hệ số lương công an

Bảng lộc Công an quần chúng tiên tiến nhất 2023

Bạn đang xem: hệ số lương công an

Bảng lộc Công an quần chúng tiên tiến nhất 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Bảng lộc Công an quần chúng tiên tiến nhất 2023 (từ ngày 01/01/2023 cho tới ngày 30/6/2023)

Cụ thể bên trên điểm a khoản 1 Điều 5 Nghị lăm le 204/2004/NĐ-CP, lộc Công an quần chúng được phụ thuộc vào Bảng 6 (đối với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu công an nhân dân) và Bảng 7 (đối với trình độ chuyên môn nằm trong công an nhân dân)

1.1. Bảng lộc Công an quần chúng theo đòi cấp độ quân hàm

Đối với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu công an quần chúng thì lộc theo đòi cấp độ quân hàm tính theo đòi Mục 1 Bảng 6 (ban hành tất nhiên Nghị lăm le 204/2004/NĐ-CP).

Mức lộc hạ tầng hiện nay hành là một.490.000 đồng (theo Nghị lăm le 38/2019/NĐ-CP).

Như vậy, thì bảng lộc Công an quần chúng theo đòi cấp độ quân hàm như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lộc (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,40

15.496.000

Thượng tướng

9,80

14.602.000

Trung tướng

9,20

13.708.000

Thiếu tướng

8,60

12.814.000

Đại tá

8,00

11.920.000

Thượng tá

7,30

10.877.000

Trung tá

6,60

9.834.000

Thiếu tá

6,00

8.940.000

Đại úy

5,40

8.046.000

Thượng úy

5,00

7.450.000

Trung úy

4,60

6.854.000

Thiếu úy

4,20

6.258.000

Thượng sĩ

3,80

5.662.000

Trung sĩ

3,50

5.215.000

Hạ sĩ

3,20

4.768.000

1.2. Bảng lộc Công an quần chúng theo đòi từng phiên nâng lương

Mức lộc với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu công an quần chúng theo đòi từng phiên nâng lộc được quy lăm le bên trên Mục 2 Bảng 6 phát hành tất nhiên Nghị lăm le 204/2004/NĐ-CP (được bổ sung cập nhật vị Khoản 4 Điều 1 Nghị lăm le 17/2013/NĐ-CP).

Mức lộc hạ tầng hiện nay hành là một.490.000 đồng/tháng (theo Nghị lăm le 38/2019/NĐ-CP)

Theo cơ, bảng lộc với sĩ quan liêu, hạ sĩ quan liêu công an quần chúng theo đòi từng phiên nâng lộc từ thời điểm ngày 01/01/2023 cho tới ngày 30/6/2022 ví dụ như sau:

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lộc phiên 1

Mức lộc nâng phiên 1

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lộc phiên 2

Mức lộc nâng phiên 2

(Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11,00

16.390.000

-

-

Thượng tướng

10,40

15.496.000

-

-

Trung tướng

9,80

14.602.000

-

-

Thiếu tướng

9,20

13.708.000

-

-

Đại tá

8,40

12.516.000

8,60

12.814.000

Thượng tá

7,70

11.473.000

8,10

12.069.000

Trung tá

7,00

10.430.000

7,40

11.026.000

Thiếu tá

6,40

9.536.000

6,80

10.132.000

Đại úy

5,80

8.642.000

6,20

9.238.000

Thượng úy

5,35

7.971.500

5,70

8.493.000

Trong cơ, thời hạn nâng lộc của cấp độ quân hàm Thiếu tướng tá, Trung tướng tá, Thượng tướng tá và Đại tướng tá là 4 năm.

2. Bảng lộc Công an quần chúng tiên tiến nhất 2023 (từ ngày 01/7/2023)

Ngày 11/11/2022, Quốc hội trải qua Nghị quyết về dự trù ngân sách giang sơn năm 2023.

Xem thêm: người lái đò sông đà hung bạo

Theo cơ, tăng lộc hạ tầng lên 1,8 triệu đồng/tháng (tăng đôi mươi,8% đối với nút lộc hạ tầng hiện nay hành).

