h2o ba

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

2 HI + 2 e- 2 H0 (Reduktion)

Xem thêm: cách mạng công nghiệp thời kỳ cận đại

Ba0 - 2 e- BaII (Oxidation)

Xem thêm: hình dạng nào của vật cho lực cản nhỏ nhất

H2O ist ein Oxidationsmittel, Ba ist ein Reduktionsmittel.

Reaktanten:

 • Ba
  • Namen: Barium Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Ba Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07
 • H2O

  Produkte:

  • Ba(OH)2
   • Namen: Bariumhydroxid Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Barytlauge Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Ätzbaryt Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
  • H2
   • Namen: Molekularer Wasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, Diwasserstoff Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07, H2 Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-07