hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

Tên thủ tục Giải quyết tận hưởng BHXH một lần
Loại thủ tục Bảo hiểm xã hội
Lĩnh vực Lĩnh vực giải quyết và xử lý tận hưởng những chính sách bảo đảm xã hội
Cơ quan tiền thực hiện BHXH Tỉnh, Quận/huyện
Ngày ban hành
Trình tự động thực hiện

Bước 1. Lập, nộp hồ nước sơ

Bạn đang xem: hồ sơ rút bảo hiểm xã hội 1 lần

NLĐ lập làm hồ sơ theo đuổi quy quyết định bên trên mục 9.3 (Thành phần hồ nước sơ) và nộp mang lại ban ngành BHXH điểm trú ngụ.

Bước 2. Cơ quan tiền BHXH tiêu thụ làm hồ sơ và giải quyết và xử lý theo đuổi quy quyết định.

Bước 3. Nhận kết quả

NLĐ nhận thành quả giải quyết và xử lý, gồm: Quyết quyết định về sự việc tận hưởng BHXH một lần; Bản quy trình đóng góp BHXH; Tiền trợ cấp cho.

Cách thức thực hiện

1. Nộp hồ nước sơ: NLĐ nộp làm hồ sơ bởi vì một trong những mẫu mã sau:

- Qua thanh toán giao dịch năng lượng điện tử: NLĐ ĐK nhận mã xác thực và gửi làm hồ sơ năng lượng điện tử cho tới Cổng tin tức năng lượng điện tử BHXH nước Việt Nam hoặc qua quýt Tổ chức I-VAN (nếu đang được ĐK dùng công ty I-VAN); tình huống ko trả làm hồ sơ giấy tờ quý phái định hình năng lượng điện tử thì gửi toàn cỗ làm hồ sơ giấy tờ mang lại ban ngành BHXH qua quýt công ty bưu chủ yếu công ích;

- Qua công ty bưu chủ yếu công ích;

- Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH.

2. Nhận kết quả:

NLĐ nhận:

- Hồ sơ sách vở và giấy tờ liên quan: theo như hình thức đang được ĐK (Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc qua quýt công ty bưu chủ yếu công ích hoặc qua quýt thanh toán giao dịch năng lượng điện tử);

- Tiền trợ cấp:

+ Trực tiếp bên trên ban ngành BHXH hoặc trải qua công ty bưu chủ yếu công ích hoặc trải qua thông tin tài khoản cá nhân;

+ Trường phù hợp ủy quyền cho tất cả những người không giống lĩnh thay cho, triển khai theo đuổi quy quyết định bên trên giấy tờ thủ tục “Ủy quyền lĩnh thay cho những chính sách BHXH, trợ cấp cho thất nghiệp” hoặc phiên bản chủ yếu Hợp đồng ủy quyền theo đuổi quy quyết định của pháp lý.

Thành phần hồ nước sơ

1. Trường phù hợp tận hưởng BHXH một lần:

a) Bản chủ yếu Sổ BHXH.

b) Bản chủ yếu Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB).

c) Đối với những người rời khỏi quốc tế nhằm quyết định cư nên nộp tăng phiên bản sao Giấy xác nhận của ban ngành đem thẩm quyền về sự việc thôi quốc tịch nước Việt Nam hoặc phiên bản dịch giờ đồng hồ Việt được xác nhận hoặc công triệu chứng một trong những sách vở và giấy tờ sau đây:

- Hộ chiếu bởi quốc tế cấp cho.

- Thị thực của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cấp cho đem xác nhận việc được chấp nhận nhập cư với nguyên nhân quyết định cư ở quốc tế.

- Giấy tờ xác nhận về sự việc đang khiến giấy tờ thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; sách vở và giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thông thường trú, trú ngụ đem thời hạn kể từ 05 năm trở lên trên của ban ngành quốc tế đem thẩm quyền cấp cho.

d) Trường phù hợp bị giắt những dịch nguy nan cho tới tính mạng con người như: Ung thư, bại liệt, xơ gan dạ cổ chướng, phong, lao nặng nề, nhiễm HIV đã mang quý phái quy trình AIDS thì nhận thêm trích sao/tóm tắt làm hồ sơ bệnh lý thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được; nếu như bị giắt những dịch không giống thì thay cho bởi vì Biên phiên bản thẩm định nấc suy tách kể từ 81% KNLĐ trở lên trên của Hội đồng GĐYK thể hiện tại hiện tượng ko tự động đáp ứng được.

đ) Trường phù hợp giao dịch thanh toán phí GĐYK thì nhận thêm hóa đơn, triệu chứng kể từ thu tiền phí thẩm định tất nhiên phiên bản chủ yếu bảng kê những nội dung thẩm định của hạ tầng triển khai GĐYK.

e) Bản chủ yếu Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân team đem tận hưởng phụ cấp cho điểm (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020) so với người dân có thời hạn đáp ứng nhập Quân team trước thời điểm ngày 01/01/2007 bên trên địa phận đem tận hưởng phụ cấp cho điểm tuy nhiên tuột BHXH ko thể hiện tại không thiếu thốn vấn đề thực hiện địa thế căn cứ tính phụ cấp cho điểm.

2. Đối với những người làm việc là công dân quốc tế thao tác bên trên nước Việt Nam tận hưởng BHXH một lần: Hồ sơ như nêu bên trên nội dung 1b, 1d, 1đ.

Xem thêm: the haunting of hill house

Số lượng hồ nước sơ 01 cỗ
Thời hạn giải quyết

Tối nhiều 05 ngày thao tác Tính từ lúc ngày ban ngành BHXH nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đuổi quy quyết định.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
Lệ phí Không
Tên khuôn mẫu đơn, khuôn mẫu tờ khai

- Đơn kiến nghị (Mẫu số 14-HSB)

- Bản khai cá thể về thời hạn, địa phận đáp ứng nhập Quân team đem tận hưởng phụ cấp cho điểm (Mẫu số 04B – HBQP phát hành tất nhiên Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020)


14_HSB.pdf

04B_HBQP.pdf

Yêu cầu, ĐK thực hiện

Điều 60, 77 Luật BHXH; Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13, Điều 8 Nghị quyết định số 115/2015/NĐ-CP; Khoản 2 Điều 17 Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH

Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 (20/11/2014);

- Nghị quyết số 93/2015/QH13 (22/6/2015);

- Nghị quyết định số 115/2015/NĐ-CP (11/11/2015);

- Nghị quyết định số 134/2015/NĐ-CP (29/12/2015);

- Nghị quyết định số 166/2016/NĐ-CP (24/12/2016);

- Nghị quyết định số 143/2018/NĐ-CP (15/10/2018);

- Nghị quyết định số 33/2016/NĐ-CP (10/5/2016);

- Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH (29/12/2015);

- Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH (18/02/2016);

- Thông tư liên tịch số 105/2016/TTLT-BQP-BCA- BLĐTBXH (30/6/2016);

- Thông tư số 136/2020/TT-BQP ngày 29/10/2020;

- Thông tư số 56/2017/TT-BYT (29/12/2017);

- Quyết quyết định số 838/QĐ-BHXH (29/5/2017);

- Quyết quyết định số 595/QĐ-BHXH (14/4/2017);

- Quyết quyết định số 888/QĐ-BHXH (16/7/2018);

- Quyết quyết định số 166/QĐ-BHXH (31/01/2019);

- Quyết quyết định số 505/QĐ-BHXH (27/3/2020);

- Công văn số 4831/LĐTBXH-BHXH (17/11/2017).

Xem thêm: hình nền cảnh đẹp

Thông tin cậy thêm