ký hiệu các loại đất

Ký Hiệu những loại đất

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm trước đó, địa thế căn cứ nhập mục tiêu dùng, khu đất đai được phân trở nên 03 nhóm: Đất nông nghiệp, khu đất phi nông nghiệp và khu đất ko dùng. Đối với từng loại khu đất rõ ràng thì vấn đề về mục tiêu dùng khu đất được ghi rõ rệt nhập Giấy ghi nhận, phiên bản đồ gia dụng địa chủ yếu hoặc miếng trích đo địa chủ yếu so với điểm chưa xuất hiện phiên bản đồ gia dụng địa chính

Bạn đang xem: ký hiệu các loại đất

Căn cứ Phụ lục phát hành tất nhiên Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, ký hiệu các loại đất được thể hiện nay nhập phiên bản đồ gia dụng địa chủ yếu, miếng trích đo địa chủ yếu như sau:

TT

Loại đất

TT

Loại đất

I

NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

15

Đất khu vực công nghiệp

SKK

1

Đất thường xuyên trồng lúa nước

LUC

16

Đất khu vực chế xuất

SKT

2

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

17

Đất cụm công nghiệp

SKN

3

Đất lúa nương

LUN

18

Đất hạ tầng tạo ra phi nông nghiệp

SKC

4

Đất vì chưng trồng cây thường niên khác

BHK

19

Đất thương nghiệp, dịch vụ

TMD

5

Đất nương rẫy trồng cây thường niên khác

NHK

20

Đất dùng mang lại hoạt động và sinh hoạt khoáng sản

SKS

6

Đất trồng cây lâu năm

CLN

21

Đất tạo ra vật tư kiến tạo, thực hiện đồ gia dụng gốm

SKX

7

Đất rừng sản xuất

RSX

22

Đất kí thác thông

DGT

8

Đất rừng chống hộ

RPH

23

Đất thủy lợi

DTL

9

Đất rừng quánh dụng

RDD

24

Đất dự án công trình năng lượng

DNL

10

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

25

Đất dự án công trình bưu chủ yếu, viễn thông

DBV

11

Đất thực hiện muối

LMU

26

Đất sinh hoạt nằm trong đồng

DSH

12

Đất nông nghiệp khác

NKH

27

Đất khu vực hí hửng đùa, vui chơi công cộng

DKV

II

NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

28

Đất chợ

Xem thêm: người đại diện theo pháp luật

DCH

1

Đất ở bên trên nông thôn

ONT

29

Đất với di tích lịch sử lịch sử dân tộc - văn hóa

DDT

2

Đất ở bên trên đô thị

ODT

30

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

3

Đất kiến tạo trụ sở cơ quan

TSC

31

Đất kho bãi thải, xử lý hóa học thải

DRA

4

Đất kiến tạo trụ sở của tổ chức triển khai sự nghiệp

DTS

32

Đất dự án công trình công nằm trong khác

DCK

5

Đất kiến tạo hạ tầng văn hóa

DVH

33

Đất hạ tầng tôn giáo

TON

6

Đất kiến tạo hạ tầng nó tế

DYT

34

Đất hạ tầng tín ngưỡng

TIN

7

Đất kiến tạo hạ tầng dạy dỗ và moi tạo

DGD

35

Đất thực hiện nghĩa trang, nghĩa trang, căn nhà tang lễ, căn nhà hỏa táng

NTD

8

Đất kiến tạo hạ tầng thể dục thể thao thể thao

DTT

36

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

9

Đất kiến tạo hạ tầng khoa học tập và công nghệ

DKH

37

Đất xuất hiện nước thường xuyên dùng

MNC

10

Đất kiến tạo hạ tầng cty xã hội

DXH

38

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

11

Đất kiến tạo hạ tầng nước ngoài giao

DNG

III

NHÓM ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

12

Đất kiến tạo dự án công trình sự nghiệp khác

DSK

1

Đất vì chưng ko sử dụng

BCS

13

Đất quốc phòng

CQP

2

Đất ụ núi ko sử dụng

DCS

14

Đất an ninh

CAN

3

Núi đá không tồn tại rừng cây

NCS

15

Đất khu vực công nghiệp

SKK

Trên đấy là bảng ký hiệu các loại đất được thể hiện nay nhập phiên bản đồ gia dụng địa chủ yếu, miếng trích đo địa chủ yếu. Căn cứ nhập ký hiệu này thì người dân đơn giản dễ dàng hiểu rằng mục tiêu dùng của thửa khu đất.

Xem thêm: bố của xi mông