giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

Câu hỏi:

Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được thể hiện vị một lượng chi phí chắc chắn gọi là?

Bạn đang xem: giá trị của hàng hóa được biểu hiện bằng một lượng tiền nhất định gọi là

A.Giá trị sử dụng

B.Giá cả mặt hàng hóa

C.Giá trị cá biệt

D.Giá cả thặng dư

Đáp án đích B.

Giá trị của sản phẩm & hàng hóa được thể hiện vị một lượng chi phí chắc chắn gọi là Giá cả sản phẩm & hàng hóa, Giá trị của mặt hàng hoá là giá trị lượng làm việc tiêu tốn nhằm phát triển rời khỏi mặt hàng hoá cơ và tính bằng thời gian lận làm việc xã hội cần thiết.

Giải quí việc lựa chọn đáp án thực sự B do:

– Giá trị của mặt hàng hoá là một tính chất của mặt hàng hoá, cơ đó là làm việc tổn hao của những người phát triển nhằm phát triển rời khỏi nó và được kết tinh ma vô vào mặt hàng hoá.

– Giá trị của mặt hàng hoá là giá trị lượng làm việc tiêu tốn nhằm phát triển rời khỏi mặt hàng hoá cơ và tính bằng thời gian lận làm việc xã hội cần thiết.

– Thời gian lận làm việc xã hội cần thiết là thời gian lận làm việc xã hội trung bình để phát triển rời khỏi mặt hàng hoá. Thời gian lận làm việc xã hội cần thiết hoàn toàn có thể thay cho thay đổi.

Xem thêm: hồi ức của một geisha

– Giá cả là thể hiện vị tiền bạc độ quý hiếm trao thay đổi của mặt hàng hoá, Về nghĩa rộng lớn này đó là số chi phí cần trả cho 1 mặt hàng hoá, một cty, hay là 1 gia sản này cơ. Giá cả của mặt hàng hoá phát biểu công cộng là đại lượng thay cho thay đổi xoay xung quanh độ quý hiếm.

Khi cung và cầu của một hay là 1 loại sản phẩm & hàng hóa về cơ bạn dạng đồng bộ cùng nhau thì giá thành phản ánh và phù phù hợp với độ quý hiếm của mặt hàng hoá cơ.

+ Giá cả tiếp tục cao hơn nữa độ quý hiếm của mặt hàng hoá nếu như con số cung thấp rộng lớn cầu.

+ Giá cả tiếp tục thấp rộng lớn độ quý hiếm của mặt hàng hoá nếu như con số cung cao hơn nữa cầu.

– Giá cả của một món đồ dựa vào vào:

+ Giá trị của bạn dạng thân ái mặt hàng hoá đó: tức là số thời hạn và công sức của con người làm việc thực hiện rời khỏi nó.

+ Giá trị của đồng tiền

+ Quan hệ cung và cầu cầu về mặt hàng hoá.

– Giá trị thị trường: Giá trị thị ngôi trường của một gia sản là nút giá bán dự trù sẽ tiến hành giao thương mua bán bên trên thị ngôi trường vô thời gian thẩm định vị, thân ái một phía là người tiêu dùng sẵn sàng mua sắm và một phía là kẻ buôn bán sẵn sàng buôn bán, vô một giao dịch thanh toán giao thương mua bán khách hàng quan liêu và song lập, vô ĐK thương nghiệp thông thường.

Xem thêm: lớp avatar nhóm ngầu