìn

b) Làm tròn trĩnh cho tới hàng trăm nghìn

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cafe. Hỏi nếu như thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình cơ thu hoạch được khoảng tầm từng nào ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu như thực hiện tròn trĩnh số cho tới sản phẩm ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình thu hoạch được khoảng tầm 14 000 kilogam cafe.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp trúng.

Số dân của một thị xã là 71 839. Trong bài bác báo, cô phóng viên báo chí đã trải tròn trĩnh số dân của thị xã cơ cho tới hàng trăm ngàn. Hỏi số dân đã trải tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn là số nào?

Xem thêm: uống thuốc tránh thai hàng ngày không đúng giờ

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5.

Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã trải tròn trĩnh cho tới hàng trăm ngàn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Một vệ tinh ranh cất cánh ở chừng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 786 km. Mỗi các bạn tiếp sau đây đã trải tròn trĩnh số chỉ chừng cao cơ cho tới sản phẩm nào?

b) Trường hợp ý vệ tinh ranh cất cánh ở chừng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 425 km. Khi thực hiện tròn trĩnh số chỉ chừng cao cơ cho tới sản phẩm ngàn, hàng trăm ngàn em được những số nào?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức sản phẩm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số sản phẩm ngàn với 5. Nếu chữ số sản phẩm ngàn bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số lên đến mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm bé nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn trĩnh xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn trĩnh lên.

Lời giải chi tiết:

a) quý khách hàng phái mạnh đã trải tròn trĩnh số chỉ chừng cao cho tới hàng trăm nghìn

    quý khách hàng phái mạnh đã trải tròn trĩnh số chỉ chừng cao cho tới sản phẩm trăm 

    quý khách hàng nữ giới đã trải tròn trĩnh số chỉ chừng cao cho tới sản phẩm nghìn

b) Trường hợp ý vệ tinh ranh cất cánh ở chừng cao cơ hội mặt mày khu đất 35 425 km.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số chỉ chừng cao cho tới sản phẩm ngàn tớ được số 35 000 km.

- Khi thực hiện tròn trĩnh số chỉ chừng cao cho tới hàng trăm ngàn tớ được số 40 000 km.


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối học thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết chung con cái lớp 3 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.