giải bài tập toán lớp 4 trang 67, 68

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: giải bài tập toán lớp 4 trang 67, 68

Video chỉ dẫn giải

Tính độ quý hiếm của biểu thức rồi viết lách vô dù trống trải (theo mẫu):

a

b

c

a × (b - c)

a × b - a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

8

5

2

Phương pháp giải:

Thay chữ ngay số rồi tính độ quý hiếm những biểu thức cơ. 

Lời giải chi tiết:

a

b

c

a × (b  c)

a × b  a × c

3

7

3

3 × (7 – 3) = 12

3 × 7 – 3 × 3 = 12

6

9

5

6 × ( 9  5) = 24

6 × 9 – 6 × 5 = 24

8

5

2

8 × (5 – 2) = 24

8 × 5 – 8 × 2 = 24

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Áp dụng đặc thù nhân một số trong những với cùng 1 hiệu nhằm tính (theo mẫu):

 Mẫu:        26 × 9 = 26 × (10 – 1)

                            = 26 × 10 –  26 × 1

                            = 260 – 26 = 234 

a) 47 × 9                                    b) 138 × 9

    24 × 99                                     123 × 99

Phương pháp giải:

Tách 9 = 10 – 1, 99 = 100 – 1, tiếp sau đó vận dụng cơ hội nhân một số trong những với cùng 1 hiệu theo đòi công thức:

                                                a x (b - c ) = a x b - a x c

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: fe no3 3 nhiệt độ

a) 47 × 9 = 47 × (10 – 1)                                                  b) 138 × 9 = 138 × (10 – 1)

               = 47 × 10 – 47 × 1                                                = 138 × 10 – 138 × 1

               = 470 – 47 = 423                                                   = 1380 – 138 = 1242 

24 × 99 = 24 × ( 100 – 1)                                                  123 × 99 = 123 × (100 – 1)

                = 24 × 100 – 24 × 1                                             = 123 × 100 – 123 × 1

                = 2400 – 24 = 2376                                              = 12300 – 123 = 12177

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Một siêu thị phân phối trứng với 40 giá đựng trứng, từng giá đựng trứng với 175 ngược. Cửa mặt hàng vẫn phân phối không còn 10 giá bán trứng. Hỏi siêu thị cơ còn sót lại từng nào ngược trứng ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Có: 40 giá bán trứng

Mỗi giá: 175 quả

Đã bán: 10 giá bán trứng

Còn lại: .... ngược trứng

Phương pháp giải

- Tính số giá bán trứng còn sót lại tớ lấy số giá bán trứng ban sơ trừ chuồn số giá bán trứng vẫn phân phối.

- Tìm số ngược trứng còn sót lại tớ lấy số ngược trứng với trong một giá bán nhân với số giá bán trứng còn sót lại.

Lời giải chi tiết:

Cách 1 : 

Số giá bán trứng còn sót lại sau khoản thời gian phân phối 10 giá bán trứng là :

40 – 10 = 30 (giá trứng)

Cửa mặt hàng cơ còn sót lại số ngược trứng là :

175 × 30 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 ngược.

Cách 2 :

Ban đầu siêu thị với toàn bộ số ngược trứng là :

175 × 40 = 7000 (quả trứng)

Cửa mặt hàng vẫn phân phối số ngược trứng là :

175 × 10 = 1750 (quả trứng)

Cửa mặt hàng còn lại số ngược trứng là :

7000 – 1750 = 5250 (quả trứng)

               Đáp số: 5250 ngược.

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhì biểu thức:

              (7 – 5) × 3 và 7 × 3 – 5 × 3 

Từ sản phẩm đối chiếu và nêu cơ hội nhân một hiệu với một số trong những.

Phương pháp giải:

- Biểu thức với lốt ngoặc thì tính vô ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức với phép tắc nhân và phép tắc nằm trong thì tớ tính phép tắc nhân trước, tính phép tắc nằm trong sau.

Lời giải chi tiết:

Ta có: (7 – 5) × 3 = 2 × 3 = 6

           7 × 3 – 5 × 3 = 21 – 15 = 6

Vậy nhì biểu thức vẫn mang đến có mức giá trị đều bằng nhau, hay  (7 – 5) × 3 = 7 ×  3 – 5 × 3

Khi nhân một số trong những hiệu với một số trong những tớ hoàn toàn có thể theo thứ tự nhân số bị trừ, số trừ với số cơ rồi trừ chuồn nhì sản phẩm lẫn nhau.

Lý thuyết

Tính và đối chiếu độ quý hiếm của nhì biểu thức:

              \(3 \times ( 7 -5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:     \(3 \times ( 7 -5)  = 3 \times 2 = 6\)

              \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Xem thêm: sau khi chọc trứng nên ăn gì

Vậy:       \(3 \times ( 7 -5) = 3 \times 7 - 3 \times 5.\)

Khi nhân một số trong những với cùng 1 hiệu, tớ hoàn toàn có thể theo thứ tự nhân số cơ với một số trong những bị trừ và số trừ, rồi trừ nhì sản phẩm lẫn nhau.

\(a \times (b -c) = a \times b - a  \times c\)