hồ sơ kĩ thuật gồm

Câu hỏi:

05/06/2020 trăng tròn,087

A. Các bạn dạng vẽ tổng thể và cụ thể của sản phẩm

Bạn đang xem: hồ sơ kĩ thuật gồm

B. Các bạn dạng thuyết minh đo lường về sản phẩm

C. Các hướng dẫn về vận hành, dùng sản phẩm

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Lúc thẩm ấn định, reviews phương án thiết kế:

A. Tiến hành thực hiện quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Tiến hành lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Nếu ko đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

D. Nếu đạt thì tổ chức lập làm hồ sơ kĩ thuật

Câu 2:

Giai đoạn 2 của kiến thiết nhằm mục tiêu mục đích:

A. Xác đánh giá dạng sản phẩm

B. Xác ấn định kết cấu sản phẩm

C. Xác ấn định công dụng sản phẩm

D. Xác đánh giá dạng, độ dài rộng, kết cấu, công dụng sản phẩm

Câu 3:

Thiết kế tiếp bao gồm bao nhiêu giai đoạn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Xem thêm: so2 cộng gì ra na2so3

Câu 4:

Thiết kế tiếp nhằm mục tiêu mục tiêu gì?

A. Xác đánh giá dạng

B. Xác ấn định kích thước

C. Xác ấn định kết cấu và chức năng

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

“ Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử” nằm trong giai đoạn?

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Câu 6:

Giai đoạn cuối của quy trình kiến thiết là:

A. Xác ấn định chủ đề thiết kế

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Làm quy mô demo nghiệm

D. Chế tạo ra thử

Câu 7:

Giai đoạn nào là tại đây nằm trong quy trình thiết kế?

A. Làm quy mô demo nghiệm, sản xuất thử

B. Lập làm hồ sơ kĩ thuật

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: cho pt x^2 mx+m 1=0

D. Cả A và B đều sai