giá trị bất thường của mẫu số liệu

Với giải ý d Bài 17 trang 38 SBT Toán lớp 10 Cánh diều cụ thể vô Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân nghiền cho tới hình mẫu số liệu ko ghép nhóm giúp học viên đơn giản coi và đối chiếu lời nói giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt vô SBT Toán 10. Mời chúng ta đón xem:

Giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 10 Bài 3: Các số đặc thù đo cường độ phân nghiền cho tới hình mẫu số liệu ko ghép nhóm

Bạn đang xem: giá trị bất thường của mẫu số liệu

Bài 17 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Cho hình mẫu số liệu:     1     11     13     15     17       21

d) Tìm giá trị bất thường của mẫu số liệu bên trên.

Lời giải:

d) Ta có:

 Q132ΔQ=1132.6=2 ;

 Q3+32ΔQ=17+32.6=26 .

Ta thấy 1 < 2.

Xem thêm: công nghệ 10 cánh diều ôn tập chủ đề 1

Vậy một là giá trị bất thường của mẫu số liệu vẫn cho tới.

Xem tăng những bài bác giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 10 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 14 trang 37 SBT Toán 10 Tập 2: Cho hình mẫu số liệu:     21     22     23     24     25...

Bài 15 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu vật dụng đoạn trực tiếp ở Hình 2 trình diễn thu nhập trung bình đầu người/năm của VN ở một trong những năm vô quy trình kể từ 1986 cho tới 2020...

Bài 16 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu vật dụng đoạn trực tiếp ở Hình 3 trình diễn số lượt khách hàng vào trong 1 siêu thị trong thời gian ngày đầu thành lập khai trương bên trên một trong những mốc thời hạn...

Xem thêm: một người đèo hai thùng nước sau xe đạp

Bài 17 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Cho hình mẫu số liệu:     1     11     13     15     17       21...

Bài 18 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Kết ngược dự đoán sức nóng chừng tối đa vô 10 ngày tiếp tục ở Nghệ An thời điểm cuối tháng 01 năm 2022 được cho tới ở trên bảng sau:...

Bài 19 trang 38 SBT Toán 10 Tập 2: Biểu vật dụng đoạn trực tiếp ở Hình 4 cho thấy thành quả đua Ngoại ngữ ở câu lạc cỗ của Dũng (đường đường nét liền) và Hoàng (đường đường nét đứt đậm) qua quýt 9 phen đánh giá...