hình nón được tạo thành như thế nào

Câu hỏi:

17/03/2020 48,089

Bạn đang xem: hình nón được tạo thành như thế nào

Hình nón được tạo nên trở thành Khi xoay hình tam giác vuông một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định.

Nếu bịa mặt mũi lòng của hình nón tuy vậy song với mặt mũi bằng hình chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng là hình tam giác cân nặng và hình chiếu cạnh đem hình tròn trụ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hình trụ được tạo nên trở thành như vậy nào? Nếu bịa mặt mũi lòng của hình trụ tuy vậy song với mặt mũi bằng hính chiếu cạnh, thì hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh đem hình dạng gì?

Câu 2:

Hình cầu được tạo nên trở thành như vậy nào? Các hình chiếu của hình cầu đem Điểm sáng gì ?

Câu 3:

Cho những bạn dạng vẽ hình chiếu 1,2,3,4 của những vật thể (h6.6).

a) Hãy phát âm những bạn dạng vẽ nhằm xác đánh giá dạng của những vật thể cơ.

b) Hãy ghi lại (x)vào dù tương thích của bảng 6.4 nhằm chứng minh sự đối sánh tương quan Một trong những vật thể A, B, C, D(h6.7) với những bạn dạng vẽ những hình chiếu 1,2,3,4(h6.6).

Câu 4:

Xem thêm: lớp avatar nhóm ngầu

Hãy phát âm bạn dạng vẽ hình chiếu của hình trụ (h6.3), hình nón (6.4), hình cầu (6.5) và vấn đáp những thắc mắc sau:

a) Mỗi hình chiếu đem hình dạng như vậy nào? (tam giác cân nặng ,hình chữ nhật, hình tròn).

b) Mỗi hình chiếu thể hiện tại độ dài rộng nào là của khối tròn trĩnh xoay? (đường kính,độ cao ) (bằng cơ hội điền những cụm kể từ vô ngoặc đơn vô bảng 6.1, 6.2,6.3)

Câu 5:

Bằng cơ hội điền vô vị trí ... những cụm kể từ sau: hình tam giác vuông,nửa hình tròn trụ,hình chữ nhật vô những mệnh đề tại đây nhằm tế bào miêu tả cơ hội tạo nên trở thành những khối :hình trụ,hình nón ,hình cầu.

a) Khi xoay ...(hình chữ nhật) một vòng xung quanh một cạnh thắt chặt và cố định ,tớ được hình trụ(h6.2a).

b) Khi xoay ...(hình tam giác vuông) một vòng xung quanh một cạnh góc vuông thắt chặt và cố định ,tớ được hình nón (h6.2b).

c) Khi xoay ...(nửa hình tròn trụ ) một vòng xung quanh 2 lần bán kính thắt chặt và cố định ,tớ được hình cầu (h6.2c).

Em hãy kể một só vật thể đem dạng những khối tròn trĩnh xoay nhưng mà em biết ?

Câu 6:

Các em đem biết những dụng cụ này được thực hiện rời khỏi ra làm sao không?

Xem thêm: không bằng lái xe máy phạt bao nhiêu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK