hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi:

06/07/2022 10,575

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án chủ yếu xác

B. \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\)

Đáp án đích là: A

Các hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) đều chứa chấp những bất phương trình bậc nhị hoặc bậc phụ vương như : x2 + 3y ≥ 2 ; x + y3 > 0 ; – x2 + 3y ≥ 5.

Do bại, những hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) ko nên là hệ bất phương trình số 1 nhị ẩn.

Hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\) sở hữu nhị bất phương trình x + 3y ≥ 0 và 2x ≤ 0 đều là những bất phương trình số 1 nhị ẩn.

Vậy tao lựa chọn đáp án A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

quý khách Lan nhằm dành riêng được 300 ngàn đồng. Trong một mùa cỗ vũ học viên trở ngại, chúng ta Lan đang được cỗ vũ x tờ chi phí loại 10 ngàn đồng, hắn tờ chi phí loại đôi mươi ngàn đồng kể từ chi phí nhằm dành riêng của tôi. Trong những bất phương trình sau, bất phương trình nào là biểu diễn miêu tả số lượng giới hạn về tổng số chi phí nhưng mà chúng ta Lan đang được cỗ vũ.

A. x + hắn 300 ;

B. 10x + hắn 300 ;

C. 10x + 20y > 300;

D. 10x + 20y ≤ 300.

Câu 2:

Một người dân cày dự tính quy hướng x sào khu đất trồng rau củ cải và hắn sào khu đất trồng quả cà chua. hiểu rằng người dân cày chỉ mất tối nhiều 900 ngàn đồng để sở hữ phân tử kiểu như và giá chỉ chi phí phân tử kiểu như cho từng sào khu đất trồng rau củ cải là 100 ngàn đồng, từng sào khu đất trồng quả cà chua là 50 ngàn đồng. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ nào là tế bào miêu tả những buộc ràng so với x, y ?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + hắn \le 900\end{array} \right.\);

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + hắn \le 18\end{array} \right.\);

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + hắn > 18\end{array} \right.\);

D. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + 2y \le 18\end{array} \right.\).

Câu 3:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - hắn < 0\\x + 3y > - 1\\x + hắn < 3\end{array} \right.\) là miền ko gạch men chéo cánh (không kể bờ) của hình vẽ nào là trong số hình vẽ sau?

A.

Xem thêm: một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 2)

B.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 3)

C.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 4)

D.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 5)

Câu 4:

Cặp số nào là tại đây không là nghiệm của bất phương trình: x – 4y ≥ –5.

A. (–5; 0);

B. (0; 0);

C. (–2; 1);

D. (1; –3).

Câu 5:

Biểu thức F = 2x + hắn đạt độ quý hiếm nhỏ nhất với ĐK \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - hắn \le 2}\\{x - 2y \le 2}\\{y \ge 0}\\{x \ge 0}\end{array}} \right.\] bên trên điểm sở hữu toạ chừng là:

A. (0; 0);

B. (\(\frac{2}{3}\); \(\frac{{ - 2}}{3}\));

C. (0; –1);          

D. (1; 0).

Câu 6:

Miền nghiệm của bất phương trình 4x + 3y ≤ 1 là:

A. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1;

B. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1 và điểm O(0;0);

C. Nửa mặt mày bằng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 ko chứa chấp điểm O(0;0) (kể cả bờ d);

Xem thêm: xét nghiệm ký sinh trùng có cần nhịn ăn

D. Nửa mặt mày bằng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 chứa chấp điểm O(0; 0) (kể cả bờ d).