đứng đầu nhà nước đế chế la mã cổ đại là

Câu hỏi

Phuong Tran Vu Hanh

.Đứng đầu nước non đế chế La Mã cổ xưa là

Bạn đang xem: đứng đầu nhà nước đế chế la mã cổ đại là

En-xin.

Chấp chủ yếu quan tiền.

Pha-ra-ông

Hoàng đế.

Nhã Đan 6/8_04 Đỗ Nguyễn

28 mon 12 2021 khi 6:49

 1.Đứng đầu nước non La mã nằm trong hoà là ai?                                                                             2.Nhà nước La Mã gửi sang trọng kiểu dáng đế chế kể từ thời hạn nào?                                         3.Ốc-ta-vi-út Xê domain authority có tiếng ở La mã cổ xưa vì như thế điều gì?                                                               4.Đấu ngôi trường Cô-li-dê của những người La Mã hiện tại nằm ở vị trí vương quốc nào?                                            Ai thời gian nhanh em tick mang đến ạ!❤

Đọc tiếp

 1.Đứng đầu nước non La mã nằm trong hoà là ai?                                                                             2.Nhà nước La Mã gửi sang trọng kiểu dáng đế chế kể từ thời hạn nào?                                         3.Ốc-ta-vi-út Xê domain authority có tiếng ở La mã cổ xưa vì như thế điều gì?                                                               4.Đấu ngôi trường Cô-li-dê của những người La Mã hiện tại nằm ở vị trí vương quốc nào?                                            Ai thời gian nhanh em tick mang đến ạ!❤

Xem chi tiết

nguyễn tiến thủ dũng

6 mon 12 2021 khi 16:10

Ai là kẻ tóm quyền bính nhập tổ chức triển khai nước non đế chế ở La Mã? 

A. Thiên tử

B. Viện Nguyên lão

C. Ô-gu-xtu-xơ

D. Đại hội nhân dân

Xem chi tiết

Thu Nguyễn Thị

28 mon 12 2021 khi 10:14

Nhà nước đế chế ở La Mã bao hàm những cấp: *

Hoàng đế; Viện vẹn toàn lão; Hội đồng 500 người

Đại hội nhân dân; Hội đồng 10 tư lệnh; Hội đồng 500 người

Đại hội nhân dân; Hội đồng 10 tư lệnh; Viện vẹn toàn lão

Hoàng đế; Viện vẹn toàn lão; Đại hội nhân dân

Xem chi tiết

Xem thêm: các bài toán khảo sát hàm số

tan phat phat

15 mon 2 2022 khi 18:11

Em hãy trình diễn tổ chức triển khai nước non Đế Chế La Mã

Xem chi tiết

official Tiến Đạt

9 mon 12 2021 khi 15:36

Câu 3 Em hãy trình diễn những đường nét chủ yếu về tổ chức triển khai nước non đế chế La Mã? Theo em, giới hạn của tổ chức triển khai nước non đế chế La Mã là gì?  

Đọc tiếp

Xem chi tiết

official Tiến Đạt

9 mon 12 2021 khi 15:31

Em hãy trình diễn những đường nét chủ yếu về tổ chức triển khai nước non đế chế La Mã? Theo em, giới hạn của tổ chức triển khai nước non đế chế La Mã là gì?   

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nhi nhi nhi

17 mon 11 2021 khi 15:24

Tại sao Nhà nước La Mã lại cải tiến và phát triển trở thành một Nhà nước đế chế, trong những lúc những nước non trở thành bang ở Hy Lạp lại không tồn tại Xu thế như vậy?

Xem chi tiết

Trần Tuệ Lâm

21 mon 12 2021 khi 21:09

Người hàng đầu đế quốc La Mã được gọi là gì vậy ?

Xem chi tiết

Creepboymcvn29

14 mon 12 2021 khi 19:59

Xem thêm: các hình khối trụ

câu2 

Tại sao NHà nước La Mã lại cải tiến và phát triển trở thành 1 Nhà nước đế chế,trong những lúc những nước non trở thành bang ở Hy Lạp lại không tồn tại Xu thế như vậy?

Xem chi tiết