Như vậy, bảng lộc Công an quần chúng từ thời điểm ngày 01/7/2023 ví dụ như sau:

2.1. Bảng lộc Công an quần chúng theo đòi cấp độ quân hàm

Cấp bậc quân hàm

Hệ số lương

Mức lộc (Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

10,40

18.720.000

Thượng tướng

9,80

17.640.000

Trung tướng

9,20

16.560.000

Thiếu tướng

8,60

15.480.000

Đại tá

8,00

14.400.000

Thượng tá

7,30

13.140.000

Trung tá

6,60

11.880.000

Thiếu tá

6,00

10.800.000

Đại úy

5,40

9.720.000

Thượng úy

5,00

9.000.000

Trung úy

4,60

8.280.000

Thiếu úy

4,20

7.560.000

Thượng sĩ

3,80

6.840.000

Trung sĩ

3,50

6.300.000

Hạ sĩ

3,20

5.760.000

2.2. Bảng lộc Công an quần chúng theo đòi từng phiên nâng lương

Cấp bậc quân hàm

Hệ số nâng lộc phiên 1

Mức lộc nâng phiên 1

(Đơn vị: VNĐ)

Hệ số nâng lộc phiên 2

Mức lộc nâng phiên 2

(Đơn vị: VNĐ)

Đại tướng

11,00

19.800.000

-

-

Thượng tướng

10,40

18.720.000

-

-

Trung tướng

9,80

17.640.000

-

-

Thiếu tướng

9,20

16.560.000

-

-

Đại tá

8,40

15.120.000

8,60

15.480.000

Thượng tá

7,70

13.860.000

8,10

14.580.000

Trung tá

7,00

12,600,000

7,40

13.320.000

Thiếu tá

6,40

11.520.000

6,80

12.240.000

Đại úy

5,80

10,440,000

6,20

11.160.000

Thượng úy

5,35

9.630.000

5,70

10.260.000

Trong cơ, thời hạn nâng lộc của cấp độ quân hàm Thiếu tướng tá, Trung tướng tá, Thượng tướng tá và Đại tướng tá là 4 năm.

3. Tiêu chuẩn chỉnh tuyển chọn lựa chọn vô Công an nhân dân

Công dân được tuyển chọn lựa chọn tiến hành nhiệm vụ nhập cuộc Công an quần chúng Khi với đầy đủ những xài chuẩn chỉnh sau đây:

- Có lý lịch rõ nét.

- Nghiêm chỉnh chấp hành lối lối, mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước; không tồn tại chi phí án, chi phí sự, không biến thành truy cứu vãn trách móc nhiệm hình sự, quản thúc, ko vô thời hạn bị vận dụng phương án dạy dỗ bên trên xã, phường, thị xã hoặc tiến hành hạ tầng chữa trị căn bệnh đề nghị, hạ tầng dạy dỗ bắt buộc; với phẩm hóa học, đạo đức nghề nghiệp tư cơ hội chất lượng, được quần bọn chúng quần chúng điểm trú ngụ hoặc điểm học hành, công tác làm việc tin tưởng.

- Báo đảm xài chuẩn chỉnh chủ yếu trị của hạ sĩ quan liêu, chiến sỹ đáp ứng theo đòi chính sách nhiệm vụ vô Công an quần chúng.

- Có vị chất lượng nghiệp trung học tập phổ thông trở lên trên. Các xã miền núi, hải hòn đảo, vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số, vùng với ĐK kinh tế tài chính - xã hội quan trọng trở ngại được tuyển chọn công dân với vị chất lượng nghiệp trung học tập hạ tầng.

- Thể hình bằng phẳng, ko dị hình, quái gở và thỏa mãn nhu cầu những xài chuẩn chỉnh sức mạnh nhằm tiến hành nhiệm vụ nhập cuộc Công an quần chúng.

(Điều 5 Nghị lăm le 70/2019/NĐ-CP)

Xem thêm: câu ca dao về mẹ

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của Cửa Hàng chúng tôi giành cho người tiêu dùng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, vui mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].